Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Прийоми створення нових образів

Прийоми створення нових образів

Назва:
Прийоми створення нових образів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,58 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
Тема : Прийоми створення нових образів.


ПЛАН
Процес створення образів уяви.
Різновиди уяви.
Уява і особистість.
Література.


1.Процес створення образів уяви
Створення людиною образів нових об'єктів зумовлене потреба-ми її життя та діяльності. Залежно від завдань, що постають перед нею, активізуються деякі залишки попередніх вражень і утворю-ються нові комбінації асоційованих зв'язків. Цей процес набуває різної складності залежно від мети, змісту та попереднього досвіду людини.
Найбільш елементарною формою синтезування нових образів є аглютинація (від латинського algutinare — «склеювання»). Це ство-рення образу шляхом поєднання якостей, властивостей або частин різних об'єктів. Такими є, наприклад, казкові образи русалки — напівжінки, напівриби, кентавра — напівчоловіка, напівконя; в техніч-ній творчості це тролейбус — сполучення рис трамваю та автомобі-ля, танк-амфібія, що поєднує риси танка і човна, тощо.
Прийомом створення нових образів є аналогія.
Суть прийому аналогії полягає в тому, що новостворений образ, який вибудовується, схожий на реально існуючий предмет, але в ньому проектується принципово нова модель явища або факту.
На основі принципу аналогії виникла нова галузь інженерної справи — біоніка. Біоніка виокремлює деякі властивості живих орга-нізмів, які стають засадовими при конструюванні нових технічних систем. Так було створено багато різноманітних приладів — локатор, «електронне око» тощо.
Нові образи можуть створюватися за допомогою наголошування — акцентування. Цей прийом полягає в навмисному посилюванні в об'єкті певних ознак, які виявляються домінуючими на фоні інших. Малюючи дружній шарж або карикатуру, художник віднаходить у ха-рактері або зовнішності людини щось неповторне, притаманне тіль-ки їй і наголошує на цьому художніми засобами,
Створення нових образів може бути досягнуте шляхом перебіль-шення (або применшення) усіх характеристик предмета. Цей прийом широко використовується в казках, народній творчості, коли герої наділяються надприродною силою (Микита Кожум'яка, Котигорошко) і здійснюють подвиги.
Найбільш складним способом утворення образів уяви є створен-ня типових образів. Цей спосіб вимагає тривалої творчої роботи. Ху-дожник створює попередні ескізи, письменник — варіанти твору. Так, малюючи картину «З'явлення Христа народові», художник Іва-нов зробив близько 200 ескізів.
Уяву в художній творчості можна проілюструвати висловлюванням К.Паустовського: «Кожна хвилина, кожне кинуте мимохіть слово та погляд, кожна глибока або жартівлива думка, кожний непомітний рух людського серця, так само як і літаючий пух тополі або вогонь зірки в нічній воді, — все це крихти золотого пилу. Ми, літератори, видо-буваємо їх протягом десятиріч, ці мільйони крихт, збираємо непоміт-но для самих себе, перетворюємо на сплав і потім із цього сплаву ви-ковуємо свою «Золоту троянду» — повість, роман або поему».
Творчий процес пов'язаний з виникненням багатьох асоціацій, їх ак-туалізація підпорядкована меті, потребам і мотивам, які домінують в актах творчості.
Великий вплив на створення образів уяви чинить практична ді-яльність. Доки створений образ існує тільки «в голові», він не зав-жди зрозумілий до кінця. Втілюючи цей образ у малюнок або мо-дель, людина перевіряє реальність його існування.
Засадовою щодо створення образів уяви є взаємодія двох сиг-нальних систем. Співвідношення чуттєвого та мовного, образу та слова набуває різного характеру в різних видах уяви, залежно від конкретного змісту діяльності, в яку включається створення образів.
2. Різновиди уяви
Діяльність уяви може бути охарактеризована щодо участі в цьо-му процесі спеціальної вольової регуляції, залежно від характеру ді-яльності людини та від змісту створюваних нею образів. Залежно від участі волі в роботі уяви її поділяють на мимовільну та довільну.
Мимовільною є така уява, коли створення нових образів не спря-мовується спеціальною метою уявити певні предмети або події.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Прийоми створення нових образів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок