Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому

Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому

Назва:
Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,86 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому


Останнім часом світова педагогіка приділяє цій проблемі значну увагу. Продуктивним напрямом є розгляд індивідуальних особливос-тей учасників навчального процесу через комплексний показник стилю навчання (або, ширше, стилю пізнання). Під стилем навчання розуміють такий підхід до організації механізмів засвоєння, набуття, запам'ятову-вання і викликання з пам'яті інформації, який є природним для певної людини. Стиль, який стихійно формується в дитини, зумовлюється її індивідуальними особливостями.
Наведімо ознаки, за якими найчастіше складають типологію стилів. Фактично всі вони відображають домінування у людини правої чи лівої півкулі головного мозку (вважають, що індивіди з домінуванням пра-вої півкулі надають перевагу цілісним образам, музиці, мистецтву, індиві-ди з домінуванням лівої — деталям, словесності й наукам). За пошире-ною класифікацією Колба виокремлюють такі типи учнів:
- тип І — учень, якому для навчання треба спостерігати за групою і бачити чужий досвід, дії і ставлення інших людей;
- тип II — учень з абстрактним типом мислення, який охоче й успіш-но вчиться за посібниками й лекціями;
- тип НІ — цим учням потрібний досвід дій «руками», треба роби-ти щось самим;
- тип IV — має високий ступінь самостійності у навчанні, ви-користовує для підвищення власної компетентності всі можливі засоби.
Однак типологія навчальних стилів не обмежується цими варіантами. Є ще низка ознак, що визначають індивідуальні особливості навчання і пізнання:
- імпульсивність — навчання здійснюється методом спроб і поми-лок, характеризується спонтанністю самовиявів, швидкою реакцією;
- рефлексивність — дитині потрібно більше часу на засвоєння та об-робку інформації;
- залежність — учень не здатний виокремити необхідну інформа-цію з «фонової», залежить від ситуації або контексту;
- незалежність — легко розрізняє основну і вторинну інформацію, не залежить від ситуації або контексту;
- інтуїтивність — живе завтрашнім днем, схильний до імпульсив-ності, байдужий до деталей, шукає глобальну картину, реагує, вихо-дячи з власних внутрішніх цінностей;
- синтетичність — інтегрує, будує ціле з частин;
- аналітичність — аналізує, розбиває ціле на частини;
- абстрактність — мислить на рівні концепцій;
- сенсорність — існує «тут і тепер», помічає деталі, потребує часу для обдумування відповіді, прагне точності;
- кінестетичність — вчиться на власному діяльнісному досвіді;
- конкретність — схильний до того, чого можна «доторкнутися ру-ками», прагматичний;
- інтровертність — прагне уникнути активного спілкування, вза-ємодії з іншими, орієнтований на власні цінності;
- екстравертність — прагне до спілкування з іншими, відчуває підне-сення від взаємодії з людьми;
- аудіальний тип сприймання — вчиться сприйняттям інформації на слух;
- візуальний тип сприймання — вчиться засобом зорового спри-йняття інформації;
- підсилювач — виявляє розбіжності між предметами;
- усереднювач — знаходить подібність між об'єктами.
В основу найпопулярнішої типології (до речі, вона зумовила виник-нення такого відомого нині науково-практичного напряму, як соціоніка) покладено індикатор типів Майєр-Бріггс, який класифікує типи особистості за чотирма чинниками: екстравертний / інтровертний, сенсорний /інтуїтивний, мисленнєвий / чуттєвий, розсудливий/спри-ймаючий.
Інколи використовують обмежену кількість варіантів чинників, що визначають пізнавальний стиль. Як провідні прийнято такі варіанти:
- інтуїтивний-мисленнєвий (ЇМ) — вчиться на ідеальних моделях, цікавиться системами і моделями;
- інтуїтивний-чуттєвий (14) — вчиться, взаємодіючи з людьми, ви-являє інтерес до питань культури;
- сенсорний-сприймальний (СС) — очікує від навколишніх належ-ної гнучкості, вимагає змін;
- сенсорний-розсудливий (СР) — очікує зовнішньої організації, відчу-ває потребу в заданій структурі і строках.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок