Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Структурно-функціональне взаємодоповнення складових Я-концепції людини

Структурно-функціональне взаємодоповнення складових Я-концепції людини

Назва:
Структурно-функціональне взаємодоповнення складових Я-концепції людини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,94 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Структурно-функціональне взаємодоповнення складових Я-концепції людини


Становлення особи як культурного громадянина залежить від позитивного розгортання її Я-концепції у розвитку або системи самоуявлень. Адже Я-концепція визначає ефективність і продуктивність людської діяльності, ставлення до життя і до самої себе, а також впливає на суб’єктну позицію кожного, набір його соціальних ролей, а відтак і на професійний статус. Тому сім’я, школа, ВНЗ мають всіляко сприяти формуванню і розгортанню позитивної Я-концепції індивіда від його раннього дитинства й до пізньої зрілості.
Огляд останніх досліджень і публікацій
Вчені, передусім соціологи й психологи, вважають, що розуміння Я-концепції як значущої проблеми заслуговує серйозної уваги, оскільки за умов її прийнятного розвитку можна цілісно пізнати й мисленнєво осягнути індивідуальний світ людини [1; 2; 9]. Цей феномен досліджували, зокрема, В. Джемс, Дж. Мід, Ч. Кулі. Вони вважають, що Я-концепція спричинена передусім соціальною взаємодією, а тому є наслідком розгорнутого всередині індивіда міжсуб’єктного процесу. Тим часом Р. Бернс виокремив три складові Я-концепції – когнітивну, оцінкову, поведінкову – й структурно оформив їх як довершену ієрархію, а також обґрунтував її роль у процесі вікового розвитку людини. К. Хорні та К. Роджерс проаналізували модальності складових цього феномена, щонайперше Я-реальне та Я-ідеальне. Окремі аспекти психології концептуального Я висвітлюють І. Кон, В. Петровський, В. Столін, В. Юрченко та інші дослідники.
Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми
У нашому дослідженні вперше із психологічного погляду: а) аналізується структура Я-концепції людини та її складові (когнітивна, емоційно-оцінювальна, вчинково-креативна, спонтанно-духовна) в інноваційному освітньому навчальному процесі; б) пропонується авторська модель взаємодоповнення компонентів Я-концепції у сфері самосвідомості особи в контексті організаційного клімату; в) виокремлюється четверта складова цього феномена – спонтанно-духовна, котра стимулює духовний розвиток людини як універсуму.
Постановка завдання
Проаналізувати Я-концепцію людини в соціальному житті, визначити її функції, роль і значення для особи. Описати структуру цього феномена самосвідомості, охарактеризувати з психологічних позицій компоненти Я-концепції та функціонально обґрунтувати їх зміст у модульно-розвивальному освітньому циклі А. Фурмана [9; 10].
Виклад основного матеріалу дослідження
Я-концепція, як центральна ланка самосвідомості людини [1; 2; 3], є важливим чинником організації психіки взагалі. Вона причетна до регуляції форм активності особи (поведінка, вчинкові дії тощо), а також є джерелом її соціальних очікувань, визначає готовність чи неготовність до продуктивної діяльності, діалогічного чи монологічного спілкування тощо. Як система уявлень людини про себе, вона утримує усвідомлення нею: а) когнітивних властивостей, котрі організуються в Я-образі; б) емоційно-ціннісних самоставлень, які виявляються у самооцінці; в) вчинково-креативних дій, що характеризуються проявами перших двох компонентів; г) суб’єктивно сприйнятих соціальних чинників, що впливають на її афективний стан.
Я-концепція виконує різні функції у житті особи, а саме: визначає, чи буде ефективною її суспільна взаємодія і якість буття загалом, а тому справляє значимий вплив на перебіг соціальних відносин від раннього дитинства й до глибокої старості; зумовлює той чи інший вибір життєвого шляху та навіть долі; утверджує у самосвідомості своєрідне відчуття визначеності; дає змогу ідентифікуватися з конкретним оточенням, досягнути самоототожнення; впливає на витлумачення нею соціального і пізнавального досвіду, прогнозів майбутнього, оцінку самодосягнень, а відтак – на повнофункціональне самостановлення або самоутвердження.
Первинна залежність Я-концепції від зовнішніх умов та обставин суспільного життя не підлягає сумніву, хоча з плином часу вона відіграє все самостійнішу роль у діяльності особи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Структурно-функціональне взаємодоповнення складових Я-концепції людини

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок