Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр

Загрузка...

Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр

Назва:
Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,38 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр
Вся життєдiяльнiсть людини протiкає в певних часових вiдрiзках: минулому, теперiшньому, майбутньому.
Досвiд свiдчить про те, що духовнiсть як певний спосiб iснування людини передбачає орiєнтацiю на широкий спектр цiнностей, якi є динамiчними, i вони по-різному асоцiюються з цими часовими модальностями.
Цiнностi - це iдеї, переконання, iдеали, що характернi для певних соцiальних спiльнот.
Особливий науковий iнтерес становлять цiнностi, що пов'язанi з часовими параметрами - минулим, теперiшнiм, майбутнiм - у такої соцiальної спiльноти як студенти. Плюралізм цiнностей важливий в демократичному суспільстві.
Виходячи з важливостi категорiї часу в життi i дiяльностi людини, ми поставили перед собою завдання - дослiдити, якими цiнностями оперує студентська молодь у визначеннi свого минулого, теперiшнього i майбутнього. Нами була використана методика "Цiннiсного спектру", яка включає в себе вiсі сiмнадцять цiнностей, таких як добро, iстина, справедливiсть, унiкальнiсть, цiлiснiсть i iн., тобто ми прагнули виявити, яким студенти бачать своє життя у минулому, теперiшньому i майбутньому. Суб'єктом дослiдження були студенти першого i другого курсів факультету iноземних мов (всього 116 чоловiк).
Об'єктом нашого дослiдження був психологiчний час, пiд яким ми розуміємо вiдображення в психiцi людини системи часових вiдношень мiж подiями її життєвого шляху. При цьому нами було враховано, що вiн включає в себе такi структурні компоненти:
- оцінку одночасностi, послiдовностi, тривалостi, швидкостi протiкання рiзних подiй життя, їх приналежності до теперiшнього, вiддаленостi в минуле i майбутнє;
- переживання спресованостi i видовженостi, перервностi i неперервностi, обмеженостi i безмежностi часу;
- усвiдомлення віку, вiкових етапiв (дитинства, молодостi, зрiлостi, старостi);
- уявлення про можливу тривалiсть життя, про смерть i безсмертя, про iсторичний зв'язок власного життя з життям попереднiх i наступних поколiнь сiм'ї, суспiльства, людства в цілому.
Такий підхід до розуміння психологiчного часу дав нам можливiсть виявити суб'єктивну картину життєвого шляху студентiв. Ми, насамперед, поставили перед собою завдання: вияснити, яким
Таблиця 1. Частота вибору цінностей для характеристики різних модальностей життєвого шляху студентів (?=116 чол.)
№ | Кількість виборів | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-100
Цінності
1 | Добро
2 | Єдність протилежностей
3 | Житвість
4 | Завершеність
5 | Гра
6 | Істина
7 | Краса
8 | Легкість
9 | Необхідність
10 | Повнота
11 | Порядок
12 | Простота
13 | Самодостатність
14 | Смисл
15 | Досконалість
16 | Справедливість
17 | Унікальність
18 | Цілістність
Умовнi позначення:
цiнностям надається перевага в характеристицi таких сторiн дiйсностi як минуле, теперiшнє i майбутнє. При цьому ми виходили з припущення, що в залежності вiд основної для особистостi часової орiєнтацiї, видiляють такi її типи: тi що живуть в минулому (емоцiйнi, депресивнi), в сучасному (імпульси всі, чутливі), в майбутньому (iнiцiативнi).
Крiм того, ми враховували, що оцiнка часу, значною мiрою, залежить вiд числа актуальних подiй, якi вiдбулися, i розуміння того, що минуле існує в людинi не як просто пам'ять, а як живе теперiшнє.
Результати аналiзу емпiричних даних (таблиця N1) повнiстю пiдтверджують нашу тезу, що молодi не властиво орiєнтуватися на минуле. Кожну з вiсiмнадцяти цiнностей, якi можуть бути притаманними їх минулому, не вибрало 46% респондентiв, за винятком цiнностi "добро", яку приписали минулому 54 студенти. Цей факт пiдтверджує iстиннiсть судження М.Бахтiна про те, що "будь-яка пам'ять минулого дещо естетизована ..." (1, с. 141). Минуле фiксоване, ригiдне, "закам'янiле", його змiнити неможливо, тому єдине, що залишається зробити - естетично оформити його як завершальну цiннiсть. Коли людина займається автобiографiчним оформленням свого минулого, вона реалiзує естетичну настанову по вiдношенню до власного життя (2, с.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок