Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр

Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр

Назва:
Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,38 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр
Вся життєдiяльнiсть людини протiкає в певних часових вiдрiзках: минулому, теперiшньому, майбутньому.
Досвiд свiдчить про те, що духовнiсть як певний спосiб iснування людини передбачає орiєнтацiю на широкий спектр цiнностей, якi є динамiчними, i вони по-різному асоцiюються з цими часовими модальностями.
Цiнностi - це iдеї, переконання, iдеали, що характернi для певних соцiальних спiльнот.
Особливий науковий iнтерес становлять цiнностi, що пов'язанi з часовими параметрами - минулим, теперiшнiм, майбутнiм - у такої соцiальної спiльноти як студенти. Плюралізм цiнностей важливий в демократичному суспільстві.
Виходячи з важливостi категорiї часу в життi i дiяльностi людини, ми поставили перед собою завдання - дослiдити, якими цiнностями оперує студентська молодь у визначеннi свого минулого, теперiшнього i майбутнього. Нами була використана методика "Цiннiсного спектру", яка включає в себе вiсі сiмнадцять цiнностей, таких як добро, iстина, справедливiсть, унiкальнiсть, цiлiснiсть i iн., тобто ми прагнули виявити, яким студенти бачать своє життя у минулому, теперiшньому i майбутньому. Суб'єктом дослiдження були студенти першого i другого курсів факультету iноземних мов (всього 116 чоловiк).
Об'єктом нашого дослiдження був психологiчний час, пiд яким ми розуміємо вiдображення в психiцi людини системи часових вiдношень мiж подiями її життєвого шляху. При цьому нами було враховано, що вiн включає в себе такi структурні компоненти:
- оцінку одночасностi, послiдовностi, тривалостi, швидкостi протiкання рiзних подiй життя, їх приналежності до теперiшнього, вiддаленостi в минуле i майбутнє;
- переживання спресованостi i видовженостi, перервностi i неперервностi, обмеженостi i безмежностi часу;
- усвiдомлення віку, вiкових етапiв (дитинства, молодостi, зрiлостi, старостi);
- уявлення про можливу тривалiсть життя, про смерть i безсмертя, про iсторичний зв'язок власного життя з життям попереднiх i наступних поколiнь сiм'ї, суспiльства, людства в цілому.
Такий підхід до розуміння психологiчного часу дав нам можливiсть виявити суб'єктивну картину життєвого шляху студентiв. Ми, насамперед, поставили перед собою завдання: вияснити, яким
Таблиця 1. Частота вибору цінностей для характеристики різних модальностей життєвого шляху студентів (?=116 чол.)
№ | Кількість виборів | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-100
Цінності
1 | Добро
2 | Єдність протилежностей
3 | Житвість
4 | Завершеність
5 | Гра
6 | Істина
7 | Краса
8 | Легкість
9 | Необхідність
10 | Повнота
11 | Порядок
12 | Простота
13 | Самодостатність
14 | Смисл
15 | Досконалість
16 | Справедливість
17 | Унікальність
18 | Цілістність
Умовнi позначення:
цiнностям надається перевага в характеристицi таких сторiн дiйсностi як минуле, теперiшнє i майбутнє. При цьому ми виходили з припущення, що в залежності вiд основної для особистостi часової орiєнтацiї, видiляють такi її типи: тi що живуть в минулому (емоцiйнi, депресивнi), в сучасному (імпульси всі, чутливі), в майбутньому (iнiцiативнi).
Крiм того, ми враховували, що оцiнка часу, значною мiрою, залежить вiд числа актуальних подiй, якi вiдбулися, i розуміння того, що минуле існує в людинi не як просто пам'ять, а як живе теперiшнє.
Результати аналiзу емпiричних даних (таблиця N1) повнiстю пiдтверджують нашу тезу, що молодi не властиво орiєнтуватися на минуле. Кожну з вiсiмнадцяти цiнностей, якi можуть бути притаманними їх минулому, не вибрало 46% респондентiв, за винятком цiнностi "добро", яку приписали минулому 54 студенти. Цей факт пiдтверджує iстиннiсть судження М.Бахтiна про те, що "будь-яка пам'ять минулого дещо естетизована ..." (1, с. 141). Минуле фiксоване, ригiдне, "закам'янiле", його змiнити неможливо, тому єдине, що залишається зробити - естетично оформити його як завершальну цiннiсть. Коли людина займається автобiографiчним оформленням свого минулого, вона реалiзує естетичну настанову по вiдношенню до власного життя (2, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок