Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Особистість

Особистість

Назва:
Особистість
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,63 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Термін «особистість» використовують різні науки, але найчастіше ми зустрічаємося з ним у медицині, філософії, правознавстві, історії, п
едагогіці та психології


Термін «особистість» використовують різні науки, але найчастіше ми зустрічаємося з ним у медицині, філосо-фії, правознавстві, історії, педагогіці та психології. Кож-на з цих наук розглядає особистість виходячи з охоплю-ваної нею сфери людської діяльності, використовуючи для її вивчення свої методи і категоріальний апарат. Найбільш детально й у всіх проявах особистість вивча-ється психологією. Вважають, що особистість виникає на певному етапі філогенетичного та онтогенетичного роз-витку. Лише в людському суспільстві, за умови нормаль-ного розвитку людського організму, індивід стає особис-тістю. Таким чином, особистість — це індивід, який має свідомість, самосвідомість, активно пізнає і перетворює навколишній світ відповідно до людських потребі. Осо-бистість формується в процесі взаємодії людини з ото-чуючими людьми, навчання, виховання та самовихован-ня. Залежно від умов життя, методів виховання в люди-ни, як правило, виникають і формуються ті або інші соціально значущі якості, що характеризують її як пред-ставника того або іншого суспільства чи спільності.
К. Маркс вважав, що сутність людини — це сукуп-ність усіх суспільних відносин. Таким чином, поняття осо-бистість стосується людини, яка вже має суспільну зрі-лість. Людина стає особистістю лише тоді, коли вона має специфічні риси і передусім соціально-психологічні особливості, такі, як принципи, позиція, установки, цін-нісні орієнтації, потреби й інтереси. Реалізується осо-бистість перш за все в процесі суспільної діяльності лю-дини.
Проблема особистості в радянській психології вирі-шується з позицій діалектичного та історичного матеріа-лізму. Принцип соціально-історичного підходу полягає в тому, що особистісні властивості формуються в резуль-таті перетворення їхніх природних передумов у процесі суспільно-історичного розвитку. Практична діяльність є фундаментом формування особистості. Кожна людина (індивід) створює свій власний внутрішній світ, а також властивості своєї особистості, оволодіваючи формами і видами соціальної дійсності, що історично склалися.
Психологи нашої країни не заперечують біологічну основу розвитку особистості — спадкові морфофізіологічні якості, проте розглядають їх як потенціальні можли-вості, розвиток яких залежить від соціальних передумов та умов. У зв'язку з цим великого значення набуває ін-формація про те, як типологічні властивості психічної діяльності впливають на вироблення тих або інших влас-тивостей особистості або ж, навпаки, як впливають на механізми руйнування їх.
Питання про психічні властивості особистості є пред-метом дискусії між різними ідеалістичними течіями, з одного боку, і між ними та матеріалістичною наукою — з іншого. Деякі наукові теорії особистості доводили пе-ревагу одних особистостей над іншими, оскільки вважа-лося, що психічні властивості визначені вже від наро-дження людини і вони незмінні. Більше того, виявлялося, що за одним лише зовнішнім виглядом можна повністю визначити особистість.
Так, Е. Кречмер, виходячи з будови тіла людини, роз-різняв три основні типи:—
пікник-циклотимік — це «широка-тяжка» людина, для якої характерні недостатня емоційна стійкість, ко-ливання настрою, почуття колективізму, товаришування, і проекція на інших;—
астенік-шизотимік — людина малоконтактна з ото-чуючими, недостатньо реалістична, часто самовдоволена;—
атлет-іксотимік — міцна, кістлява людина із спокійним характером, однак схильна різко «спалаху-вати».
Шелдон, представник фізичної типології особистості, виходячи з трьох шарів клітин ембріона, із яких домінує в процесі дозрівання організму людини той чи інший, розрізняє три основних типи людей:
Ендоформний тип — має великий живіт, розвинуті внутрішні органи, слабкі і короткі кінцівки. Як правило, це покладиста, чуйна та комунікативна людина.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Особистість

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок