Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Внутрішні конфлікти особистості та їх вияв у педагогічній діяльності

Внутрішні конфлікти особистості та їх вияв у педагогічній діяльності

Назва:
Внутрішні конфлікти особистості та їх вияв у педагогічній діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,90 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Внутрішні конфлікти особистості та їх вияв у педагогічній діяльності”


Однакові життєві обставини можуть породжувати в однієї і тієї са-мої людини різні ставлення. Найпростіший приклад: учитель у добро-му настрої подивиться на пустощі учня під час перерви як на веселий жарт, а в поганому — зробить йому зауваження; аналогічний вчинок на уроці викличе осуд, а під час контрольної вчитель зробить висновок, що учень хоче зірвати роботу всього класу.
Тому будь-який вчинок людини не можна розглядати відокремлено від певних обставин, завдяки яким він визнається доречним, своєчасним, або навпаки. Тобто багатьом життєвим подіям притаманна так звана амбівалентність: двоїстість, суперечливість окремих смислів, які особистість приписує фактам, явищам й особливо власним мотивам. Певна подія, вчинок часто стають для людини позитивними при проекції на них одно-го мотиву і набувають негативного відтінку, поєднуючись з іншим моти-вом. Адже будь-яка сучасна людина пов'язана з безліччю включень у соціальні, політичні, економічні стосунки, які потребують виконання знач-ної кількості окремих дій і вчинків. Усі вони не можуть бути реалізо-вані відразу, заважають одне одному, виникає дефіцит часу і сил. Для того щоб пройти свій життєвий шлях, людина повинна постійно обирати, приймати рішення, і що більше розширюються її зв'язки із зовнішнім світом, то більше «змагаються» вони між собою. Будь-яка дія, що реалі-зує одне ставлення, водночас містить у собі й інші ставлення та відношен-ня. Наприклад, учитель, який виводить учневі негативну оцінку, не про-сто надає йому інформацію про недостатній рівень знань, а й висловлює своє ставлення (незадоволення цим учнем). Перетинаються два смисли: 1) перевірка знань, ступеня засвоєння навчального матеріалу, необхідність дати учневі зворотну інформацію про те, наскільки він відстає від норма-тивного рівня знань, показати причини низького результату тощо; 2) ви-явлення ставлення однієї особистості (вчителя) до іншої (учня) як до людини, що доклала недостатньо зусиль для розв'язання завдання.
Проте як бути, якщо ставлення залишається позитивним, а реальні знання учня не дають змоги поставити йому високу оцінку? Або вчитель знає, що учень поводиться неетично, а знання має відмінні? Вини-кає внутрішній конфлікт, який учитель має подолати таким чином, щоб не зашкодити: а) учневі; б) своїм стосункам з ним; в) навчальному процесу.
Ми торкнулися лише одного з безлічі аспектів педагогічної діяль-ності з метою показати, що у свідомості людини постійно присутня ве-личезна кількість смислів. Ці смисли можуть вступати в суперечності, формуючи двояке ставлення до одного й того самого явища. Якби різноманітні форми діяльності, що реалізуються особистістю, ніколи не перетиналися, кожна здійснювалася тільки в своєму вимірі, все було б набагато простішим. Виходячи з наведеного прикладу, можна уявити це таким чином: учитель чітко розмежовує сфери впливу. На уроці він виставляє оцінку за ті реальні помилки й огріхи, яких припускається відповідний учень, а після уроків працює з ним додатково за індивіду-альною програмою, ліквідуючи причини, що зумовили недостатній рівень знань. Тут обидва види діяльності (контролювальний і коригуваль-ний) не суперечать один одному, хоча й виникають певні ускладнення. Наприклад, учителеві стає шкода дитини, яка прагне досягти успіху, і він виставляє їй «заохочувальну» оцінку навіть тоді, коли її знання значно нижчі.
У реальному житті найчастіше так і буває. Наша свідомість розгля-дає окремі життєві події як такі, що відокремлені одна від одної, а тому може формувати «Я-образи», які не суперечать один одному. Напри-клад, можна вважати себе суворим, вимогливим викладачем і водночас м'якою, доброю, поступливою людиною. Тут дві царини життя начебто розділено: у професійних стосунках реалізується одна стратегія, в міжо-собистісному спілкуванні — протилежна. Тоді в «Я-концепції» такого педагога ці образи, кожен сам по собі, несуть позитивні смисли і є ней-тральними один щодо одного.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Внутрішні конфлікти особистості та їх вияв у педагогічній діяльності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок