Головна Головна -> Реферати українською -> Релігієзнавство -> Предмет, категорії й аспекти релігієзнавства

Предмет, категорії й аспекти релігієзнавства

Назва:
Предмет, категорії й аспекти релігієзнавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,23 KB
Завантажень:
401
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Предмет, категорії й аспекти релігієзнавства
Предмет регілієзнавства – вивчення історії і сутності як галузі гуманітарного знання релігії, критичний аналіз її теорії, поглядів на релігію, а також вивчення еволюції релігійності, процесів ???? духовного життя суспільства й утвердження наукового світогляду.
Релігієзнавство вивчає сутність релігії, форм прояву релігійності, причини походження, закономірностей розвитку і функціонування релігії, місце і роль її в суспільства.
Релігієзнавство ананас релігію в цілому, як форму суспільної свідомос-ті. Подібно до інших наук, релігієзнавство може вивчати історію розвитку релігії, її міфи, віровчення, законодавчі положення. Проте лише релігієзнавство аналізує істинність релігійних переконань, віру у надприродне, розкриває справжню сутність релігійного світогляду. Результати наукового вивчення релігії, її взаємозв’язку з різними сферами культури виражаються у формулюванні універсальних понять, принципів і теорій, які характеризують об'єкт дослідження. 1 ому релігієзнавство виконує методологічну Функцію щодо інших наук (літературознавства, правознавства, етнографії тощо), коли вони вдаються до аналізу релігії зі своєї точки зору. Справді наукове вивчення всіх аспектів релігії можливе лише у тому разі, якщо виходити з послідовних філософських позицій.
Необхідність включення методики і механізмів дослідження до предмета релігієзнавства диктується тим, що релігійний сві-тогляд, релігія не лише тримається на системі певних орієнтирів, але і вкорінена в почуття віруючих, вплетена в їхню поведінку. Секуляризація духовного життя суспільства, еволюція релігійного та утвердження наукового світогляду вимагають знання особли-востей і характеру цих процесів, їх впливу на розум, почуття й волю віруючих і невіруючих. Якщо об'єкт дослідження релігіє-знавства — релігія — є відносно стійким, то його предмет збіль-шується в обсязі і дещо змінюється в часі.
Категорії релігієзнавства — це система понять, які у релігіє-знавстві умовно поділяють на три групи: загальнонаукові, конкретні специфічно релігієзнавчі поняття.
До загальнонаукових належать філософські, соціально-філософські, історичні поняття: буття, свідомість, пізнання, фантазія, істи-на, помилка, культура, цивілізація, духовне виробництво, значення, совість, милосердя, страждання, система, структура, функція, закон тощо.
До конкретних належать поняття: епоха, право, віра, почуття, настрої, страждання, життя, смерть, ілюзія та ін. Категорії з інших наук у релігієзнавстві наповнюють відповідним змістом.
До специфічно релігієзнавчих належать категорії: релігія, теологія, церква, конфесія, секта, деномінація, релігійний культ, обряд, молитва, ангели, рай, пекло, карма, деміфологізація, розцерковлення, секуляризація тощо.
Усі ці категорії розкривають сутність релігії, її особливості і характер змін, що відбуваються у релігійному комплексі в різні історичні епохи.
За формою викладу, змістом, своїми цілями релігієзнавство має два основні аспекти: критичний (заперечувальний) та позитивний (стверджувальний).
Критичний і позитивний аспекти релігієзнавства визначають-ся мстою філософського дослідження, формою його подачі та змістом. Проте аспекти релігієзнавства можуть окреслюватися залежно від аспектів вивчення і критики релігії, методів обгрунту-вання наукових положень.
У цьому контексті розрізняють такі аспекти релігієзнавства: гносеологічний (теоретичний аналіз причин походження, еволюції та соціальної ролі релігії); соціально-історичний (дослідження соціальних функцій релігії, її місця, ролі у соціально-культурному розвитку); психологічний (аналіз психологічних аспектів релігії, її впливу на волю й почуття віруючих); соціологічний (вивчення особливостей соціальної детермінованості релігії, її структури та особливостей впливу на різноманітні сфери суспільного життя, аналіз еволюції релігійної свідомості); феноменологічний (аналіз і зіставлення релігійних ідей та уявлень з метою та мотивами прак-тичної діяльності послідовників релігійних конфесій, які взає-модіють між собою; опис і порівняльний аналіз форм вияву релігій-ності).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Предмет, категорії й аспекти релігієзнавства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок