Головна Головна -> Реферати українською -> Релігієзнавство -> Сутність і походження релігії. Українська греко-католицька церква. Релігія і церква в Україні сьогодні

Сутність і походження релігії. Українська греко-католицька церква. Релігія і церква в Україні сьогодні

Назва:
Сутність і походження релігії. Українська греко-католицька церква. Релігія і церква в Україні сьогодні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,43 KB
Завантажень:
507
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З предмету “Релігієзнавство”
Сутність і походження релігії. Українська греко-католицька церква. Релігія і церква в Україні сьогодні


План
1. Сутність і походження релігії.
2. Українська греко-католицька церква.
3. Релігія і церква в Україні сьогодні
1. Сутність і походження релігії.
Висвітлення першого питання доцільно розпочати з визначення поняття "релігія". Слово походить від латинського "religio" і означає "зв'язок". У тлумаченні богословів релігія — це все те, що зв'язує, з'єднує людину з бо-жественністю ("Святе Письмо", культ тощо). Отже, богословське визначення релігії виходить з віри в іс-нування Бога. Але воно, так би мовити, конфесійне, однобічне.
Зазначимо, що релігія — явище дуже складне і має соціальний характер, тобто воно виникло в суспі-льстві цілком закономірно й існує разом з ним; воно поєднує в собі елементи раціонального (наприклад, моральні настанови) та ірраціонального (наприклад, фантастичні образи надприродних істот — ангелів, чор-тів тощо).
Релігія є однією з найдревніших форм суспільної свідомості — однією з форм відображення світу, але відображення своєрідного.
Характеризуючи цю своєрідність, всі радянські підручники і словники, як правило, наводили визна-чення Енгельса про "фантастичне відображення", на-даючи йому прямо протилежний зміст (фантастич-не — значить неправдиве, негативне, тому релігія є антикультурою).
Спробуємо пояснити істинний сенс енгельсівської формули, бо це має принципове, методологічне зна-чення. Виникає питання: у зв'язку з чим і як визна-чив Ф. Енгельс релігію?
Він полемізував з Є. Дюрінгом (1833—1921 pp.), ні-мецьким філософом XIX ст., який, зокрема, вимагав заборонити релігію. У відповідь на таку безглузду ви-могу Ф. Енгельс переконливо довів, чому саме релігію заборонити не можна. Він писав: "Релігія забороня-ється. Але ж всяка релігія є не чим іншим, як фантас-тичним відображенням у головах людей тих зовнішніх сил, які панують над ними в їх повсякденному жит-ті, — відображенням, в якому земні сили набувають форму неземних". Далі він вважав, що релігія виник-ла в процесі осмислення людиною сил природи, а пізніше — суспільних сил, що вона є однією з най-більш давніх форм духовного освоєння світу, яка ви-пливає з властивостей процесу пізнання.
Так, у свідомості первісної людини панівне зна-чення мали міфологічні та магічні уявлення. З часом магію змінює релігія як нова панівна форма суспіль-ної свідомості.
Зазначимо, що фантастичні образи релігії — це форма відображення дійсності, притаманна усім на-родам. Вона є необхідним ступенем сприйняття світу, обумовлена функціями головного мозку і має таке саме право на існування, як і раціональне, наукове пізнання.
Отже, релігія є однією з форм суспільної свідомо-сті, яка відображає дійсність в образах і міфах та утверджує віру в їхню реальність.
Релігія, на відміну від таких конкретніших форм суспільної свідомості, як мораль, політика, право, претендує на всебічне відображення дійсності. Вона виступає і як світогляд, а саме — як система поглядів на світ і місце людей у ньому, на принципи їхньої повсякденної поведінки. Релігія як форма суспільної свідомості та світогляд є однією з найдавніших і най-поширеніших сфер духовної культури людства.
Отже, істотна особливість релігії полягає в тому, що вона є фантастичною формою відображення дій-сності. Однак з фантазією ми зустрічаємося також у науці й мистецтві. Виникає питання: що ж таке фан-тазія, у чому полягає специфіка її прояву в науково-му, художньому, релігійному відображенні світу?
Художня фантазія — це невід'ємна властивість людського творчого мислення. Як засіб творчості, во-на водночас виступає необхідною передумовою і на-слідком трудової діяльності. В образній формі вона дає можливість моделювати не тільки світ речей, а й відношення людини до плоду своєї уяви.
Наукова фантазія пробуджує творчу уяву людини, дає поштовх абстрактному мисленню, за її допомогою людина здатна випереджати час, силою своєї уяви моделювати світ речей і відносин, які природа, су-спільне буття не дають у готовому вигляді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сутність і походження релігії. Українська греко-католицька церква. Релігія і церква в Україні сьогодні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок