Головна Головна -> Реферати українською -> Релігієзнавство -> Сутність і поняття релігії

Сутність і поняття релігії

Назва:
Сутність і поняття релігії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,28 KB
Завантажень:
300
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
“ Сутність і поняття релігії ”


План
Вступ
1. Сутність і поняття релігії
2. Основині теорії виникнення релігії
Висновки
Список використаних джерел


Дисципліною вивчення у роботі служить дисципліна культурологія.
Основна мета роботи - це спостереження причин, яки привили до виникнення релігії.
Для досягнення поставленої мети треба вирішить другі основні завдання:
- розглянути сутність такого явища культури, як релігія;
- визначити основі теорії що до виникнення релігії;
- зробити висновки за темою вивчення у роботі.
Релігія відіграє дуже важливу роль у розвитку людства, його культури. Для кожного посвідченого чоловіка великий інтерес представляє розвиток релігії та те місце, яке вона займала у суспільстві. Сучасні теорії розвитку та виникнення релігії трактують різні причини цього явища. Але взагалі трудно не до оцінювати роль релігії , тому що і зараз вона відіграє важливу роль у житті багатьох людей, країн та народів.


1. Сутність релігії
Релігійні вірування, яких сьогодні на Землі багато, -- це продукт суспільного розвитку. Вони відображають у своїх вченнях і докт-ринах риси соціальних епох. Тому релігія у сучасному світі є універсальним духовним явищем життя суспільства. Вона об'єднує на фунті моральних і духовних цінностей, догматів цілі народи, виз-начає конфесійні ознаки, консолідує громади віруючих, спрямо-вує їх на боротьбу проти негативних, з точки зору теології, явищ, зумовлює відправлення того чи іншого культу.
Будь-яка форма релігії незалежно від конфесійної приналеж-ності має розглядатись і висвітлюватись з урахуванням особливо-стей виникнення та еволюції релігійних вірувань і вчень, ролі, яку вона відігравала на кожному етапі суспільного розвитку держави, народу, нації.
Релігія -- це історичне світоглядне явище, яке вивчається на наукових засадах, у комплексі теоретичних, історичних і культурологічних поглядів з урахуванням соціальної природи, закономірностей її виникнення та розвитку, уособлює форму суспільної свідомості.
Релігієзнавство -- це комплексна галузь наукових досліджень, що вивчає суспільно-історичну природу релігії, її механізми в соціальних зв'язках з економічними, політичними і духовними структурами сус-пільства та її вплив на особистість віруючих у певні історичні пе-ріоди, розглядає релігію як складову соціуму, що у певний спосіб впли-ває на свідомість людини.
Релігієзнавство поділяється на два великих напрямки (розділи):
* теоретичний -- має філософську, соціологічну та психоло-гічну складові;
* історичний -- вивчає історію виникнення та еволюції релі-гій, вірувань у їх розвитку, взаємозв'язках, акцентує увагу на творенні нових і новітніх релігійних культів.
Поряд із релігієзнавством функціонує богослов'я; воно стоїть на позиціях утвердження системи релігійних догматів, обґрунтування "абсолютних " істин, що доводять над часову, над просторову при-роду Бога. Як правило, богослови кожної конфесії постулюють пріоритети лише свого напрямку, заперечуючи інші. Богослов'я -- середньо адаптована система, яка враховує наукові досягнення і намагається втілювати їх у свої концепції, і це при тому, що ра-ніше вони повністю заперечувалися іншими вірами. Згадаємо, як сприймалось отцями церкви вчення М. Коперника та Г. Галілея про значення і місце Землі у Всесвіті. На основі вироблених докт-рин релігійні авторитети формують позиції церкви у суспільстві, прищеплюють віруючим догмати соціальне корисних дій, залуча-ють до церковних організацій і громад якомога більше прихожан. Богословська релігійна думка намагається спрямувати суспільний процес на сприйняття і реалізацію релігійних істин, викладених у канонічних книгах -- Біблії, Корані та ін.
Релігієзнавство та богослов'я певною мірою є протилежними, незважаючи на те, що їх об'єднує один предмет дослідження. Це різні системи духовних і культурних цінностей, які не можна ототожнювати.
Перейдемо до розгляду релігії як історичного явища і форми культури.
За трактуванням богословів, релігія (від лат. religio -- зв'я-зок) -- це те, що пов'язує людину з Богом: "святе письмо ", культ та інші догмати, тобто це віра в існування Бога.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Сутність і поняття релігії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок