Головна Головна -> Реферати українською -> Релігієзнавство -> Скачати реферат: Релігія і Церква на Русі

Релігія і Церква на Русі / сторінка 4

Назва:
Релігія і Церква на Русі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,97 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Ліхачова (1909—1999 рр.), митрополит-русич у своєму "Слові" створив "власну патріотичну концепцію все-світньої історії". Виходячи з неї, митрополит Іларіон ставить і обґрунтовує таку засаду київського христи-янства: побороти цезаропапізм, започаткований в іс-торії християнства ще у Візантії, і побудувати відно^ шення між церквою і державою таким чином, щоб церква, як установа Божа, була повністю незалежною від світської державної влади у справах внутрішнього життя та християнської віри і моралі.
Шлях здійснення цього завдання Іларіон вбачає в тому, що християнське життя простої людини, князя, церкви повинно спиратися на виконування "єван-гельських правд". За час існування київського хрис-тиянства виробилася практика, згідно з якою жодний князь не мав права стояти вище "правд євангельсь-ких", а він сам і всі "добрі християни" повинні були брати активну участь у реалізації соціальної справед-ливості і християнського милосердя і ні в якому разі не виправдовувати свої нехристиянські дії інтересами держави та влади.
Євангелізм київського християнства багато в чому зорієнтований на ту традицію в ранньому християнс-тві, яка пов'язана з діяльністю апостола Павла. Так званий паулінізм перетворив єдність і рівність у Хри-сті всіх людей на основний принцип, освячений са-мим Богом. Політична стратегія паулінізму щодо держави і церкви та їх взаємовідносин закладає єва-нгельське бачення, з одного боку, незалежності внут-рішнього життя церкви від держави, а з другого — вмотивовує теоретичні засади ідеї боговстановленості влади, обґрунтовує єдність інтересів держави і церкви. Такий підхід сприяв оформленню патріотично-євангельської традиції у християнстві (в період його перетворення на державну релігію) і відкиданню його месіансько-цезаропатстського тлумачення, особ-ливо в період поширення християнства серед язичників. Апостол Павло справедливо вважається першим християнським богословом, з паулінізмом пов'язане і виникнення в київському християнстві перших бого-словсько-філософських розробок, особливістю яких є софійний характер способу богословствування і філо-софствування. На цю рису руського православ'я у домонгольський період свого часу вказував відомий православний богослов і священик П. Флоренський. Софіологія, як форма існування релігійно-філо-софських ідей, ще не є чистою філософією, а відо-бражає ту тенденцію, коли формування філософських пошуків вкладається в межі релігійного світогляду і не виводить роботу розуму на шлях незалежної і са-мостійної філософської думки. Однак софіологія як "філософема", тобто як філософська думка, яка є в тих чи інших твердженнях, але ще не знайшла адек-ватного виразу в мові логічних понять, може цілком позитивно розвиватися, за Геґелем (1770—1831 рр.), на базі міфології і релігії. Тому в київському христи-янстві софійний підхід асоціювався з постійним по-тягом до мудрості через вчення про Софію як "Пре-мудрість Божу", сприяв формуванню тих засад ба-чення світу, що виникли під впливом платонівської і неогшатонівської філософської традиції, обґрунтову-вав "плюралізм", "поліфонію", творчий розмай дум-ки, а не її єдність і одностайність. Тобто відтворював закономірний "філософемний" етап розвитку суспі-льної свідомості.
Саме цю особливість київського християнства на-магався розвивати його інший значний теоретик — Климент Смолятич. Митрополит-русич, як сказано в літопису, "був книжник і філософ, що писав від Гомера і від Аристотеля, і від Платона". Посилання Климента на Григорія Богослова (330—390 рр.) та Івана Златоуста (350—407 рр.), апелювання до Старого та Нового Заповітів, у тому числі до притч Со-ломона й послань апостола Павла, бачення Премуд-рості Божої як такої, що пов'язує божество і людство, характеризують стиль богословствування митрополита як софіологічний. В своєму відомому творі "Послан-ня до смоленського пресвітера Фоми" Климент Смолятич обґрунтовує специфіку богослов'я київського християнства як "філософізованого богослов'я". Ос-тання у митрополита Климента пов'язана з так зва-ним теологічним раціоналізмом, що ставить проблему співвідношення між релігією і філософією, вірою та знаннями, абсолютним і тваринним буттям.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Релігія і Церква на Русі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок