Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Сім'я як соціальний інститут. Функції сім'ї

Сім'я як соціальний інститут. Функції сім'ї

Назва:
Сім'я як соціальний інститут. Функції сім'ї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,21 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
На тему:
Сім'я як соціальний інститут. Функції сім'ї


Як уже зазначалося, сім'я як соціальний інститут є об'єктом теоретичного соціологічного аналізу на макрорівні. Такий аналіз дає змогу з'ясувати типи сім'ї і шлюбу в різних культурах, їх зв'язок з іншими со-ціальними інститутами та системами, ви-значити функції сім'ї і з'ясувати, на-скільки функціонування сім'ї і спосіб її життя відповідають потребам суспільства. При цьому вивчаються не конкретні сім'ї,
а взірці сімейної поведінки, притаманні певним культурам чи со-ціальним групам» аналізуються основні ролі членів сім'ї, ефектив-ність їх виконання, суспільні функції сім'ї, причини та наслідки недостатньої реалізації цих функцій за різних культурно-істо-ричних умов, соціальний механізм зміцнення сімейних норм та цінностей, співвідношення з ними реальної поведінки членів різ-них типів сімей тощо.
Включаючись у ціннісно-нормативну систему суспільства, сім'я виступає як соціальний інститут, своєрідний ціннісно-нормативний комплекс, за допомогою якого регулюється й конт-ролюється поведінка членів сім'ї, визначаються їхні соціальні ролі та статуси.
Контроль може бути формальним і неформальним, здійс-нюватися як стосовно відносин подружжя (між чоловіком і дружиною), так і стосовно батьківства (між батьками і діть-ми). Якщо порушення сімейних норм має епізодичний харак-тер, не призводить до розпаду сім'ї, відмови від батьківства, то такі відхилення від нормативної поведінки контролюються громадською думкою, за допомогою неформальних санкцій з боку родичів, друзів, товаришів по роботі тощо. Коли виника-ють постійні сімейні конфлікти, що призводять до розлучення, тоді державно-правові органи (суди) визначають права та обов'язки колишнього подружжя щодо користування майном, виховання дітей тощо.
Зміст діяльності сім'ї розкривається в її функціях. Під функці-ями сім "і вчені розуміють спосіб прояву активності, життєдіяль-ності сім'ї та її членів, спрямованої на вдоволення базисних по-треб суспільства й індивідів.
Оскільки сім'я взаємодіє, з одного боку, із суспільством, а з другого — з окремими особами (членами сім'ї), то ті функції, що вона виконує стосовно суспільства, називають суспільними функ-ціями, а ті, які виконуються щодо окремих членів сім'ї, — індиві-дуальними. Суспільні функції зв'язані з потребою суспільства в інституті сім'ї, а індивідуальні — з потребами особи, що нале-жить до сімейної групи.
Функції сім'ї — історичні, зумовлені соціально-економічним станом суспільства. Під впливом еволюції суспільства змінюю-ться їх характер та ієрархія.
Одна із сімейних функцій є найважливішою, вона найбільшою мірою характеризує сім'ю як соціальний інститут і наявна в усіх суспільствах без винятку. Це репродуктивна функція, яка полягає у відтворенні населення — дітонародженні і духовно-мораль-ному відтворенні людини в сім'ї. Вона має соціальний характер, оскільки не обмежується біологічним розмноженням, а передба-чає відтворення людини, яка б відповідала сучасному рівню су-спільства.
Розрізняють багатодітну, середньодітну і малодітну сімейну орієнтацію. Нині в Україні переважає малодітна орієнтація. Близь-ко половини сімей мають двох дітей, третина — одну, десята час-тина— жодної дитини. Багатодітні сім'ї становлять менше ніж 3% загальної кількості.
Народжуваність дітей в Україні за останні десятиріччя змен-шується щороку. Низька ефективність репродуктивної функції української сім'ї потребує негайного запровадження відповідної демографічної політики.
Демографічна політика — це система соціальних заходів, спрямованих на формування бажаної демографічної поведінки населення, насамперед регулювання процесів дітонародження, сприяння його зростанню.
Це можуть бути заходи, що безпосередньо стимулюють наро-джуваність, — надання жінкам одноразової заохочувальної гро-шової допомоги, тривалішої післяпологової відпустки з оплатою тощо, а можуть бути й опосередковано стимулюючі заходи — піднесення життєвого рівня, зміцнення здоров'я, розвиток сфери обслуговування, поліпшення житлових умов тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Сім'я як соціальний інститут. Функції сім'ї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок