Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Типи суспільства та шляхи його розвитку

Типи суспільства та шляхи його розвитку

Назва:
Типи суспільства та шляхи його розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,71 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Типи суспільства та шляхи його розвитку


Суспільство постійно змінюється і розви-вається. У межах тієї самої країни в різні історичні періоди утворюються неоднако-ві типи суспільств. Існує кілька типологій за відповідною визначальною ознакою. Так, за кількістю рівнів управління й мірою диференціації суспільства поділяються на:
прості, де немає керівників і підлеглих, бідних і багатих (та-кі первісні племена трапляються подекуди й нині);
складні, де існують кілька рівнів управління і соціальних прошарків.
Поштовхом до появи складних суспільств було зародження
такого соціального інституту, як держава.
За способом здобування засобів до існування розрізняють:
суспільство первинних мисливців і збирачів, що проіснувало кількасот тисяч років;
аграрне (традиційне) суспільство, з яким зв'язують заро-дження держави, класів, появу міст, писемності тощо;
індустріальні та постіндустріальні суспільства. Термін «постіндустріальне суспільство» запроваджений американським соціологом Д. Беллом.
На думку багатьох фахівців постіндустріальні суспільства (в них переважає не промисловість, а інформатика і сфера обслуго-вування) прийшли на зміну індустріальним у найрозвинутіших країнах (США, Японія) ще в 70-ті рр. XX ст.
За радянських часів науковою вважалася тільки типологія, за-пропонована в середині XIX ст. К. Марксом. Основою цієї типо-логії є два критерії: спосіб виробництва і форма власності. Згідно з нею суспільства з різними культурою, політичним устроєм, спосо-бом і рівнем життя населення, але об'єднані цими двома ознаками, становлять одну суспільно-економічну формацію. За К. Марксом людство у своєму історичному розвитку пройшло такі формації: первісну; рабовласницьку; феодальну; капіталістичну. У майбут-ньому капіталістичну формацію мала замінити комуністична.
Сучасна соціологія використовує синтетичну модель типоло-гії, запропоновану Д. Беллом. Об'єднуючи всі існуючі типології, він поділив усесвітню історію на три стадії:
доіндустріальну;
індустріальну;
постіндустріальну.
Таблиця
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОІНДУСТРІАЛЬНОГО ТА ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПІВ СУСПІЛЬСТВА
Характеристика | Суспільство
доіндустріальне | індустріальне
Основне місце поселення | село | місто
Основне місце роботи | поле, ліс | фабрика, завод
Соціальні відносини | кровно-родинні, особистісні, довірчі | товарно-грошові, знеособлені, анонімні
Поділ праці | незначний | глибокий
Соціальна стратифікація | стани, касти | страти, класи
Соціальний контроль | неформальний, спон-танні реакції | формальний, поста-нови, закони
Цінності | традиційні, релігійні | світські
Культура | однорідна | неоднорідна
Джерела енергії | фізична сила людей та тварин | вода, вітер, пара, газ, електрика, атом
Швидкість технічного прогресу | незначна | стрімка
Зміна однієї стадії іншою супроводжується зміною форм влас-ності, способу виробництва, технологій, соціальних інститутів, політичного режиму, способу життя, культури, кількості насе-лення, соціальної структури суспільства (див. табл.).
У доіндустріальному суспільстві, яке ще називають традицій-ним, визначальним чинником розвитку було сільське господарст-во, а головними інститутами — церква та армія. В індустріаль-ному суспільстві — промисловість з корпораціями і фірмами на чолі, а в постіндустріальному — інформація, теоретичні знання з вищою школою як місцем формування і зосередження цих знань.
З переходом від індустріального до постіндустріального суспіль-ства економічна сфера (виробництво товарів) перетворюється на обслуговуючу, а це означає, що сфера послуг починає домінувати. Власність як критерій соціальної нерівності втрачає свою значу-щість, вирішальним стає рівень освіти і знань. Відбуваються зміни в соціальній структурі, де класові відмінності поступаються міс-цем професійним.
Досліджуючи різні моделі суспільного устрою, український філософ Ю. Павленко доходить висновку, що нині, на межі II і III тисячоліть, людство переживає одну з найсуттєвіших у своїй історії трансформацій — глобалізацію, перетворившись на єдину (глобальну) функціональну систему.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Типи суспільства та шляхи його розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок