Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації

Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації

Назва:
Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,56 KB
Завантажень:
335
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
На тему:
Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації


Складовою концепції соціальної страти-фікації є теорія соціального статусу. Згідно з нею соціальна нерівність — це нерівність статусів, що випливає зі здат-ності чи нездатності індивідів виконувати ту чи ту соціальну роль. Соціальний ста-тус (від лат. status — стан) — позиція людини чи групи в суспільстві, яка ви-значається соціальними ознаками (матеріальне забезпечення, фах, кваліфікація, освіта, політичні можливості тощо) і демогра-фічними особливостями (стать, вік та ін.). У соціології цей тер-мін було вперше запроваджено англійцем Г. Д. Мейном для означення сукупності прав і обов'язків індивіда чи соціальної групи, пов'язаної з виконанням певних соціальних ролей.
Будь-яка людина має цілу низку статусів (брат, батько, чоло-вік, мер міста, член політичної партії і т. ін.), бо вона є членом багатьох соціальних груп і організацій. Статуси типологізуються за різними критеріями (див. рис). Уся сукупність статусів однієї людини називається статусним набором. Цей термін разом з терміном «.ролевий набір», що означає сукупність ролей одного статусу, було запроваджено Р. Мертоном. Існують різні ролеві теорії, що визначають особистість як сукупність соціальних ролей, які вона виконує, додержуючись норм і зразків поведін-ки, притаманних даній соціальній системі. Згідно з цими теорі-ями виконання людиною тої чи тої ролі суттєво впливає на її мотивацію, ставлення до навколишнього світу. Кожну роль у ролевому наборі репрезентовано сукупністю несхожих на інші відносин. У результаті ролевий набір формує структуру соці-альних відносин.
Типологізація статусів
Соціальна роль — певна модель поведінки, що відповідає да-ному статусу й характеризує його динаміку. Вона визначається сукупністю норм та очікувань з боку оточення. Нема ролі без статусу і статусу без ролі. Кожна роль має низку прав і обов'язків, які розкривають зміст статусів і забезпечують їх фун-кціональний взаємозв'язок. Право — це система відносин, що закріплюються за допомогою загальнообов'язкових соціальних норм; це те, що виконавець ролі може допустити стосовно своєї особи і дозволити собі щодо інших. Обов'язок — це моральна, соціальна чи правова вимога до соціально очікуваної поведінки від індивіда чи групи; це те, що виконавець ролі повинен викону-вати стосовно інших. Маючи ті чи ті обов'язки, людина несе від-повідальність за своєчасність і якість їх виконання. Наприклад, майстер — це статус у виробничій сфері. Обов'язок майстра — розподіляти й давати завдання робітникам, пояснювати методи виконання, підтримувати технологічну та трудову дисципліну, оцінювати результати праці. У свою чергу, обов'язок робітника — своєчасно та якісно виконувати виробничі завдання, ефективно використовувати матеріали та устаткування, додержуватися дис-ципліни. Статус майстра і статус робітника мають сенс лише від-носно один одного. Вони зв'язані між собою функціонально (функція майстра — визначати завдання, функція робітника — виконувати це завдання). Для інших працівників і майстер, і ро-бітник є звичайними колегами по службі.
Найбільш характерний для конкретного індивіда статус, з яким його ототожнює оточення, називається головним статусом. Головний статус визначає манеру поведінки, коло знайомих, стиль життя тощо.
У соціології поряд з поняттям соціального статусу існує по-няття особистого статусу. Він визначається тим місцем, що йо-го посідає індивід у малій групі залежно від своїх індивідуальних якостей. Особистий статус значиміший для знайомих. Незнайомі ж більше цікавляться офіційним статусом, який визначається об'єктивними характеристиками індивіда.
Розрізняють ще природний статус, який людина отримує з народження (національність, стать, фізичні та психологічні дані), і досягнутий статус, якого людина набуває з часом, у процесі соціалізації (освіта, кваліфікація, культурний рівень тощо).
Різновидами соціальних статусів є: економічні (робітник, під-приємець, власник, бізнесмен, банкір), професійні (учитель, водій, слюсар), політичні (демократ, комуніст, шовініст), релігійні (свя-щеник, віруючий, прихожанин), демографічні (стать, вік, національність), сімейно-родинні (подружжя, дитина, брат, син).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок