Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальне проектування

Соціальне проектування

Назва:
Соціальне проектування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,90 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
На тему:
Соціальне проектування


Соціальний проект — це сукупність до-кументів, що в них викладено цілі, засоби й етапи реалізації передбаченої програми соціальних змін. Дієвість соціального проектування залежить як від його мето-дів, так і від урахування в ньому економічних проблем та еколо-гічних вимог регіону, майбутніх змін у техніці й технології тощо. В основі соціального управління, на думку Ф. Енгельса, лежить необхідність навчитися виявляти «непрямі», більш віддалені в часі суспільні наслідки людської діяльності, а отже, отримувати «можливість підпорядковувати людському опануванню і регулю-ванню також і ці наслідки».
Ще К. Маркс указував на особливості дій людини, порів-нюючи з діями бджоли. На відміну від останньої, перш ніж щось зробити, людина обміркує свої дії, порівняє кілька варіан-тів виконання і, вибравши найліпший, складатиме остаточний проект.
Проектуванням охоплено всі сфери життєдіяльності людини і суспільства. Воно тісно взаємодіє з усіма функціями управління і як форма розробки та прийняття рішення є важливим елементом циклу управління, що забезпечує реалізацію інших його функцій. У конкретній формі проектування — вираз прогностичної функ-ції управління. Воно є попереднім відтворенням дійсності, ство-рюючи за допомогою специфічних методів прототип передбачу-ваного об'єкта, явища чи процесу. Проектування застосовується як для розробки різних варіантів розв'язання нових соціальних проблем, так і для складання соціальних планів та програм з ре-гулювання видозмінених, хоч і вже відомих, соціальних процесів та явищ.
Проектування — це складна, творча діяльність, яку спрямова-но на вибір найліпшого варіанта майбутніх дій для досягнення основної мети. Воно конструює модель соціальної системи, яка будується, визначає її соціальні характеристики.
До проектування, як правило, залучається велика кількість найкваліфікованіших фахівців, бо в цьому процесі багато що за-лежить від особистості проектанта, його здатності грамотно й не-стандартно мислити.
Об'єктами проектування можуть бути соціальні інститути, яви-ща, процеси. Проектування може бути зв'язане з удосконаленням функцій таких соціальних інститутів, як економіка, політика, освіта тощо, зі створенням умов для ефективної діяльності в будь-якій сфері, у тім числі трудовій.
Отже, соціальне проектування обслуговує всі види діяльності людини, проте лише за системного підходу можливе оптимальне проектування суспільних явищ і процесів. У цьому й полягає особ-ливість соціального проектування, що воно охоплює всі види суспі-льної життєдіяльності на різних її рівнях: організація, район, місто, область, країна в цілому.
Соціальне проектування має орієнтуватися не на суб'єктивні бажання, а на знання об'єктивних законів соціаль-ного розвитку, на наукові методи — використання матриці ідей, уходження в роль, методи аналогій, асоціацій, повної ре-організації тощо.
Матриця ідей (сукупність ідей, поданих у вигляді таблиці) використовується за обмежених можливостей, коли розробка проекту залежить від складності й першочерговості поставлених завдань, від термінів, у межах яких потрібно реалізовувати задум, від трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Уходження в роль (програвання ролі, репрезентуючи й характеризуючи стандарти і цінності відповідної соціальної групи) — це намагання зрозуміти, що саме необхідно зроби-ти для реалізації проекту. Проектувальник вивчає умови, в яких відбуваються процеси, реалізуються інтереси і потреби людей.
Застосування аналогій у соціальному проектуванні доцільне тоді, коли є позитивний досвід ефективного розв'язання соціальних про-блем — робочого місця, організації, міста, окремих соціальних груп населення. Знані підходи до вирішення соціальних проблем можуть бути взірцем, еталоном, добрим прикладом. Соціальний проект, роз-роблений за аналогією, не обов'язково має повністю повторювати те, що вже відомо. У ньому можуть використовуватися й цілком нові елементи.
Застосування асоціації в розробці проекту можливе, якщо не-обхідно прийняти абсолютно нове рішення, але його можна кон-струювати за аналогією дій в іншій ситуації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Соціальне проектування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок