Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціологічна сутність релігії, її місце і роль у суспільстві

Соціологічна сутність релігії, її місце і роль у суспільстві

Назва:
Соціологічна сутність релігії, її місце і роль у суспільстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,78 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціологічна сутність релігії, її місце і роль у суспільстві


Релігія є об'єктом вивчення багатьох наук, кожна з яких розглядає її під своїм кутом зору, за допомогою власних спе-цифічних методів досліджує окремі її елементи, взаємозв'язки з різними сфе-рами дійсності.
Філософія, наприклад, вивчає релігію як форму суспільної свідомості, як спе-цифічне світосприйняття, концептуаль-не бачення світу, спосіб його пізнання, її цікавлять передовсім гносеологічні
корені, природа й походження релігії, зміст релігійної свідо-мості, адекватність світосприйняття, істинність релігійних уяв-лень та образів.
Історичні науки цікавляться конкретними формами релігії, що виникали і змінювали одна одну на різних етапах розвитку суспі-льства, у різних країнах та регіонах. Вони вивчають роль різних релігій, церков, релігійних організацій, рухів у історичному про-цесі розвитку людства взагалі та окремих цивілізацій, країн, на-родів зокрема.
Естетика, мистецтвознавство, культурологія досліджують ре-лігію як складову загальнолюдської та національної культури, як духовне надбання людства.
Соціологічні дослідження релігії ґрунтуються на загальних теоретичних засадах та методології соціального пізнання, на принципах історизму.
Соціологія релігії як наукова галузь виникла в середині XIX ст. О. Конт стверджував, що релігія є невід'ємною частиною людсь-кого суспільства. Вона відіграє важливу роль у суспільстві — служить благу людства, його єдності, зосереджуючи в собі всі прагнення людської природи (діяльність, любов, думку); керує політикою, мистецтвом, філософією.
Г. Спенсер розглядав релігію як один з регуляторів життя су-спільства, який діє через підтримування певних взірців поведінки, але є менш значущим, ніж ринок чи політика.
Фундатором соціології релігії вважається М. Вебер. Теоретич-ними засадами його розуміння ролі релігії є концепція «про іде-альні типи соціальної дії», заперечення визначальної ролі еконо-мічного фактора, об'єктивних закономірностей розвитку суспіль-ства. Предметом соціології релігії, на думку М. Вебера, має стати не саме «суть релігії», а створені релігійним віруванням психоло-гічні стимули, що вказують напрямок поведінці людини та утри-мують її в покорі. Релігію загалом учений розглядає як фактор розвитку економіки, а протестантську релігію зокрема як одне з важливих джерел розвитку капіталізму.
Е. Дюркгейм, аналізуючи концепцію соціології релігії, вихо-див з того, що релігія є соціальним фактором і структурним еле-ментом будь-якого суспільства. Суспільство потребує релігії. Во-на, на думку Е. Дюркгейма, є суспільною свідомістю, а сама релігійна свідомість є основою забезпечення цілісності суспільс-тва. Саме поширення і зміцнення релігійних вірувань сприяє стабільності суспільної системи.
Соціологія релігії — це галузь соціології, що вивчає релігію як соціальний інститут у взаємодії з іншими соціальними інститу-тами в суспільстві, як соціальне явище, як важливу структурну складову суспільства в різних її соціальних проявах і на різних соціальних рівнях. Предметом вивчення соціології може бути як релігія в цілому, так і окремі її компоненти: релігійна свідомість, релігійні культи, відносини, організації та інститути в їхньому взаємозв'язку й у зв'язку з іншими складовими соціальної струк-тури суспільства.
Проте, вивчаючи, наприклад, масову релігійну свідомість, що є стрижнем релігії, релігійну ідеологію, віровиявлення, теологію, соціологія не береться визначати адекватність відображення в ній соціальної дійсності, істинність тих чи тих віровчень, релігійних догм, не намагається відповідати на запитання щодо існування по-тойбічного життя, Бога та ін. Соціологію цікавить релігійна свідо-мість тільки як соціальний факт, як реально існуюча система сві-тосприйняття, система норм, цінностей у тому аспекті, в якому вона виступає як регулятор соціальної поведінки особистості, гру-пи, цілої спільноти.
Досліджуючи релігійний культ (релігійну практику), соціоло-гія якнайменше цікавиться його канонічним змістом та призна-ченням.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Соціологічна сутність релігії, її місце і роль у суспільстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок