Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальне програмування та прогнозування в управлінні

Соціальне програмування та прогнозування в управлінні

Назва:
Соціальне програмування та прогнозування в управлінні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,21 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціальне програмування та прогнозування в управлінні


Управління соціальним розвитком орга-нізації має ґрунтуватися на соціальному проектуванні, нормуванні, соціальному прогнозуванні, моделюванні, програму-ванні. Отже, основним документом має бути не план, а програма соціального розвитку — докладний виклад основних
завдань і цілей діяльності організації, окремих її структур і чле-нів. Розробка такої програми розпочинається з аналізу вихідної ситуації.
Наступним етапом є визначення перспективи. Цей процес ґрунтується на порівнянні нормативної та прогнозної моделей явища, яке вивчається. Спочатку визначають можливі варіанти розвитку досліджуваної соціальної системи, а також соціальні наслідки практичних управлінських заходів.
Наприклад, у результаті вивчення даних соціального паспорта підприємства виявилася тенденція плинності деяких категорій висококваліфікованих працівників. Слід чітко з'ясувати, як може змінитися ця тенденція в майбутньому із соціальною переорієн-тацією виробництва, появою комерційних структур, ринку робо-чої сили, що може зробити саме підприємство.
Для того щоб правильно вибрати напрям соціального розвитку організації (подолання соціальної апатії працівників, поліпшення виконання службових обов'язків, посилення соціального контро-лю, оздоровлення соціально-психологічного клімату, згуртування колективу, удосконалення стилю керівництва, підвищення змістов-ності праці, оптимізація соціальної структури, забезпечення трудової мотивації робітників тощо), потрібно побудувати нормативну мо-дель. Можна при цьому орієнтуватися на інші споріднені організації, тобто на усереднені стандарти (розмір заробітної плати, забезпе-чення комунальними послугами, різними соціальними благами то-що) або на максимально чи мінімально можливі залежно від наявних коштів.
Кожний із цих варіантів є певною перспективою соціального розвитку організації і може сприйматися як нормативна модель. Порівняння того, що хочеться мати через певний час, з реальним розвитком соціальних процесів у майбутньому сприятиме правиль-ному вибору рішення.
Для складання системи практичних заходів і контролю за їх реалізацією, що є наступним етапом розробки програми соціаль-ного розвитку, слід розробити «дерево управлінських рішень». Для цього визначають якомога повніший перелік заходів, ново-введень, аналізують їхній взаємозв'язок і вплив (позитивний, не-гативний) на ситуацію, яка досліджується.
Науково обґрунтованим способом запровадження практичних заходів є соціальне проектування.
Далі йдуть стадії перевірки й оцінки роботи. Одним із засобів перевірки нововведень, що пропонуються, є експеримент, який можна трактувати в цьому разі як практичне використання нова-цій в обмеженому масштабі з метою виявлення можливості ши-рокого запровадження таких.
Призначення експерименту полягає в отриманні такої інфор-мації про якості запропонованої новації, котру неможливо отри-мати попереднім прогнозуванням.
У соціологічному вивченні системи управління особливе міс-це посідає соціальне прогнозування як конкретне уявлення, передбачення судження про подію, стан соціального об'єкта в майбут-ньому. Його не слід плутати із соціальним плануванням. Назвемо такі особливості соціального прогнозування:
формулювання мети соціального прогнозування порівняно з плануванням має загальніший і абстрактніший характер. Мета соціального прогнозування — на основі аналізу стану і поведінки соціальної системи в минулому, а також вивчення тенденції змі-ни чинників, що впливають на неї, визначити кількісні та якісні параметри її розвитку в перспективі, розкрити зміст ситуації, в яку потрапить система;
соціальне прогнозування на відміну від планування забезпе-чує лише інформацію для обґрунтування рішень і вибору методів планування, указує на можливі шляхи розвитку в майбутньому, а соціальне планування визначає, який із цих шляхів вибирає су-спільство.
план містить уже готові рішення і є директивним докумен-том, що визначає їхній зміст, період проведення, відповідальних осіб, потрібні для цього кошти тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Соціальне програмування та прогнозування в управлінні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок