Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Економічні інститути

Економічні інститути

Назва:
Економічні інститути
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,96 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Економічні інститути


Нині спостерігається особливий інтерес до певних інститутів, зокрема економіч-них. У науці сформувався напрямок, що дістав назви економічного інституціона-лізму. За ним економічне життя та еко-номічні категорії мають інституціональний характер. Його пред-ставники (Т. Веблен, Дж. Мітчел) приділяють основну увагу державі, приватній власності, податковій системі, монополіям тощо.
Проблеми, зв'язані з функціонуванням економічних інститу-тів, нині є найактуальнішими. Усім зрозуміло, що без відновлен-ня вітчизняної економіки Україні не вийти з кризи. Економіка має забезпечити виробництво, обмін і реалізацію товарів та по-слуг, необхідних для задоволення людських потреб і нормальної життєдіяльності суспільства.
Відомий американський економіст-соціолог П. Самуельсон зазначає, що економічна ситуація будь-якого типу суспільства має зумовлювати, що і в якій кількості необхідно виробляти; хто і як, за допомогою яких ресурсів і технологій повинен виробляти; для кого призначене і як буде розподілене те, що вироблятиметься.
У соціології, що розглядає економіку як підсистему суспіль-ного цілого, її (економіки) головна функція полягає в забезпе-ченні найважливішого завдання соціальної системи — адаптації до соціального і навколишнього середовища, що постійно зміню-ється, і задоволенні потреб індивідів.
Адаптація — це обов'язкова умова виживання будь-якої сис-теми, а тим більше такої, як людське суспільство. Саме госпо-дарсько-економічна діяльність за всіх часів забезпечувала нор-мальну життєдіяльність суспільства.
Соціологічне вивчення економіки має свої особливості. Соціо-логи аналізують функціонування економічної системи в її зв'яз-ках з іншими системами суспільства, економічних інститутів — з іншими соціальними інститутами.
Економіка як соціальний інститут — це насамперед сталий комплекс правил, принципів, норм економічної поведінки, за до-помогою яких організовується практична взаємодія індивідів і здійснюється адаптація суспільства до умов його існування. Еко-номічній поведінці притаманна раціональність, ретельний облік витрат і доходів.
Для забезпечення свого функціонування економічним інститу-там потрібні певні обов'язкові передумови: технології виробниц-тва, що передбачають поділ праці, функцій і обов'язків; примі-щення; засоби виробництва; транспорт; фінансові засоби і, го-ловне, трудові ресурси — люди.
Форми поєднання цих складових економіки як соціального ін-ституту, тобто типи економічної організації, відповідають типу суспільного устрою. Як відомо, можна назвати (у спрощеному вигляді, звичайно) чотири типи економічної організації, котрі по-слідовно змінювали одна одну: примітивна, аграрна, індустріаль-на та інформаційна.
Щоб глибше усвідомити сутність економічних інститутів, слід розглянути їх функції. Про основну їх функцію вже йшлося. Вона полягає в забезпеченні адаптації до навколишнього середовища, яке постійно змінюється. Така адаптація можлива за умови вироб-ництва певних товарів і послуг для задоволення потреб кожного індивіда й суспільства загалом.
Економічні інститути виконують стимулюючу функцію, фор-муючи економічний інтерес, заінтересованість у зменшенні витрат, підвищенні продуктивності праці, поліпшенні якісних показників, збільшенні доходу. Тому особливого значення для їх нормального функціонування набуває визначення принципів оплати праці та правильне використання (розподіл і перерозподіл) коштів.
Оновлення системи стимулювання та організації праці, орга-нізації виробничих процесів — це прояв інноваційної функції економічних інститутів. Успіх інновацій значною мірою зале-жить від ставлення до нових наукових досягнень самих суб'єктів господарсько-економічної діяльності, їхньої творчої активності.
Окрім того, економічні інститути виконують інтегративну функцію, яка не завжди усвідомлюється. Функціонування еконо-міки передбачає спеціалізацію та кооперацію праці, обмін (за до-помогою грошей) результатами праці. Це все інтегрує членів суспільства в єдиному процесі суспільного виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Економічні інститути

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок