Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Культурна статика та динаміка

Культурна статика та динаміка

Назва:
Культурна статика та динаміка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,88 KB
Завантажень:
102
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
На тему:
Культурна статика та динаміка


Соціологія розглядає культуру як склад-не й динамічне утворення, причому у двох аспектах: культурна статика, що описує культуру в спокої, і культурна динаміка, що описує її в русі. До культур-ної статики належить внутрішня будова
культури, тобто сукупність базисних елементів, рис і форм, харак-терні конфігурації їх поєднань. Динаміка культури — це ті засоби, механізми та процеси, які відбивають трансформацію культури, її зміни. Культура перебуває в постійному русі, вона зароджується, розвивається, поширюється, утверджується, руйнується і т. д.
Вивчати структуру культури почав у 1949 р. американський дослідник Е. Хобель, який виділяв найменшу частку культури — культурний елемент. За визначенням Е. Хобеля, культурним еле-ментом є поведінковий взірець чи матеріальний продукт, що більше не ділиться. Наприклад, елементами матеріальної культу-ри є ложка, сокира, замок, нематеріальної — потиск руки як форма привітання, перехід вулиці на зелене світло та ін. Кожна культура формується з безлічі елементів. Кожний із цих елемен-тів може бути часткою багатьох культур, тобто культур різних суспільств і часів.
Сукупність окремих культурних елементів, які є відгалужен-ням певних засадничих елементів і зв'язані з ними функціональ-но, утворює культурний комплекс. Прикладом може бути на-вчальний процес (головний елемент) і цілий навчальний комплекс, зв'язаний з ним: аудиторії, студенти, методичні розробки, підруч-ники, лекції, семінарські та практичні заняття, іспити, оцінки ус-пішності тощо.
Культурний комплекс є проміжним між культурним елемен-том і інститутом культури. Інститут культури є серією культур-них комплексів, що визначають найбільш важливі види людської діяльності. Наприклад, до інституту праці входить культурний комплекс вибору професії, навчання цієї професії, організації трудового процесу тощо.
Елементи культурної статики розмежовуються в часі і просто-рі. Географічний район, на теренах якого у різних культур вияв-ляється спільність головних рис, називається культурним ареа-лом. Таким ареалом, наприклад, є поселення слов'янських наро-дів. Спільну слов'янську культуру утворюють українська, біло-руська, російська, словацька, болгарська, чеська, польська та інші слов'янські національні культури.
Та частина матеріальної й духовної культури, яка створена ми-нулими поколіннями, випробувана часом і передається іншим по-колінням як щось цінне, що заслуговує на пошанування, називає-ться культурною спадщиною. Культурна спадщина є чинником згуртованості націй, об'єднання людей у періоди криз, соціальних напружень.
У масштабах усього суспільства культурна спадщина полягає в уже згадуваних нами культурних універсаліях. Це ті елементи культури, які притаманні всім культурам незалежно від суспільно-го устрою, географічного місця, історичного часу. Культурні уні-версали виникають, тому що всі люди мають однакові фізіологічні потреби і постійно змушені розв'язувати дуже схожі проблеми.
Найважливішим елементом культури є знання — вірогідні ві-домості про будь-що. Вони є результатом осягнення дійсності, пі-знавальної діяльності спеціально підготовлених людей і виражаю-ться мовою. Зрештою, сутність усіх елементів культури може бути виражена мовою. Це відбувається за допомогою слів, системи по-нять. Засвоюючи в процесі соціалізації сенс певних понять, люди розуміють зміст написаного чи сказаного.
Поняття — це думки, знання, що віддзеркалюють через фік-сацію ознак предмети і явища соціальної реальності. Вони ґрунтуються на соціокультурних уявленнях.
Соціокультурні уявлення — це первинні (засадничі) елементи культури соціальної групи, спільноти чи суспільства в цілому.
Н. Смелзер надзвичайного значення в системі культури надає мові. Насамперед він підкреслює те, що мова — соціальне явище. Нею не можна оволодіти поза соціальною взаємодією, без спіл-кування з іншими людьми. Мова бере участь у процесі надбання та організації людського досвіду, виробляє загальновизнані в си-стемі культури визначення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Культурна статика та динаміка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок