Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання

Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання

Назва:
Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,59 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання


Роль соціології в суспільстві визначається її предметом, а реалізується функціями. Головною з функцій є теоретико-пізнавальна, яка полягає в тім, що соціоло-гія разом з іншими науками бере активну участь у пізнанні об'єктивної реальності, допомагає з'ясовувати та формувати нові
теоретичні та практичні знання про суспільство, в якому живе людина, про закономірності розвитку соціальних відносин у ньому.
Соціологія молода й дуже динамічна наука. Вона все ще пере-буває на стадії становлення, і в ній багато «білих плям»: трива-ють дискусії навіть навколо самого предмета вивчення, не розроб-лено теорії багатьох соціальних явищ, не повністю сформовано понятійний апарат тощо. Тому теоретико-пізнавальну функцію передовсім спрямовано на саморозвиток і саморефлексію науки, пізнання самої себе. Це, відповідно, стимулює діяльність і самих соціологів.
Основним завданням соціології, пов'язаним з теоретико-пізнавальною функцією, є дослідження соціальних явищ і процесів. При цьому кожне явище, кожний процес слід розглядати в комп-лексі, у взаємозв'язку та взаємозалежності з іншими явищами і процесами. Найважливіші наукові результати соціологічних до-сліджень втілюються в різних звітах, інформаційних і аналітич-них доповідях, монографіях, виступах провідних учених на шпа-льтах часописів, центральних газет, на телебаченні і радіо. Усе це є проявом описово-інформаційної функції соціології.
Окрім того, соціологія надає конструктивну допомогу в розв'язанні або прогнозуванні розвитку практичних проблем, що виникають у різних царинах суспільного життя: економіко-господарських, політичних, поведінкових тощо. Ця функція назива-ється прикладною, прогностично-перетворювальною, або кон-структивною.
Як справедливо наголошує К. Грищенко, соціологія, мабуть, єдина із суспільних наук, яка не лише покликана, а й має реальні можливості розкривати стан, тенденції руху сучасного суспільст-ва, прогнозувати найближчу і віддалену перспективу його роз-витку, причому не тільки в дослідному, теоретичному плані, а й у практичному, прикладному. За допомогою соціологічних дослід-жень виявляються відхилення в розвитку соціальних відносин, своєчасно прогнозуються негативні явища, розробляються соці-альні технології, системи управління соціальними організаціями, тому що не можна здійснювати перетворення, що стосуються ін-тересів багатьох людей, не зважаючи на те, як саме ці перетво-рення сприйматимуться ними.
За радянських часів вітчизняних соціологів не залучали до розробки фундаментальних управлінських рішень. Можна навес-ти багато прикладів, коли масштабні проекти, що ухвалювалися без соціологічної експертизи, виявлялися не тільки нежиттєздат-ними, а навіть шкідливими: організація колгоспів і радгоспів, ви-знання населених пунктів «неперспективними», спроби ліквідації приватних підсобних господарств, побудова палаців культури у невеликих селищах, на дрібних підприємствах, «перекидання» річок, утворення штучних водойм і переселення у зв'язку з цим величезної кількості населення тощо.
Нині провідних соціологів як консультантів і експертів залу-чають до численних державних і громадських організацій з ме-тою обґрунтування схвалюваних ними рішень, прогнозування на-слідків, аналізу електоральної поведінки населення й т. ін. Але така співпраця ще недостатньо поширена. Наукові здобутки соціо-логії не привертають належної уваги з боку вищих законодавчих і виконавчих органів влади; висновки та рекомендації вчених ма-ло враховуються під час розв'язання непростих соціальних проб-лем сучасного розвитку суспільства, що разом з іншими чинни-ками зумовлює вкрай неефективне функціонування багатьох його структур.
Головною причиною незатребуваності соціології є те, що ін-тереси країни і її громадян та інтереси владних структур далеко не завжди збігаються. Це розходження інтересів багато в чому зумовлене превалюванням у владних структурах егоїстично-кланових мотивів, впливом тіньових механізмів діяльності вітчиз-няних «олігархів».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок