Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Назва:
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,33 KB
Завантажень:
90
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
ВСТУП

Мета і завдання самостійної роботи:

Метою та завданням самостійної роботи є досконале вивчення дисципліни "Соціальна екологія" з окремих питань, які можуть бути засвоєні студентом за допомогою додаткової літератури, консультацій, відвідувань бібліотек університету та міста.

Самостійна робота забезпечена відповідною літературою, методичними вказівками до вивчення дисципліни, нормативними та законодавчими документами тощо. Самостійна робота виконується студентом у бібліотеці, вдома та частково на консультаціях на кафедрі екології кожної суботи, аудиторія 1411.

Теми та погодинний розклад лекція та

самостійної роботи з навчальної дисципліни

Всі питання, які розглядаються у даних методичних вказівках, призначені для студентів денної та заочної форм навчання

Модуль 1. Предмет та задачі соціальної екології, її

структура, система екологічних дисциплін

Тема № 1. Три етапи розвитку соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін

1. Природничо-наукова картина світу. Теорії походження життя (не менш п'яти). Вчення В.І. Вернадського про біосферу.

2. Система органічного світу. Жива речовина як головна причина планетарного гомеостазу.

3. Космопланетарні та сонячно-земні зв'язки живої та космічної речовини.

4. Перехід біосфери в ноосферу через техносферу. Основні умови цього переходу.

5. Автотрофність людства, поняття про екологію людини, відмінності екології людини від соціальної екології, геліо- та космічна екологія.

Питання для самоперевірки

1 Концепції виникнення соціальної екології як науки. Система екологічних дисциплін.

2. Рівні організації живої матерії та типи речовини за В.І. Вернадським.

3. Біосфера, її межі. Біогеоценоз як одиниця біосфери. Поняття про автотрофність та гетеротрофність.

4. Ноосфера та ноосферологія як один з напрямків екологічних досліджень.

5. Основні питання, які розглядаються геліо- та космічною екологією.

Література: [1,5, 15]

Модуль 2. Основні джерела антропогенного забруднення

Тема № 1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря

1. Види забруднення атмосферного повітря.

2. Основні забруднювачі атмосферного повітря.

3. Фонове забруднення та фонова концентрація.

Питання для самоперевірки

1. Поняття граничне допустимої концентрації (ГДК). її види та використання для визначення екологічних та токсикологічних характеристик шкідливих речовин.

2. Біологічна та фізична сутність ГДК. Одиниці вимірювання.

3. Фонова концентрація, її визначення та використання у екологічній діяльності підприємств та установ.

4. Роль метеорологічних служб у визначенні фонових концентрацій основних забруднювачів повітря та переважних напрямків вітру.

Література: [ 1, 2, 13, 15, 17]

Тема № 2. Характеристика природоохоронній заходів з метою нормалізації стану довкілля

1. Класифікація пилогазоуловлювачів. Елементи їх розрахунку.

2. Принципи вибору пилогазоуловлювачів та умови ефективної роботи.

3. Визначення коефіцієнту корисної дії.

Питання для самоперевірки

1. Необхідність використання на підприємствах та установах пилогазоочисного обладнання.

2. Вплив агрегатного стану речовин на ефективність роботи пилогазоочисного обладнання.

3. Розрахунок основних параметрів циклонів

4 Розрахунок основних параметрів пилоосаджуючих камер.

5. Розрахунок тканинних фільтрів.

6. Визначення коефіцієнту корисної дії для одиничного апарату та системи апаратів.

Література: [ 2, 5, 6, 17]

Тема № 3. Охорона водного середовища

1. Класифікація природних вод за ступенем мінералізації.

2. Органо-лептичш га фізико-хімічні властивості природних вод. Тини водоймищ.

3. Класифікація стічних вод.

Питання для самоперевірки

1. Основні речовини, які містяться у природних водах. Шляхи

їх утворення.

2. Показники забруднення природних вод.

3. Проточні та непроточні водоймища

4. Класифікація природних вод за ступенем мінералізації.

5. Вплив небезпечних токсичних речовин на стан самоочищення та відновлення водоймищ.

Література: [ 1, 2, 6, 8-Ю, 17]

Тема № 4. Охорона грунтів та надр

1. Поняття про гео- та педосферу.

2. Відмінності властивостей грунтів та гірських пород.

3. Еколого-генетична класифікація грунтів за Докучаєвим.

4. Раціональне використання земельних ресурсів.

Питання для самоперевірки

1. Поняття "родючість" грунтів та гумусність горизонту.

2. Відмінності чорнозьому, сірозьому, білозьому та підзолу.

3. Особливості грунтів України.

4. Лімітуючі показники шкідливості для грунтів.

5. Визначення якості грунтів з екологічної точки зору.

Література. [ 1-3, 13, 15, 17,22]

Тема № 5. Природно-заповідний фонд

1. Класифікація територій ПЗФ за призначенням.

2. Об'єкти ПЗФ України.

З Екологічно несприятливі території України, їх ознаки та заходи щодо ліквідації негативних впливів на довкілля та суспільство.

4. Соціальні проблеми взаємовідносин природи та людини.

Питання для самоперевірки

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок