Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Анкета - як основний інструмент збирання соціологічної інформації

Анкета - як основний інструмент збирання соціологічної інформації

Назва:
Анкета - як основний інструмент збирання соціологічної інформації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,70 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
?Анкета - як основний інструмент збирання соціологічної інформації.?


Вступ
Сутність, види та складові соціологічних досліджень. Вив-чаючи це питання, слід звернути увагу на те, що соціологічні дослідження — своєрідна відзнака соціологів, що виділяє їх серед представників інших соціальних та гуманітарних наук. Оволодіння соціологічними методами вимагає від дослідника ґрунтовної про-фесійної підготовки не тільки з виключно соціологічних дисциплін, а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і т. ін.
Що ж таке соціологічне дослідження? Це система логічно пос-лідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів яро явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні.
Соціологічне дослідження містить у собі деякі елементи, що притаманні будь-якій науковій діяльності. По-перше, це об'єкт дослідження. У соціології об'єктом дослідження можуть, бути будь-які процеси та явища соціальної дійсності (демографічні, екологічні, економічні, соціальні, міжнаціональна, сімейно-побутові та ін.). По-друге, це суб'єкт дослідження (соціолог-дослідник або група соці-ологів). По-третє, як будь-яке інше дослідження, соціологічне спря-моване на досягнення певної мети і вирішення конкретних завдань. По-четверте, це засоби, що застосовуються в дослідженні (технічні й організаційні). По-п'яте, це результати дослідження, заради яких воно проводиться.
Основне завдання соціологічних досліджень — добування фак-тів про соціальну дійсність, її окремі явища, сторони. Соціальний факт — це певним чином фіксований, описаний фрагмент соціаль-ної дійсності. Як же вибрати саме ті факти, які допоможуть знайти науково достовірну відповідь на запитання, що цікавлять дослід-ника, заохотять його до проведення дослідження? Для цього не-обхідно виокремити випадковий для явища, що вивчається, факт від невипадкових, сконцентрувавши свою увагу на регулярних, масо-вих, інакше кажучи, — типових фактах. Саме для цього соціоло-гічна наука розробила цілу систему наукових процедур. Ці процеду-ри — результат глибоких теоретичних і багаторазових дослід-ницьких проробок — є надбанням наукової корпорації соціологів.
1.Три основні етапи соціологічного дослідження.
Соціологічне дослідження складається з трьох основних етапів: підготовчого (розробка програми дослідження), основного (прове-дення емпіричного дослідження), завершального (обробка й аналіз даних, формування висновків і рекомендацій). Кожний етап вклю-чає в себе ряд важливих процедур.
Залежно від складності й масштабності аналізу предмета виді-ляють три види соціологічного дослідження: розвідувальне (піло-тажне), описове, аналітичне.
Найбільш простим видом є розвідувальне (пілотажне) дослід-ження. Воно будується на спрощеній програмі й охоплює невеликі су-купності, має стислий за обсягом інструментарій. Інструментарій — це методичні документи, за допомогою яких здійснюється збір первинної соціологічної Інформації (анкети, бланк-інтерв'ю, питальники, картки для фіксації результатів спостереження чи аналізу документів тощо).
Описове дослідження є більш складним видом соціологічного аналізу. Воно проводиться за розробленою програмою, на базі апро-бованого інструментарію і застосовується відносно великої спіль-ності людей (наприклад, колектив великого підприємства). Збір інформації тут може бути доповнений методами спостереження, аналізу документів.
Аналітичне дослідження — найбільш поглиблений вид соціоло-гічного аналізу. Воно не тільки описує структурні елементи явища, що вивчається, але й з'ясовує його причини. Підготовка аналітич-ного дослідження вимагає значного часу, ретельно розробленої про-грами, інструментарію, попередньої уяви про об'єкт, який вив-чається. За методами збору Інформації даний вид соціологічного дослідження носить комплексний характер.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Анкета - як основний інструмент збирання соціологічної інформації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок