Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІ

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІ

Назва:
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,89 KB
Завантажень:
311
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат з соціології.
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ
Розглядаючи соціальну структуру як сукупність соціальних груп, що різняться своїм становищем у суспільстві, соціологія має відповісти на питання: як відрізняти ці групи одну від одної?
Інструментом у досягненні цього є теорія соціальної стра-тифікації, її було створено на початку 40-х років XX ст. американськими соціологами Т. Парсонсом, Р. Мертоном, К.Девісом, У. Муром та іншими, які вважали, що соціальну стратифікацію спричинив розподіл функцій у суспільстві.
На їх думку» соціальна стратифікація забезпечує виокрем-лення впорядкованої сукупності соціальних верств, що відрізняються одна від одної певними важливими для дано-го суспільства ознаками (критеріями): характером власності, розміром прибутку, обсягом влади, престижем, національ-ними чи іншими рисами. При цьому соціально стратифіка-ційний підхід є одночасно методологією і теорією розгляду соціальної структури суспільства. Цей підхід сповідує такі
основні принципи:
а) обов'язковість вивчення всіх без винятку соціальних
верств суспільства;
б) необхідність застосування при порівнянні їх одних і
тих самих критеріїв;
в) достатність критеріїв для повного і глибокого аналізу кожної з досліджуваних соціальних верств.
Очевидно, що за такого методологічного підходу згадува-на вище сталінська модель «2+1» (два класи й прошарок) не має ніяких шансів на наукове обґрунтування.
Соціальна стратифікація означає процес, який безпе-рервно триває у суспільстві і результат цього процесу. Вона є не лише методом виявлення верств даного суспільства, але й «портретом» цього суспільства. Простратифікувавши все населення країни за тими чи іншими критеріями, мож-на виділити страти (верстви), з яких це населення скла-дається. Тому стратифікація — риса будь-якого суспільства: рабовласницького, феодального, капіталістичного, соціаліс-тичного. Вона наявна в усіх державах, тому що ті чи інші верстви наявні в будь-якому суспільстві, у будь-якій країні. Вони були в минулому, є нині, залишаться в майбутньому. Соціальна стратифікація — процес соціального відтворення, внаслідок якого верстви (страти), групи, класи виявляються нерівними між собою і групуються в ієрархічно розміщені страти з різним престижем, власністю та владою. Соціальна стратифікація означає не просто різне ста-новище у суспільстві окремих індивідів, родин чи цілих країн, а саме нерівне їх становище. При цьому дуже важливим є вирішення теорією соціальної стратифікації проблеми соціаль-ної мобільності, зокрема методів зміни особистістю, групою свого соціального становища. Виділяють два основні шляхи здобуття ними певного рангу: аскрипція і досягнення.
Аскрипція — просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім, незалежним від індивіда, групи, властивостям (со-ціальному становищу, фізичним даним та ін.).
Досягнення—здобуття індивідом, групою певного статусу завдяки безпосередньо власним успіхам.
Класова й стратифікаційна моделі соціальної структури не заперечують одна одну, а навпаки — на основі вичленування у науковому аналізі реально існуючих класів, верств, інших соціальних груп може бути збудована «об'ємна», а не однолінійна модель соціальної структури, що має міцну емпі-ричну соціологічну базу. В останні роки у світовій соціо-логічній літературі поняття «класи» посідає таке ж визначене місце, як і поняття «страти», й обидва вони використову-ються як у національних, так і в міжнародних порівняльних дослідженнях.
У деяких трактуваннях соціальної стратифікації наявні й егалітаристські (зрівняльні) тенденції. Вони особливо помітні у концепціях «середнього» чи «нового середнього класу», який трактується як більшість населення, що має власність і дос-татні можливості для заможного життя; він працьовитий, наполегливий у досягненні мети, вміє розпорядитися доступ-ними благами й цінує надані суспільством можливості для соціальної мобільності. Зростання чисельності «середнього класу» фактично означає ліквідацію протистояння багатства й бідності. Ідея «середнього класу» є альтернативою поперед-ньому поділу, відображає зрівняльні тенденції у соціологіч-них поглядах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок