Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Аналіз соціальних орієнтацій сучасної української молоді, як орієнтир для формування цілей молодіжної політики щодо залучення її до державотворчих процесів

Аналіз соціальних орієнтацій сучасної української молоді, як орієнтир для формування цілей молодіжної політики щодо залучення її до державотворчих процесів

Назва:
Аналіз соціальних орієнтацій сучасної української молоді, як орієнтир для формування цілей молодіжної політики щодо залучення її до державотворчих процесів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,91 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Аналіз соціальних орієнтацій сучасної української молоді, як орієнтир для формування цілей молодіжної політики щодо залучення її до державотворчих процесів
-2
Рейтинг
-2


Голосів "за"
0


Голосів "проти"
2Становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні перед-бачає активну участь громадян, в тому числі молодого покоління. В наші дні молодь повинна бути орієнтована на виконання політичних, загальнодержавних справ, мо-жливість вирішувати і свої завдання, повинна бути в постійному пошуку, будувати свою сім'ю, творити свою долю, дбати про рівень політичної культури та громадян-ського статусу [17, с.212]. Про важливість участі молоді у процесах державотворен-ня та національного розвитку наголошувало багато вітчизняних та зарубіжних вче-них, мислителів та державних діячів. Так видатний український вчений та державо-творець М.Грушевський називав одним з головних завдань національного відро-дження України виховання молодого покоління, національної інтелігенції як твор-чого начала, рушія духовного поступу. Вчений наголошував, що молодь – це майбу-тнє нації і саме їй належить вирішальна роль у справі духовного оновлення нації, привнесення в українське життя інтелігентності, принциповості, ідейності. Коли мо-лодь "... сильна, жива, енергійна, криє в собі задатки будучої плідної й творчої дія-льності – вона мусить до певної міри виколюватися з старих протертих, проїждже-них доріг", підкреслював М.Грушевський [1].

Проблемам становлення молодого покоління громадян присвячена достатньо велика кількість наукових робіт. Серед фундаментальних досліджень молоді можна
виділити роботи В.Бебик, М.Головатого, В.Головенько, Т.Голобуцької, О.Гольбуцького, В.Куліка, М.Пірен, М.Перепелиці, В.Ребкало. Зазначені автори в цілому дослідили проблеми формування та реалізації молодіжної політики, питання професійної та політико-ідеологічної соціалізації молодого покоління.

За останні роки були проведені ґрунтовні дослідження соціальних орієнтацій сучасної української молоді Державним комітетом України у справах сім'ї та моло-ді, Державним інститутом проблем сім'ї та молоді [2,3]. Серед публікацій недержа-вних організацій, які досліджують ціннісні установки молоді, можна виділити роз-робки Фонду "Демократичні ініціативи", Київського міжнародного інституту соціо-логії, Інституту євроатлантичного співробітництва [5,6], громадської організації "Молодіжна Альтернатива" [8,9]. Серед новітніх досліджень громадської думки, які вивчають зокрема питання соціальних орієнтацій українських громадян щодо полі-тики, влади, заслуговують на увагу роботи Міжнародного фонду виборчих систем [6], Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова [7].

Необхідно відмітити, що в зазначених дослідженнях недостатньо опрацьовані питання зв'язку між ціннісними установками сучасної української молоді, пробле-мами її входження в соціально-світоглядну структуру суспільства та завданнями для формування державної політики щодо залучення молодого покоління до державо-творчих процесів. Це стосується насамперед залучення молоді до політичного та громадського життя, місцевого самоврядування, державного управління й державної служби. Автор статті ставить за мету розкрити базові взаємозв'язки між зазначени-ми компонентами.

Проаналізуємо ціннісні установки сучасної української молоді щодо таких ка-тегорій, як влада, держава, владні інститути, громадянське суспільство, вибори та політика тощо. Варто зазначити, що результати досліджень соціальних орієнтацій молоді, які проводилися останніми роками різними установами в тій чи іншій мірі відрізняються один від одного (в нашому дослідженні по кожному з напрямків ми використовували результати досліджень, які носять як "оптимістичний" так і "песи-містичний" характер, зважаючи на те, що реальна ситуація описується середнім по-казником), але в цілому дають можливість скласти достатньо реалістичну картину соціальних орієнтацій сучасної української молоді.

Молодь й влада.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Аналіз соціальних орієнтацій сучасної української молоді, як орієнтир для формування цілей молодіжної політики щодо залучення її до державотворчих процесів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок