Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальні організації, їх внутрішня структура

Соціальні організації, їх внутрішня структура

Назва:
Соціальні організації, їх внутрішня структура
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,80 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціальні організації, їх внутрішня структура


Як відомо, соціологія всі явища і процеси розглядає як системи, що мають внутріш-ню структуру.
Найзагальнішою й найскладнішою соці-альною системою є суспільство, а голов-ним елементом цієї системи є люди, соці-альна діяльність яких зумовлюється тими соціальними статуса-ми, що їх вони мають, соціальними функціями (ролями), що їх вони виконують, нормами та цінностями, притаманними даній системі, а також їхніми індивідуальними особливостями (потре-бами, інтересами, мотивами, ціннісними орієнтаціями та ін.).
Суспільство як систему становлять багато різних підсистем. За типами соціальних зв'язків вони класифікуються на соціальні групи (зв'язки взаємодій), соціальні інститути (регулятивні зв'яз-ки), соціальні організації (функціональні зв'язки) тощо.
Термін «організація» вживається в різних значеннях як такий, що позначає:
процес — певну діяльність з налагодження стійких зв'язків, упорядкування різноспрямованої активності індивідів, груп у си-стему;
атрибут якого-небудь об'єкта, його властивість мати впо-рядковану структурну організованість, узгодженість взаємодії окремих частин елементів системи відповідно до структури цілого;
об'єднання людей, що разом реалізують цілі програми і діють на основі певних норм і правил;
групу інституційного характеру, яка виконує певну суспільну функцію (банк — нагромадження, розподіл і впорядковане використання грошей, школа — передавання знань молодому поколін-ню і його соціалізація, сім'я — народження дітей і їх виховання).
Усі ці значення терміна «організація» тісно зв'язані між собою, а організація як соціальна група передбачає й організаційну діяль-ність, і організованість. Об'єктом вивчення соціології у більшій мірі є організація як соціальна група. Організація як соціальна група від-різняється від інших соціальних груп тим, що вона орієнтується на досягнення взаємозв'язаних специфічних цілей і формування високоформалізованих структур. Дії її членів чітко спрямовані на досяг-нення спільних для неї результатів у певній сфері діяльності. Так, вуз існує для навчання студентів, політична партія — для реалізації своєї політичної програми, лікарня — для лікування хворих, підпри-ємство —для випуску певного виду продукції.
Соціальна організація є складним соціальним утворенням; існує багато її видів (див. рис). Центральним елементом будь-якої органі-зації є соціальна структура. Внутрішня структура соціальних ор-ганізацій є високоформалізованою в тому сенсі, що правила, регла-менти, розпорядок охоплюють практично всю сферу поведінки їхніх членів. Усі вони підпорядковані певному режиму, мають додержу-ватися певних правил, субординації, виконувати обов'язки відпо-відно до посади, що обіймають. Соціальну структуру організації ре-презентовано нормативною системою (нормативною структурою) і фактичним порядком (поведінковою структурою).
До нормативної системи входять цінності, норми та ролеві очі-кування, до поведінкової структури — дії, взаємодії і сантименти, що не регламентуються нормами і правилами. Дії і взаємодії членів організації багато в чому залежать від сантиментів — первинної форми взаємної виборності членів організації. До сантиментів нале-жать симпатії та антипатії, прихильність і ворожість. Загалом поведінкова структура — це система відносин між людьми, що перебу-вають у межах нормативної структури, проте, певним чином від-хиляються від неї, що зумовлено їхніми особистішими почуттями.
Отже, соціальна структура організації об'єднує взаємозв'язані ролі, а також упорядковані відносини між членами організації, а насамперед — відносини влади й підпорядкування.
За мірою формалізації виділяються формальна структура, в якій соціальні позиції і взаємозв'язки між ними чітко спеціалізо-вано й визначено незалежно від особистих характеристик членів організації, що посідають ці позиції, і неформальна структура, яка складається із сукупності позицій і взаємозв'язків, що фор-муються на підставі характеристик особистості, і базується на відносинах престижу і довіри.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Соціальні організації, їх внутрішня структура

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок