Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальні та психофізіологічні характеристики можливих груп навчання. Підлітковий та юнацький вік

Соціальні та психофізіологічні характеристики можливих груп навчання. Підлітковий та юнацький вік

Назва:
Соціальні та психофізіологічні характеристики можливих груп навчання. Підлітковий та юнацький вік
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,62 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖЛИВИХ ГРУП НАВЧАННЯ.
ПІДЛІТКОВИЙ ТА ЮНАЦЬКИЙ ВІК
Протиріччя підліткового віку
Підлітковий вік (від 10-11 до 14-15 років) є перехідним голов-ним чином в біологічному смислі, оскільки це вік статевого дозріван-ня, паралельно якому досягають зрілості й інші біологічні системи організму. В соціальному аспекті підліткова фаза - це продовження первинної соціалізації. Всі підлітки цього віку - школярі, вони зна-ходяться на утриманні батьків (держави), їхньою провідною діяль-ністю є навчання. Соціальний статус підлітка мало чим відрізняєть-ся від дитячого. Психологічно цей вік дуже суперечливий. Для нього характерні максимальні диспропорції у рівні й темпах розвитку, обу-мовлені значною мірою біологічно. Найважливіше психологічне но-воутворення віку - почуття дорослості - являє собою новий рівень домагань, що передбачає майбутнє становище, якого підліток фак-тично ще не досяг. Звідси - типові вікові конфлікти та їх перелом-лення в самосвідомості підлітка. В цілому це період закінчення ди-тинства і початку «виростання» з нього.
Біологічні, соціальні та психологічні особливості юнацького віку
Юнацький вік (від 14-15 до 18 років) - це такий собі «третій світ», що існує між дитинством і дорослістю. Біологічно це період завершення фізичного дозрівання. Більшість дівчат і значна ча-стина юнаків вступають у нього вже постпубертатними (статево зрілими), однак на їхню долю випадає завдання численних «до-робок» і ліквідації диспропорцій, обумовлених нерівномірністю дозрівання. До кінця цього періоду основні процеси біологічного дозрівання у більшості випадків завершуються, тому подальший фізичний розвиток можна розглядати як належний до циклу до-рослості.
Соціальне становище юнацтва неоднорідне. Юність - завершаль-ний етап первинної соціалізації. Більшість юнаків і дівчат іще на-вчаються, їхня участь у продуктивній праці розглядається не стільки під кутом зору її економічної ефективності, скільки з позиції ви-ховної цінності. Діяльність і рольова структура особистості на цьо-му етапі набувають нових, дорослих якостей. Головне завдання цьо-го віку - вибір професії. Загальна освіта доповнюється тепер со-ціальною, професійною. Уже після закінчення 9-го класу учні роб-лять соціальній вибір - продовжувати навчання у середній школі чи піти до ПТУ.
Проміжний стан суспільного становища і статус юнацтва визна-чають особливості психіки. Багатьох юнаків іще гостро хвилюють проблеми, успадковані від підліткового етапу, - власна вікова спе-цифіка, право на автономію від старших і под. Водночас перед ними стоїть завдання соціального та особистішого самовизначення, яке означає якраз не автономію від дорослих, а чітку орієнтацію та виз-начення свого місця в дорослому світі. Це передбачає поряд із диференціацією розумових здібностей та інтересів, без яких утруднено вибір професії, розвиток інтегративних механізмів самосвідомості, становлення світогляду і життєвої позиції, а також визначення пси-хосексуальних орієнтацій.
Розширюється діапазон громадсько-політичних ролей та пов'яза-них з ними інтересів і відповідальності: в 16 років - отримання пас-порта, у 18 - виборче право і право на створення сім'ї.
Юнацьке самовизначення - винятково важливий етап форму-вання особистості. Однак доти, доки це «передбачуване» само-визначення не перевірене практикою, його не можна вважати трив-ким і остаточним. Звідси - третій віковий період, від 18 до 23—25 років, що його можна умовно назвати пізньою юністю, або по-чатком дорослості.
Слід вирізнити студентство як окрему соціальну групу.
Соціальна функція студентства полягає в тому, щоби готуватися до громадської та професійної діяльності спеціаліста народного гос-подарства. Ця функція забезпечує відтворення соціальної структури суспільства, тому що студентство як резерв і підростаюча зміна інте-лігенції набуває специфічних знань і навичок.
Із соціальної функції та становища студентів випливає особли-вий характер основної діяльності студентів. Він полягає в навчанні як специфічній формі засвоєння знань у певній галузі науки, а також у накопиченні спеціальних знань і навичок для конкретної професії, яка вимагає вищої чи середньої спеціальної освіти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Соціальні та психофізіологічні характеристики можливих груп навчання. Підлітковий та юнацький вік

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок