Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальна нерівність — основа стратифікації

Соціальна нерівність — основа стратифікації

Назва:
Соціальна нерівність — основа стратифікації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,38 KB
Завантажень:
35
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціальна нерівність — основа стратифікації


Соціальна нерівність, що є основою стратифікації суспільства, сприймається як головна його властивість. Історія людства не знає суспільства без соціаль-ної нерівності. Нерівність у доходах, владі, престижності занять, освіті вини-кла разом з людським суспільством, але попервах вона була дуже незначною, тому стратифікації в простих суспільствах майже не існувало. У складних суспільствах нерівність посилилась і поділила людей спочатку на рабів і рабовласників, потім на касти, верстви, класи.
Історично першою системою соціальної стратифікації є рабс-тво — економічна, соціальна і правова форма поневолення лю-дей з позбавленням їх будь-яких прав.
У деяких країнах (Індії, частково США) на руїнах рабовлас-ницького устрою з'явився кастовий устрій. Каста (від португ. caste — рід, покоління) — замкнута спільнота людей, зв'язаних походженням чи правовим статусом, належність до якої успадко-вується. Це соціальна група (страта), членом якої людина стає з народження, перейти до іншої касти вона не має права. На думку М. Вебера, каста є формою ранжирування за критерієм прести-жу. В Індії налічується чотири основні касти: священиків, воїнів, купців, робітників та селян — і близько 5 тис. неосновних каст і підкаст. Саму касту визначає передовсім фах, який переходить від батька до сина протягом життя десятків поколінь. Кожна кас-та живе згідно з приписами і заборонами, регулюючих поведінку саме в цій касті.
Формою стратифікації, яка передувала класам, є верстви — соціальні групи, котрі мають успадковані привілеї, права та обов'язки, закріплені звичаями та законами і згідно з ними посі-дають певне становище в ієрархічній структурі суспільства. За М. Вебером, верства — це спільнота людей, заснована на уяв-ленні про честь, з відповідним специфічним стилем життя, до якого входить набір звичок, цінностей, вірувань тощо. Класич-ним взірцем були верстви в Європі на межі XIV—XV ст., коли суспільство поділялося на вищі верстви (дворян, священнослу-жителів) і нижчі (ремісників, купців, селян).
Промислова революція XVIII—XIX ст. зруйнувала цю систе-му і зумовила формування класів. Клас — головний елемент стратифікації капіталізму. Це велика група людей, що мають од-наковий соціально-економічний статус у системі соціальної стра-тифікації. Отож, термін «клас» на відміну від «верстви» не прос-то віддзеркалює соціальні «перегородки», привілеї та умовності, а включає показники економічного становища людей. Один клас від іншого (вищий від середнього чи від робітничого) відрізняє-ться за такими характеристиками, як багатство, солідарність, влада тощо.
Марксисти-ленінці розглядали термін «клас» як економічну ка-тегорію (альтернативного підходу, згідно з яким клас не є винят-ково економічним явищем, додержуються деякі американські со-ціологи).
К. Маркс розрізняв класи відносно власності на капітал і за-соби виробництва, поділяючи населення на тих, хто має влас-ність, і тих, хто її не має, — на капіталістів і пролетарів. Селяни й дрібні власники не підпадали під цю класифікацію. Вони були, на думку Маркса, «пережитками» докапіталістичної економіки і мали з часом зникнути.
В. Ленін соціальним класом уважав велику групу людей, що відрізняються від інших місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва, відношенням до засобів виробництва, роллю в суспільній організації праці і способами отримання та розмірами тої долі суспільного багатства, яку вона має.
За І. Уорнером, соціальний клас — це група людей, що відно-сять себе до певної позиції в системі соціальної ієрархії: вищий — вищий, нижчий — вищий, вищий — середній, нижчий — середній, вищий — нижчий, нижчий — нижчий.
За М. Вебером, класи — це агрегати людей, які мають одна-кові життєві шанси. Він поділяв населення на класи відповідно до різних «життєвих шансів». В одного класу головне — капітал, в іншого — кваліфікація.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Соціальна нерівність — основа стратифікації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок