Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Функції та форми участі профспілкових організацій у галузі соціального захисту

Функції та форми участі профспілкових організацій у галузі соціального захисту

Назва:
Функції та форми участі профспілкових організацій у галузі соціального захисту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,74 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
“Функції та форми участі профспілкових організацій у галузі соціального захисту”


Згідно з Конституцією України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх тру-дових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, які об'єднують гро-мадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх про-фесійної діяльності. Профспілки створюються без поперед-нього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі профе-сійні спілки мають рівні права (ст. 36 Конституції України).
Повноваження профспілок регламентуються Законом Украї-ни "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності", прий-нятим Верховною Радою України 15 вересня 1999 p. Усі інші законодавчі акти у цій сфері застосовуються у частині, що не суперечить цьому Законові. Це — КЗпП (статті 43, 45, 52, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 79,80,86,96,97,160, 161,193,226;глава II"Колек-тивний договір"), Закони України "Про колективні договори і угоди", "Про охорону праці", "Про оплату праці".
Згідно із Законом "Про професійні спілки, їх права і гаран-тії діяльності" професійна спілка визначається як добровільна, неприбуткова громадська організація, яка об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1).
Метою діяльності профспілок є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (ст. 2). Забороняється будь-яке обмежен-ня прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору в зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.
Профспілки у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, ро-ботодавців, інших громадянських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
Приналежність або неприналежність до профспілок не спричиняє яких-небудь обмежень трудових, соціально-еконо-мічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гаран-тованих Конституцією України й іншими нормативно-пра-вовими актами України.
Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, які приймаються з'їздами, конференціями, установ-чими або загальними зборами членів профспілки відповід-ного рівня і не повинні суперечити законодавству України.
Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх об'єднань є обов'язковою та здійснюється шляхом їх реєстрації.
Заслуговує бути виділеним принципове положення про те, що у питаннях колективних інтересів працівників проф-спілки здійснюють представництво та захист інтересів праців-ників незалежно від їх членства у профспілках.
Забороняється обумовлювати прийняття громадян на роботу або службу, просування по роботі, оплату праці, а також звільнення з роботи або служби залежністю від член-ства в профспілках.
Це положення виявляється, зокрема, в тому, що умови колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами проф-спілки, і є обов'язковими як для власника, так і для праців-ників підприємства (ст. 9 Закону України "Про колективні договори і угоди").
У питаннях індивідуальних прав й інтересів профспілки здійснюють представництво і захист своїх членів у порядку, передбаченому законодавством. Наприклад, ст. 43-1 КЗпП дозволяє здійснити звільнення з ініціативи власника без попередньої згоди профспілкового органу працівника, який не є членом профспілки, діючої на підприємстві.
Основним завданням профспілок є представництво і за-хист інтересів працівників перед власником. Виходячи з цих задач, основними функціями діяльності профспілок висту-пають захисна і представницька, які доповнюються кон-трольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю, які було збережено у новому законі.
Права профспілок класифікуються за наступними гру-пами: права щодо встановлення на виробничому, регіональ-ному, галузевому, державному рівнях колективних умов праці;
права в галузі застосування чинного законодавства про пра-цю; права щодо контролю за додержанням трудового законо-давства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Функції та форми участі профспілкових організацій у галузі соціального захисту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок