Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Предмет соціології праці

Предмет соціології праці

Назва:
Предмет соціології праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,48 KB
Завантажень:
274
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Предмет соціології праці


Соціологія праці — спеціальна соціологічна теорія, галузь со-ціології, що вивчає трудову діяльність як соціальний процес, як
необхідну умову життєдіяльності людини і суспільства, а також розглядає соціальні чинники підвищення ефективності праці, вплив науково-технічних і соціальних умов на ставлення людей до неї. Вітчизняний соціолог В. Полторак виокрем-лює три складові предмета соціології праці:
соціальні закономірності взаємодії людей із засобами і предметами праці, зокрема, механізми дії і форми прояву цих закономірностей у діяльності трудових колективів і особистості. Це проблеми, зв'язані з діяльністю людини й колективу за умов науково-технічної революції, комплексної механізації та автома-тизації трудових процесів, зі ставленням людей до роботи на конвеєрі, за екстремальних умов (на висоті, у темряві, на хіміч-ному виробництві, за підвищеного рівня радіації тощо);
ставлення людини й колективу до праці, її змісту, харак-теру, умов. Ідеться насамперед про мотиватори ставлення до праці, зв'язані з матеріальною заінтересованістю, змістом праці, взаєминами в колективі тощо, тобто суто соціологічні проблеми;
соціальна організація підприємства, колективу, тобто та особлива система відносин, яку утворює сукупність позицій, ро-лей, цінностей, взаємодіючих між собою працівників. Це проб-леми структури трудового колективу, його функцій, взаємин між членами колективу, зокрема між підлеглими і керівниками, проб-леми керівництва й лідерства, соціально-психологічного клімату, конфліктів тощо.
Соціологи розглядають трудовий колектив як соціальну орга-нізацію і як соціальну спільноту. Нагадаємо, що соціальна орга-нізація — це насамперед сукупність позицій, цінностей, ролей взаємодіючих індивідів, а соціальна спільнота — це сукупність індивідів, що характеризується відносною цілісністю, є само-стійним суб'єктом соціальний дій і виконує певну спільну діяль-ність. Трудовий колектив як соціальна організація є різновидом соціального інституту, і йому притаманна управлінська ієрархія.
Трудовий колектив як соціальна спільнота є елементом соці-альної структури суспільства, і йому притаманний розподіл на соціальні групи.
У цілому трудовий колектив — це група людей, що об'єд-нані для спільної соціально значущої та корисної для суспільства трудової діяльності, кінцеві результати якої залежать від кожного і яка зумовлена певною системою економічних, соціальних і пси-хологічних відносин. Колектив характеризується спільними ін-тересами і цілями, почуттям солідарності, самовизначенням.
Соціологія вивчає функції, типи, рівні розвитку, згуртованість, структуру трудового колективу.
Відомі такі основні функції трудового колективу:
виробничо-економічна, або цільова, заради якої і створюєть-ся колектив;
соціальна, що полягає в задоволенні потреб членів колекти-ву (забезпечення матеріальними благами, створення умов для підвищення кваліфікації, розвитку й використання професійних здібностей, організація відпочинку тощо);
духовно-інтегративна, що полягає в мотивації трудової поведінки, розвитку й соціалізації особистості, згуртуванні колективу.
Трудові колективи поділяються на типи за такими крите-ріями:
організаційними зв'язками, що мають три рівні: основний колектив (вищого рівня), суміжний (середнього рівня) і первин-ний (нижчого рівня);
стадіями розвитку — колектив, що формується, і зрілий колектив;
величиною — великі, середні та малі колективи.
Важливою соціальною характеристикою є згуртованість ко-лективу, яка полягає в єдності поведінки його членів, що ґрунту-ється на спільності інтересів, цінностей і норм поведінки. Єд-ність трудової поведінки означає узгодженість дій членів колек-тиву під час реалізації спільних цілей і завдань. Однією з основ-них умов згуртованості є наявність свободи дій, альтернативні можливості вибору працівниками тих чи тих варіантів трудової поведінки.
Соціологія вивчає такі основні проблеми функціонування і розвитку трудового колективу:
формування колективів, адаптація працівників;
забезпечення трудової мотивації;
удосконалення структури колективів, їх згуртованість, розв'язання конфліктів;
соціальне управління трудовими колективами;
раціональність трудових переміщень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Предмет соціології праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок