Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Розмежування страхування по об

Розмежування страхування по об

Назва:
Розмежування страхування по об
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,98 KB
Завантажень:
413
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Розмежування страхування по об'єктах та видах небезпек і принципи страхування


ПЛАН
1. Класифікація страхування по об'єктах та видах небезпек.
2. Обов'язкове страхування та його принципи.
3. Зміст принципів добровільного страхування.


1. Класифікація страхування по об'єктах та видах небезпек
В попередньому розділі зазначалося, що страхування проводиться спеціалізованими страховими організація-ми, які можуть бути державними й недержавними. Пос-луги, що надаються ними, охоплюють різноманітні, як правило, неспівставні види страхового захисту. Разом з тим, все їх розмаїття можна розмежовувати при допомозі класифікації по об'єктах страхування та видах небезпек.
В основу такої класифікації доцільно покласти ви-ділення взаємопов'язаних елементів сукупності стра-хових відносин, що знаходяться між собою в певній підпорядкованості. Для такого розмежування слід засто-сувати два критерії: відмінності в об'єктах страхування і в обсязі страхової відповідальності. Застосування цих критеріїв дозволяє здійснити дві класифікації — по об'єктах страхування і по видах небезпек. Перша кла-сифікація є загальною, а друга стосується лише майно-вого страхування.
Підсумовуючи сказане, можна дати слідуюче визна-чення загальної класифікації страхування. Вона виражає сукупність елементів страхування по галузях, підгалузях і видах об'єктів. Названі елементи розташовуються та-ким чином, що кожний наступний є частиною попе-реднього, причому в підпорядкованості від вищого — галузі,— до підгалузі й виду. Такий метод класифікації застосовується як до обов'язкового, так і до добро-вільного страхування.
Характерні особливості об'єктів страхування покла-дені в основу поділу страхування на галузі, серед яких виділяються: майнове; страхування рівня життя грома-дян; страхування відповідальності; страхування під-приємницьких ризиків.
Об'єктами першої галузі є основні й оборотні активи. Страхування рівня життя громадян пов'язане з їх праце-здатністю, здоров'ям та життям. При страхуванні відпо-відальності в якості об'єктів виступають зобов'язання страхувальників виконувати договірні умови по постав-ках продукції, погашенню заборгованості кредиторам чи відшкодуванню матеріального або іншого» збитку, якщо він був нанесений другим особам. При страхуванні відповідальності необхідне відшкодування, згідно зако-нодавства, за винного виплачує страхова і організація. До об'єктів страхування підприємницьких ризиків відно-сяться потенційно можливі різні втрати доходів страху-вальника, наприклад, втрати від простоїш устаткування, ризик впровадження нової техніки і технології, втрачена вигода по нереалізованих або достроково припинених контрактах, тощо.
Щоб окреслити інтереси партнерів у страхуванні, в його галузях необхідно визначиш підгалузі її конкретні види страхування.
В залежності від форм власності й категорій страху-вальників у майновому страхуванні виділяються декілька підгалузей. По формі власності — це страхування дер-жавного майна; колективного майна (в господарських товариствах, кооперативах, тощо; приватного майна. В залежності від категорій страхувальників підгалузями в майновому страхуванні є державне й недержавне страху-вання.
Дві підгалузі виділяються в страхуванні рівня життя громадян: соціальне страхування працівників державно-го й недержавного секторів економіки та і особисте стра-хування громадян. В свою чергу, соціальне і особисте страхування може бути конкретизоване. Якщо взяти соціальне страхування, то в ньому можна виділити: стра-хування пенсій, страхування пільг. В особистому страху-ванні розмежовується страхування життя та страхування від нещасних випадків.
Структура страхування відповідальності складається з таких підгалузей: страхування заборгованості й страхування на випадок відшкодування збитку.
В страхуванні підприємницьких ризиків виділено дві підгалузі: страхування ризику прямих і непрямих втрат, доходів. До перших відносять втрати від простою устаткування. Непрямі втрати доході» зумовлені нетехнологічними перервами в торгівлі, втраченою вигодою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Розмежування страхування по об

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок