Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальний інститут освіти, його функції в суспільстві

Соціальний інститут освіти, його функції в суспільстві

Назва:
Соціальний інститут освіти, його функції в суспільстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,85 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціальний інститут освіти, його функції в суспільстві


Освіта як соціальний інститут, з одного боку, є сукупністю певних установ, осіб, що забезпечені певними матеріальними засобами і виконують відповідні соціаль-ні функції, а з другого — це система ідей, правил, норм, стандартів поведінки учас-ників освітянської діяльності. Освіта — це один з найдавніших і найважливіших інститутів суспільства.
Соціальний інститут освіти надає сталості та визначеності су-спільним відносинам стосовно нагромадження та передавання знань, соціального досвіду, відтворення та розвитку культури, цілеспрямованого формування особистості, інтелектуального потен-ціалу суспільства.
У соціологічній науці існує кілька концептуальних підходів до визначення змісту і функціонального значення діяльності інститу-тів освіти. Представники функціонального підходу (Кларк, Херн) особливого значення надають позитивній функції освіти. Ще Е. Дюркгейм наголошував, що головною функцією освіти є пере-дача цінностей домінуючої культури. Проте культурна спрямова-ність та культурні цінності суттєво різняться в різних суспільствах, навіть у різних соціальних групах того самого суспільства, що зу-мовлює суттєві відмінності у змісті різних систем освіти. Залучаю-чи молодь до суспільних культурних цінностей та ідеалів, освіта сприяє підтримуванню соціального порядку, а забезпечуючи вті-лення в життя нових технологій, наукового переосмислення існу-ючого знання — сприяє соціальним змінам, розвитку суспільства.
Отже, згідно із зазначеною теорією інститут освіти постає на-самперед як засіб соціального контролю, як механізм регулюван-ня соціальних відносин для створення однакових можливостей соціальної мобільності.
Автори теорії людського капіталу (Андерсон, Хелсі, Флауд) уважають, що освіта — це капіталовкладення в майбутнє люди-ни, яке згодом зможе дати зиск. На їхню думку, витрачені в ми-нулому зусилля обов'язково будуть винагороджені в майбутньо-му. Отож, статус дорослої людини зумовлюється кількістю і якістю капіталовкладень у процес її освіти.
Згідно з теорією конфлікту (Гінтіс, Боулз, Колінз) освіта є віддзеркаленням різноманітних групових конфліктів, вона сприяє експлуатації та пригніченню соціальних груп, які перебувають у менш сприятливих умовах. Сам процес поширення освіти пред-ставники цієї теорії зв'язують як з потребою у кваліфікованих кадрах, так і з боротьбою статусних груп за права, привілеї, вла-ду, багатство. Конфлікти з приводу вимог до рівня освіти вини-кають між групами, що мають усе це, і тими, що прагнуть мати. Перші наполягають на відповідності освіти певним «стандар-там», інші — на вільному доступі до неї. Отже, ця теорія ствер-джує, що освіта сприяє збереженню структури соціальної нерів-ності в суспільстві.
Досліджуючи освіту як соціальний інститут, соціологія вивчає його (інституту) роль у державному житті суспільства виходячи із проблем соціалізації особи, визначення місця освіти в системі культурних цінностей, соціальних орієнтацій. Провідною є проб-лема поведінки людини в освітянському просторі, її ставлення до інституту освіти, мотивації освіти тощо. У вивченні самого проце-су освіти предметом соціологічного аналізу є взаємодія його су-б'єктів та механізми цієї взаємодії. Такими суб'єктами є соціальні групи учнів, викладачів, наукових працівників, навчально-допо-міжних ланок, управлінців середньої та вищої ланок. Вони різня-ться за своїми інтересами та ставленням до навчального процесу.
Характерним є те, що освітні функції не тільки сприяють від-творенню суспільства, його соціальній стабільності та інтеграції, але разом із цим забезпечують його соціальні зміни й розвиток. Тому соціальний інститут освіти розглядається соціологами у взаємозв'язку з іншими інститутами — економіки, сім'ї, політи-ки, релігії — у зв'язку зі стратифікацією суспільства.
Функціонування соціального інституту освіти зв'язане насам-перед із задоволенням таких потреб суспільства, як відтворення різних категорій робітників, культури виробництва, залучення молодого покоління до праці, підготовка його до виконання різ-них видів професійної діяльності, ролей, обіймання певних по-сад, посідання певних позицій у сучасному суспільстві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Соціальний інститут освіти, його функції в суспільстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок