Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів

Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів

Назва:
Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,72 KB
Завантажень:
47
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів


ПЛАН
1. Аналіз страхових операцій як основа їх менеджменту.
2. Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії.
3. Менеджмент фінансових результатів.


1. Аналіз страхових операцій як основа їх менеджменту
Забезпечення фінансової стійкості страхових орга-нізацій, посилення їх позицій на страховому ринку передбачає проведення роботи по глибокому й все-бічному менеджменту страхових операцій, який спира-ється на їх економічний аналіз. Метою економічного аналізу страхових операцій є об'єктивна оцінка їх при-бутковості й перспективності, виявлення резервів по-дальшого зміцнення страхового захисту й прийняття на Цій основі ефективних менеджерських рішень. Безпосе-редньо аналіз займає проміжне місце між збиранням і обробкою страхової інформації та прийняттям тактичних й стратегічних висновків по її використанню в прак-тичній діяльності страховика.
Виділяють три види економічного аналізу — по-передній, оперативний та наступний. Хоча всі вони мають один предмет і використовують аналогічні методи, але розрізняються між собою, бо досліджують різну стра-хову інформацію і виступають базою для прийняття ме-неджерських рішень різного рівня.
Попередній аналіз страхових операцій використо-вується страховиками, насамперед, в плануванні тради-ційних та підготовці введення нових видів страхування, або при зміні умов діючих. Попередній аналіз направ-лений на вивчення інформації за певний період часу (найчастіше, за тарифний період) з метою з'ясування взаємозв'язків показників і тенденцій динаміки стра-хових операцій. За допомогою попереднього аналізу мо-жуть розраховуватись декілька варіантів вирішення тактичних чи стратегічних завдань страхової компанії і вибиратись оптимальний.
Оперативний аналіз здійснюється зразу ж після про-ведення страхових операцій і спирається на дані опе-ративного обліку. Як правило, оперативний аналіз переслідує мету вирішення певного конкретного завдан-ня і використовує систему показників, що не повинна корінним чином відрізнятися від показників наступного аналізу. Адже і ті, й інші використовуються в управлінні страховими операціями для досягнення єдиних кінцевих результатів страховика.
Нарешті, наступний аналіз страхової діяльності про-водиться за місяць, квартал, рік й тарифний період. До переваг такого аналізу слід віднести його системність, комплексність й достовірність інформації (вона береться з бухгалтерської й статистичної звітності), а до недоліків — його неоперативність. Однак, наступний аналіз стра-хових операцій відіграє важливу роль при дослідженні результатів розвитку видів і галузей страхування, оцінки обґрунтованості діючих тарифних ставок, тощо. Вис-новки з наступного аналізу мають суттєве значення в управлінні страховою діяльністю.
В економічному аналізі страхових операцій вико-ристовуються такі методи, як групування, порівняння, розклад узагальнюючих показників на часткові, узагаль-нення часткових показників, тощо. Названі показники обчислюються по хронологічних періодах; (насамперед, за тарифний період), по формах проведення, галузях і видах страхування, по взаємодіючих факторах, що впливають на собівартість та рентабельність страхових операцій, на обсяг страхових внесків, на рівень страхових сум і т.д.
У сучасному економічному .аналізі страхових опе-рацій широко застосовуються динамічні ряди, графічні й економічно-статистичні методи, а в деяких випадках експертні оцінки.
Таким чином, економічний аналіз страхових опе-рацій спирається на загальну теорію й методику еко-номічного аналізу, що використовується в будь-якій сфері чи галузі народного господарства. Разом з тим, слід враховувати специфіку об'єкта аналізу (страхові операції, на які суттєво впливає ймовірний характер руху коштів страхового фонду), що визначає і особливості менедж-менту в страхуванні.
По-перше, в зв'язку з наявністю в страхуванні роз-кладки збитку в часі, велике значення має аналіз показ-ників за тривалий період.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Менеджмент страхових операцій і фінансових результатів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок