Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Роль соціології у суспільному реформуванні сучасного суспільства

Роль соціології у суспільному реформуванні сучасного суспільства

Назва:
Роль соціології у суспільному реформуванні сучасного суспільства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,88 KB
Завантажень:
352
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
Роль соціології у суспільному реформуванні сучасного суспільства


ПЛАН
Вступ
Структура та функції соціології
Характерні особливості сучасного суспільства
Роль соціологічного знання в розвитку та реформуванні суспільства
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Місце соціології зумовлене тим, що вона є наукою про суспільство, його процеси та явища; охоплюю загальну соціологічну теорію суспільства, яка виступає як теорія та методологія всіх інших суспільних і гуманітарних наук.
Усі науки, які вивчають різноманітні аспекти життєдіяльності суспільства і людини, завжди передбачають і соціальний аспект, тобто закони та закономірності, які виявляються в певній сфери суспільного життя, реалізуються через діяльність людей.
Техніка й методика вивчення людини, спільнот, суспільства, застосовуванні соціологією, використовуються всіма суспільними та гуманітарними науками. На перетині соціології з іншими науками склалася ціла система досліджень: соціальні, соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-демографічні та інші.
Соціологія як система знань не може розвиватися і реалізовувати свої функції, не взаємодіючи з іншими науками. Те, що соціологія посідає загальне місце серед суспільних і гуманітарних наук, не означає, що вона є філософською наукою. Її значення для інших наук полягає в тому, що вона продуктує науково обґрунтовану теорію про суспільство та його структури, озброює розумінням законів і закономірностей взаємодії його різноманітних структур.
Соціологія функціонує у тісній взаємодії з комплексом, соціально-гуманітарних наук, генеруючи ідеї, теорії про людину, її місце і роль у системі соціальних зв'язків тощо.
Структура та функції соціології
Будь-яка гуманітарна наука виконує специфічні й універсальні функції, які можна об'єднати у дві групи — пізнавальну (гносеологічну) та соціальну. Завдяки реалізації пізнавальних функцій стають доступнішими відомості про певні сторони життя со-ціальних об'єктів, їх властивості, відносини, а со-ціальна функція дає змогу оптимізувати процеси, від-носини, зв'язки.
Зв'язок соціології з життям суспільства реалізуєть-ся через її основні й допоміжні функції. У соціологіч-ній літературі по-різному підходять до їх тлумачення та визначення кількості. Одні вчені головними функ-ціями соціології вважають пізнавальну, практичну та ідеологічну, інші — пізнавальну, прогностичну, соціального проектування і конструювання, організацій-но-технологічну, управлінську та інструментальну. Відсутність єдиного погляду на класифікацію функцій соціологічного знання пов'язана насамперед зі склад-ною структурою та значною кількістю завдань, які со-ціологія має вирішувати, а також з різноманітністю соціальної дійсності, яку вона вивчає.
Синтезувавши різні підходи, доцільно вести мову про такі найважливіші функції соціології: теоретико-пізнавальну, практико-перетворювальну, світоглядно-ідеологічну, а також специфічні функції — гуманісти-чну, культурну, описову, інформаційну, прогностичну, критичну, соціального контролю, соціального управ-ління.
Теоретико-пізнавальна функція. Спрямована на вироблення нового соціологічного знання і реалізуєть-ся у таких аспектах:
1. Соціологія нагромаджує знання, систематизує їх, складає висновки про закономірності еволюції су-спільства, розкриває джерела і механізми функціону-вання та розвитку соціальних процесів і явищ.
2. Соціологічні теорії наводять науково обґрунтова-ні висновки щодо розуміння перспектив розвитку су-спільства в цілому і його окремих сфер, визначають реальні шляхи та методи наукової перебудови світу.
3. Соціологія здійснює теоретичний аналіз пізнавальної діяльності суспільства, виявляє нові закономірності й тенденції, виробляє теорію і методологію соціологічного пізнання дійсності.
4. Соціологічні дослідження виконують інформа-ційні завдання, що дає змогу одержати первинні дані про індивідів та спільноти, їх потреби, інтереси, цін-ності, орієнтації, мотиви, факти реальної поведінки, громадську думку тощо, тобто створюють інформацій-ну базу для пізнання соціальної дійсності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Роль соціології у суспільному реформуванні сучасного суспільства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок