Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта

Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта

Назва:
Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,19 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
ПЛАН
Вступ.
Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта.
Висновок.
1. Вступ.
Попередній етап розвитку філософської і соціологічної думки в Європі обумовив і теоретично, і методологічно появу нового наукового напряму, зо-середженому на вивченні взаємодії людини і суспільства, тобто на соціальним відносинах. Потреба в такому науковому напрямі була актуальною і для соці-альної практики. Відповіддю на ці соціальні запити стали праці Огюста Копта (1798 - 1857 рр.) - французького мислителя, якого вважають батьком соціології.
2. Основний зміст соціологічних поглядів О. Конта.
Як вже згадувалося, він запропонував термін "соціологія" і вперше викорис-тав його у 1824 р. в своїх листах. Але широко відомим цей термін став після публікації О. Контом четвертого тому свого "Курсу позитивної філософії" (1838 р.). Заслуга О. Конта полягає насамперед в тому, що він обґрунтував не-обхідність наукового підходу до вивчення суспільства, виділення соціології в якості самостійної науки, базування цієї науки на спостереженні та експери-менті, пізнання законів суспільного розвитку і практичного використання до-сягнень науки в цілях здійснення соціальних реформ на благо суспільства. Конт вважав, що соціологія с наукою особливою, яка відповідає новому соці-альному порядку в індустріальній Європі, наукою, яка повинна використову-вати прийоми спостереження, експерименту і порівняння. Науковий пози-тивізм Конта поєднувався з його еволюційним поглядом на суспільство і мис-лення. Мислення, на його думку, в своєму розвитку проходить три стадії: тео-логічну, метафізичну і позитивну. Людська думка прогресує по мірі того, як зменшується рівень узагальненості і зростає рівень складності. Суспільства в процесі еволюції проходять 3 основні стадії: примітивну, проміжну і наукову. Конт вважав, що суспільство стає також більш складним, диференційованим і спеціалізованим через поділ праці. Поряд з мовою і релігією поділ праці веде до зміцнення соціальної солідарності, породжуючи новий соціальний поділ між класами, а також між приватною і суспільною сферами. Соціологія, яка є вершиною наук, за Контом, повинна розвиватись як аналіз соціальної динамі-ки і соціальної статики. Соціальна динаміка покликана розглядати загальні за-кони соціального розвитку, тоді як соціальна статика повинна зосередитись на "анатомії суспільства" І взаємодії його складових елементів. Конт досліджував соціальну роль соціальних інститутів (таких як сім'я, власність, держава) в підтриманні цілісності соціального порядку. Основні праці Конта: шеститомна праця "Курс позитивної філософії" (1830-1842 рр.) і чотиритомна праця "Систе-ма позитивної політики" (1851-1854 рр.).
Основний зміст соціологічних поглядів О. Конта можна увести до наступного:*
при вивченні соціального життя слід не покладатися на здогадки, а опи-ратися на спостереження, порівняльні методи;*
вивчення соціальних явищ не може бути абсолютним, а завжди с віднос-ним, в залежності від нашої організації і нашого становища в соціальній сфері;*
наука соціологія повинна давати відповідь не лише на питання, що існує, але й на питання як відбувається явище, вміти передбачити і розв'язати пробле-ми, що виникають:*
все існуюче існує лише в тій мірі, в якій це буде доведено наукою; це мож-ливо лише у тому випадку, якщо будуть вивчатися реальні факти суспільного життя;*
існує взаємозв'язок соціальних елементів, частіш і підрозділів суспільству (людей, груп, спільнот та ін.)
3. ВИСНОВОК
Отже, О. Конт став засновником не лише нової науки, але й справжнього соціологічного підходу до аналізу соціальних явищ і процесів. З появою праць О. Конта соціальна теорія набуває інституціонального статусу, одержує права громадянства в науковому світі.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок