Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві

Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві

Назва:
Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,39 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему:
Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві


Категорії "інститут", "інституціоналізація", "інституціональні зміни", як і більшість ключових соціологічних понять, не мають строгого й однозначного сенсу в сучасній соціологічній теорії. У конкретному тлумаченні їх чимало залежить від теоретичної орієнтації соціолога і кон'юнктурних зав-дань, пов'язаних із розв'язанням дослідницької проблеми. Тому вибір тео-ретичних засад для постановки питання щодо пострадянської інституціо-налізації потребує попередніх зауважень, які стосуються, з одного боку, авторського розуміння інституціональних структур і процесів, а з іншого — визначення специфіки соціальних змін, зумовлених виникненням фено-мена пострадянського суспільства, що трансформується.
Що стосується нашого розуміння проблеми "інституціональності" у соціології, то, не наполягаючи на дещо гіпертрофованому твердженні про те, що соціологічну теорію можна визначити як спробу пояснити процеси інституціоналізації та деінституціоналізації [1], ми здебільшого поділяємо традиційний напрям дослідження природи соціальної інтеграції і соціаль-ного порядку, що акцентує увагу на соціальних інститутах у їхньому станов-ленні, функціонуванні, взаємозв'язку й модифікації. При цьому під соціаль-ним інститутом ми розуміємо впорядковані й відносно усталені соціальні утворення, що охоплюють соціальні організації, які підтримують офіційно або конвенційно ухвалені правила регулювання соціальної поведінки у певній сфері громадського життя на грунті вимушеної або добровільної згоди більшості членів суспільства з наявністю цих соціальних організацій і правил.
З огляду на таке розуміння соціального інституту інституціоналіза -цію слід визначати як процес становлення нових соціальних інститутів у трьох аспектах:
процес становлення і прийняття суспільством нових соціальних пра-
вил (законів, нормативних структур, традицій і ритуалів);
створення організаційних структур, які відповідають за артикуля-
цію і порядок дотримання цих правил і становлять соціальну інфра-
структуру інституціоналізованої поведінки;
формування ставлення масових суб'єктів до соціальних правил і орга-
нізаційних структур, що відбиває погодженість людей із цим інсти-
туціональним порядком.
Відповідно деінституціоналізація є процесом руйнування інституціо -пальних утворень, зміною соціальних правил і чітко вираженим (або при-хованим, латентним) неприйняттям інституціональних вимог до соціаль-ної поведінки.
Приймаючи також традиційний "секторальний" підхід до класифікації соціальних інститутів, що передбачає диференціацію інститутів відповідно до певних сфер громадського життя, далі ми розглянемо процеси деінсти-туціоналізації і становлення нових соціальних інститутів у політичній, еко-номічній і соціально-культурній сферах, залучаючи до останньої інститути, відповідальні за відтворення й розвиток людини та її духовної культури (сім'я, медицина, освіта, релігія, наука тощо).
Пов'язуючи процеси радикальних соціальних змін (зокрема й постра-дянську трансформацію суспільства) з процесами деінституціоналізації і становлення нових соціальних інститутів, ми наголошуємо, що руйнація інституціональних засад соціального життя у будь-якому з цих секторів є передумовою виникнення соціальної кризи, що загрожує існуванню цього суспільства — його здатності забезпечувати життєво важливі соціальні по-треби. Так, тотальна політична деінституціоналізація призводить до полі-тичних потрясінь, громадянських конфліктів, анархії і, зрештою, до авто-ритарної або тоталітарної політичної реінституціоналізації. Руйнація еко-номічних інститутів пов'язана з глибокою соціально-економічною кризою, падінням рівня і якості життя, економічним хаосом. Радикальне перетво-рення соціально-культурних інститутів, як правило, є наслідком політич-них переворотів, коли режими, що прийшли до влади, запроваджують то-тальні інституціональні заборони та інновації. У всіх випадках радикальної деінституціоналізації суспільство переживає серйозні потрясіння і зазнає величезних збитків, зумовлених скороченням або фрагментуванням "інсти-туціонального простору".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок