Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Освіта як предмет вивчення соціології

Освіта як предмет вивчення соціології

Назва:
Освіта як предмет вивчення соціології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,09 KB
Завантажень:
57
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Освіта як предмет вивчення соціології


Освіта — багатозначне поняття. Насамперед — це визначаль-ний компонент культури, що забезпечує спадкоємність та відтво-рення нагромаджених знань, досвіду, тра-дицій. У цьому контексті освіту можна розглядати і як процес навчальної та вихов-ної діяльності, і як результат цього проце-су. Причому освіта — це не просто діяль-ність, а діяльність в особливий спосіб ор-ганізована, з певною ієрархією ролей і нормативним регулюванням.
Освіта як результат такої діяльності — це засвоєння система-тизованих знань, умінь, навичок, розвиток особистості. Результа-ти можуть бути реальними — фактична освіченість, рівень знань, якості особистості — і формальними — наявність атестата, по-свідчення, диплома, що засвідчують факт закінчення навчального закладу, захист дисертації тощо.
Освіта — це також канал інформації в інформаційній системі, один з чинників прогресу.
Отже, освіта є складним соціальним феноменом, і вивчає цей фе-номен багато наук. Вітчизняна наука найбільшу увагу приділяє вивченню змісту, мети та організації освітньої діяльності, методів та процедур навчання, системи управління тощо.
Соціологія освіти — галузь соціології, що вивчає освіту як соціальний інститут, її функції в суспільстві і взаємозв'язок з ін-шими соціальними інститутами, освітні установи як соціальні ор-ганізації, соціальну політику у сфері освіти.
Освіта буває формальною і неформальною. Формальна освіта передбачає наявність спеціальних установ, шкіл для здійснення процесу навчання, а також підпорядкування його певним офіцій-ним приписам, які втілюють культурні стандарти, політичні на-станови відповідного суспільства.
Під неформальною освітою розуміють стихійне, несистематизоване засвоєння індивідуальних знань і навичок у процесі спілкуван-ня із соціальним оточенням — друзями, знайомими, колегами — у процесі самовдосконалення, індивідуального залучення до культур-них цінностей, засвоєння інформації з книжок, періодичних видань, радіо, телебачення тощо. Неформальна освіта відіграє неабияку роль у соціалізації особистості, але вона є допоміжною стосовно фор-мальної освіти. Соціологія вивчає насамперед формальну освіту.
Об'єктом соціології освіти є те соціальне середовище, де функ-ціонують інституційні й неінституційні освітні організації, відбува-ються процеси навчання та виховання, взаємодіють їх суб'єкти.
Предметом соціологічного вивчення є освіта як соціальний ін-ститут, як соціальна система, механізм взаємодії її з іншими складовими суспільства, його соціальною структурою.
Щоб ліпше зрозуміти роль і місце інституту освіти в загальній системі суспільних відносин, слід коротко ознайомитися з ево-люцією освіти, історією її розвитку.
У первісному суспільстві освіта була складовою соціально-виробничих процесів. Не було ні шкіл, ні вчителів. Передавання знань, досвіду, культури здійснювали всі члени суспільства. Навчання дітей, залучення їх до трудового процесу починалося з 4—5 років. Хлопчиків навчали чоловіки, а дівчаток — жінки. Підлітки нарівні з дорослими брали участь у випасанні худоби, риболовлі тощо.
Коли діти дорослішали, вони проходили церемонію «ініціа-ції», тобто своєрідного посвячення в дорослі, демонструючи свою силу й трудові навички.
З поглибленням поділу та спеціалізації праці, утворенням державності і появою соціальної нерівності починається посту-пова інституалізація освіти. Перші ознаки соціального інституту освіти з'являються вже в античному світі, коли діти багатих ба-тьків здобували освіту в спеціальних учителів.
Соціальні інститути освіти зароджуються у Стародавній Індії, Стародавньому Римі, де в школах за певну плату вчителі навчали дітей з аристократичних сімей граматики, філософії, музики, красномовства, юриспруденції, медицини тощо. Діти з інших ро-дин, як правило, навчалися безпосередньо в процесі трудової ді-яльності. За таких умов визначальну роль у навчанні й вихованні дітей продовжувала відігравати сім'я.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Освіта як предмет вивчення соціології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок