Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Організа-ційна структура соціології в Україні

Організа-ційна структура соціології в Україні

Назва:
Організа-ційна структура соціології в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,62 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
На тему:
Організа-ційна структура соціології в Україні


Організаційну структуру соціології в Україні репрезентовано різними соціологічними установами, які здійснюють теоретичні та прикладні дослідження соціологічних проблем, готують фахівців тощо. Перш за все треба назвати такі:
установи Академії Наук України, що здійснюють розробку загальних теоретико-методичних і галузевих соціологічних проблем;
центри вивчення громадської думки, що утворені на гро-мадських засадах у деяких містах України і вивчають рейтинг політичних діячів, сприйняття трудящими політики уряду, по-літичну активність, розвиток неформальних рухів тощо. Ре-зультати роботи цих центрів використовуються в процесі при-йняття рішень на різних рівнях управління суспільними процесами;
установи при різних державних організаціях, міністерствах і відомствах, що ведуть соціологічні дослідження за завданнями цих організацій, розробляюсь теоретико-методологічні проблеми державно-політичної та відомчої роботи;
соціологічні кафедри та лабораторії вузів, що готують спеціалі-стів, розробляють теоретико-методологічні проблеми, виконують замовлення підприємств і організацій на проведення прикладних до-сліджень;
соціологічні служби підприємств та інших соціальних орга-нізацій, що здійснюють прикладні дослідження соціологічних проблем, розробку і впровадження соціальних технологій, соці-альних програм тощо.
Координує соціологічну роботу Соціологічна асоціація Украї-ни (САУ). Вона функціонує як наукова громадська організація при секції суспільних наук Президії НАНУ і об'єднує соціологів-фахівців, що ведуть науково-практичну, дослідну, пропагандист-ську й педагогічну діяльність. Членство в ній може бути колектив-ним та індивідуальним. Мета й завдання асоціації чітко визначені в її статуті.
Провідним центром соціологічної роботи є Інститут соціології НАН України, який ставить своїм завданням виявлення законо-мірностей розвитку соціальних процесів як взаємодії багатьох соціальних груп і верств у різних сферах життєдіяльності суспі-льства.
Досягнення цієї мети реалізується в таких напрямах дослі-джень:
історія, теорія і методологія вітчизняної та зарубіжної соціо-логічної думки;
особливості соціальної структури суспільства за умов ста-новлення ринкової економіки: тенденції та механізми соціальної диференціації та стратифікації;
динаміка масової свідомості та соціального самопочуття населення. Ціннісні орієнтації, потреби, інтереси та мотиви пове-дінки різних соціальних груп;
розробка системи соціологічних показників та проведення моніторингових досліджень, що характеризують стан і динаміку суспільства. Соціодіагностика;
соціальні умови формування ринкової економіки та під-приємницької діяльності. Трудова мотивація за різних форм власності;
соціальні та психологічні чинники ідентифікації й адаптації особистості за умов суспільної кризи;
соціологія культури і масової комунікації;
особливості життєдіяльності сім'ї на етапі трансформації українського суспільства;
причини виникнення й механізми подолання соціальних конфліктів;
соціально-психологічні чинники й механізми ліквідації на-слідків аварії на ЧАЕС. Соціальна політика за умов подолання наслідків великомасштабних аварій. Соціологія відтворення при-родного середовища;
українська етнічність у сучасному світі. Етносоціологія та етнополітика;
соціологія політики. Формування та реалізація сучасної со-ціальної політики в Україні;
методологія та методика соціальної експертизи національ-них та регіональних програм і проектів.
Академічна програма інституту виконується в таких наукових відділах:
соціальних структур;
економічної соціології;
соціальної психології;
історії та теорії соціології;
соціальної експертизи;
методології та методів соціологічних досліджень;
соціально-політичних процесів;
соціології культури та масової комунікації.
В Інституті працює багато висококваліфікованих соціологів, фахівців у різних галузях соціології.
Нині Інститут є провідним центром України з підготовки ас-пірантів та докторантів, проведення теоретичних та емпіричних досліджень, поширення соціологічної інформації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Організа-ційна структура соціології в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок