Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Демографічні проблеми людства

Демографічні проблеми людства

Назва:
Демографічні проблеми людства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,67 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота
з предмету “Розміщення продуктивних сил”
на тему:
“Демографічні проблеми людства”
Зміст.
Вступ …………………………..………………………………..…………3-4 ст.
Демографічна політика. ……………………………………………5 ст.
Демографічна криза й демографічний вибух……………6 ст.
Розміщення населення………………………………………...……7 ст.
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил………………………………………………..…………………………8-15 ст.
Глобальні проблеми забезпечення житєдіяльності та якості життя людини. …………………………………………16-18 ст.
7.1. Міжнародні соціальні проблеми. ……………………….…19 ст.
7.2. Пробдема збереження миру на землі. …………….…20-21 ст.
7.3. Забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу. ……………………………22-23 ст.
8. Висновок …………………………………………………………………24 ст.
9. Література……………………………………………………………………………25 ст.


1. ВСТУП
Демографічна проблема — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства. Найваж-ливіші проблеми народонаселення, які загрожують украй негатив-ними наслідками: стрімке зростання населення, або демографічний вибух, у країнах, що розвиваються, і загроза депопуляції, або демогра-фічна криза, в економічно розвинених країнах. До проблем народо-населення слід віднести також неконтрольовану урбанізацію в краї-нах, що розвиваються, кризу великих міст у деяких розвинених краї-нах, стихійну внутрішню й зовнішню міграцію, яка ускладнює по-літичні відносини між державами.
Нерівномірне зростання населення в різних регіонах супрово-джується інтенсивним процесом перерозподілу світового населен-ня між ними. Частка населення економічно розвинених регіонів не-ухильно знижується (33,1% 1950 p., 27% 1975 p.) і, згідно з прогно-зами ООН, зменшиться до 2000 р. до 20,5% , тоді як частка регіонів Азії, Африки та Латинської Америки,'що розвиваються, відповідно зростає (1950 p. — 66,9%, 1975 p. — 72,9% і за оцінкою до 2000 p. — 79,5%). Важливість даної проблеми полягає в тому, що такий розви-ток негативно позначається на міжнародних відносинах. Подолан-ня економічної відсталості регіонів, що розвиваються, необхідне для нормальних відносин між державами і для прогресу людства в цілому.
У країнах Західної Європи, Північної Америки та Японії в 70 — на початку 90-х pp. посилилася тенденція до різкого падіння наро-джуваності — значно нижче від рівня, який забезпечує просте відтво-рення населення. В майбутньому це загрожує депопуляцією насе-лення з її негативними соціальними наслідками.
Стрімке зростання населення в країнах Азії, Африки та Латин-ської Америки, що розвиваються, призводить до подвоєння його чи-сельності кожні 20—ЗО років і ускладнює вирішення соціально-еко-номічних проблем. У сучасному світі спостерігається ціла низка «парадоксів відсталості».
1. Внаслідок значних відмінностей у темпах приросту населення розрив у рівнях національного доходу на душу населення між роз-виненими і тими країнами, що розвиваються, збільшився з 1:10 в 50-х pp. до 1:13 наприкінці 70-х pp. і може досягнути 1:15 до 2000 p.
2. Безпрецедентна за масштабами урбанізація та випереджувальні темпи зростання міського населення супроводжуються одночасним швидким збільшенням чисельності сільського населення в країнах, що розвиваються (млрд осіб): 1950 p. — 1,4; 1980 p. — 2,2 і, за прогнозами ООН, — 2,8 у 2000 р.
3. Поряд із значним збільшенням зайнятості, особливо в про-мисловості, росте потреба в нових робочих місцях для працездатного населення. До кінця 80-х pp. число безробітних, а також осіб, що не знаходять постійного заробітку, в країнах, що розвиваються, переви-щило 500 млн.
4. Попри значне збільшення частки письменного населення в світі — з 61% 1960 р. до 71% 1980 p. і, за прогнозом ЮНЕСКО, до 85% до кінця XX ст., кількість неписьменних на земній кулі (більшість із них живе в країнах, що розвиваються) відповідно ви-росла з 700 млн до 800 млн душ і може досягнути 950 млн у 2000 p. Потенційна небезпека розвитку сучасної світової демографічної си-туації полягає в тому, що населення земної кулі, чисельність якого до 2000 p.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Демографічні проблеми людства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок