Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства

Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства

Назва:
Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,30 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства


Соціальна структура суспільства, її складо-ві перебувають у постійному русі й розвит-ку. Відбувається постійна зміна статусу ін-дивідів — переміщення з одних суспільних прошарків, груп до інших — соціальне пе-реміщення; просування на позиції з вищими престижем, доходами і владою — соціальне просування; перехід на нижчі ієрархічні по-зиції — соціальна деградація. Зміна індивідом чи соціальною групою соціальної позиції, міс-ця в соціальній структурі називається соціальною мобільністю. Цей термін був запроваджений П. Сорокіним на позначення явища переміщення індивіда в соціальному просторі.
Соціальний простір — поле соціальної діяльності, яке охоп-лює сукупність значимих соціальних груп, індивідів, об'єктів у тому чи тому їх взаємному розташуванні.
Соціальна мобільність може бути різних типів: горизонтальна й вертикальна, між різними поколіннями і в межах одного поко-ління. Горизонтальна мобільність означає переміщення людей на тому самому соціальному рівні, без зміни статусу або зі змі-ною на інший, еквівалентний попередньому статусу. Наприклад, учений професор займався науково-дослідною працею в НДІ, потім перейшов на викладацьку роботу до вузу на ту саму посаду про-фесора. Вертикальна мобільність означає зміну статусу на ви-щий або навпаки, тобто рух угору—донизу в системі соціальних позицій. Наприклад, пересування з посади старшого викладача на посаду доцента. Мобільність поколінь — це зміна соціального стану чи статусу від одного покоління до другого (від батька до сина).
Існує так звана надумана мобільність, що означає зміни в ста-тусі, за яких фактичних змін у престижі, доходах та інших соці-альних ознаках не відбувається. Наприклад, нова назва професії, підрозділу, в якому працює індивід, тощо.
Низька мобільність свідчить про велику соціальну нерівність членів суспільства. Інтенсивність мобільності залежить від кількості статусів, що існують у суспільстві, і від умов, що да-ють змогу людям пересуватися від статусу до статусу, а точні-ше, від міри свободи такого пересування.
Залежно від міри свободи переходу з однієї страти до іншої суспільства поділяються на закриті, де забороняється такий пе-рехід (рабовласницьке), відкриті, де дозволений такий перехід (капіталістичне з досить високим рівнем соціальної мобільності), та змішані, де перехід юридично заборонений, але на практиці цілком можливий (феодальне).
Соціологи виокремлюють два типи нерівності. Нерівність що-до позицій (доходів, престижності, освіти, влади) називається не-рівністю у сфері стратифікації, а нерівність щодо можливостей досягнення позицій — нерівністю у сфері мобільності. У касто-вому суспільстві можливості для мобільності мінімальні, бо лю-дям заборонено пересуватися з однієї касти в іншу. У класовому суспільстві бар'єри для мобільності зняті, але існує велика нерів-ність щодо можливостей мобільності. Так, шанси потрапити до престижного вузу в дитини багатих чи впливових батьків набага-то більші ніж у дитини із пересічної сім'ї.
Аналізуючи соціальну мобільність, соціологи вивчають кіль-кість і розміри класів, страт і статусних груп, швидкість пересу-вання індивідів з однієї групи в іншу, види та масштаби власнос-ті, що належить індивіду, вид його діяльності, статуси, які він має, розподіл влади між окремими статусними групами тощо. Ін-дивіди й цілі групи постійно пересуваються як по вертикалі, так і по горизонталі соціальної структури суспільства.
Пересування груп по вертикалі відбувається під час структур-ної перебудови, коли виникають нові престижні професії, соці-альні статуси; за економічних криз, коли з'являються нерентабельні підприємства, навіть галузі виробництва, а також за зміни полі-тики, ціннісно-нормативної орієнтації. За таких умов пересуван-ня, як правило, відбувається одночасно в усіх основних сферах: економічній, політичній і соціальній.
Якщо суспільство стабільне, то в ньому відбуваються верти-кальні пересування лише окремих індивідів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок