Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,18 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Сім’я - одна із найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. Че-рез різноманітні канали і за допомогою повних механізмів вона є пов’язаною зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та розвиваючись разом із зміною та розвитком суспільства, сім’я сприяє вирішенню багатьох важливих як еконо-мічних так і соціальних задач.

Одночасно сім’я задовільняє і найважливіші особистісні потреби, значення яких постійно зростає. Серед них потреба подружжя в довірливому спілкуванні, співпериживанні, співучасті. Іншими словами, шлюб сьогодні набуває самостій-ного значення яке важливий інститут організації особистого та сімейного щастя. На зміну традиційним ролям прийшла гнучка, еластична кооперація стосунків і діяльності, заснована на спільності, цілей, потреб, поглядів, емоцій. Така діяль-ність стає не стільки ідеалом, але і реальністю для все більшої кількості сімей та важливою характеристикою сімей нового типу.

Дослідження, проведені українськими соціологами, демографами, психоло-гами, а також проведене нами, дозволяють оцінити сучасний стан функціонуван-ня сім’ї як критичний. Показниками такого стану виступають: катастрофічні по-гіршення матеріального благополуччя сім’ї, відсутність нормальних умов для її життєдіяльності, зниження народжуваності, динаміка розлучень, дисфункційний розвиток сім’ї, які проявляються в підвищенні сімейної напруги, незадоволенос-ті, подавленні почуттів, співзалежності.

Ситуація, яка склалася в сфері шлюбу і сім’ї вимагає невідкладного втру-чання зі сторони суспільства, політиків, бізнесменів, вчених. Аналіз проблем, те-нденцій, механізмів функціонування сім’ї дозволить розробити концепції і про-грами допомоги. Науковий підхід до вирішення завдань соціальної і демографіч-ної політики заключається у врахуванні об’єктивних процесів розвитку сім’ї і соціально-демографічних тенденцій, які дають можливість прогнозувати майбу-тнє інституту сім’ї.

Результати наукових досліджень, досвід роботи в психологічній консульта-ції з питань шлюбу і сім’ї м. Луцька, самостійні дослідження дозволили виділити і описати сучасні тенденції у функціонуванні української сім’ї:

- Все більшого розвитку набуває неповна і позашлюбна сім’я.

- Багато чоловіків і жінок свідомо не вступають у шлюб, а задоволення по-треби в коханні пов’язують із пошуком сексуального партнера, а не створенням сім’ї.

- Дошлюбна поведінка молоді характеризується активними сексуальними пробами на фоні недостатньої психосексуальної обізнаності.

- Зростає кількість молодих сімей (до 39%), основним мотивом заключення шлюбів яких було “народження дитини”. За нашими даними значна доля таких сімей (до31%) розпадається протягом трьох років.

- Серед мотивів вступу в шлюб у молоді домінують раціональний і матеріа-льний розрахунок.

- В дошлюбній поведінці молодих людей спостерігається неадекватно-завищені вимоги до особистості партнера і до шлюбу в цілому (частіше у жінок), що веде до відмови від створення сім’ї і самоактуалізації особистості в профе-сійній діяльності.

- В установках на лідерство і керівництво в сім’ї значна частина чоловіків (72%) віддають перевагу чоловіку, більша частина жінок орієнтована на демок-ратичну сім’ю. Але в сімейному житті багато молодих жінок виявляють тенден-цію до домінування і маніпуляції партнером, дітьми.

- Сучасні сім’ї і вступаючі в шлюб стійко орієнтовані на малодітну сім’ю.

- Більшість пар (з різним сімейним стажем) не схильні до співробітництва, пошуку шляхів стабілізації відносин, у них не сформовані соціально-психологічні уміння вирішувати міжособистісні проблеми. Все це формує уста-новку на розлучення як засіб вирішення конфліктів і напруги.

- Протилежність мотивів, цілей, функціонально-рольових позицій, особисті-сних характеристик молодого подружжя все більше ускладнює адаптації до шлюбу, зменшує гнучкість і толерантність партнерів, скорочує тривалість адап-тивного періоду молодої сім’ї, наближає їх до розлучення.

- “Хвороба сім’ї” понижує її психотерапевтичну функцію і здатність само-стійно долати труднощі і переборювати кризові періоди.

- Сучасна сім’я характеризується дезінтегрованістю і незахищеністю її чле-нів перед зовнішніми факторами.

- Аналізуючи якісні показники сімей, відмічено, що середню сучасну сім’ю відрізняє: закритість, консервативність, дисгармонійність, корпоративність у відносинах.

- Прослідковується зростання кількості розлучень людей похилого віку.

- Збільшується кількість жінок незадоволених сексуальними відносинами з чоловіком.

- Збільшились скарги подружжя на сексуальні дисфункції, які детерміновані психологічними факторами.

- Погіршуються батьківсько-дитячі відносини. Відомий американський до-слідник D.Bradshow рахує, що джерелом кризи сім’ї виступають батьківські но-рми, які, не дивлячись на розвиток суспільства, залишаються незмінними вже протягом 150 років.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок