Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Фінансове планування в страховій організації

Фінансове планування в страховій організації

Назва:
Фінансове планування в страховій організації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,76 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Фінансове планування в страховій організації


ПЛАН
1. Перспективне й річне планування.
2. Планування обсягу платежів страхувальників.
3. План доходів і витрат страхової організації.


1. Перспективне й річне планування
Як і будь-якій підприємницькій діяльності, страху-ванню властиве планування. По своєму змісту план стра-хової компанії виражає собою баланс доходів і витрат. Особливу роль в страховій справі відіграє нормативний метод планування, що пов'язане з особливостями вста-новлення величини страхового тарифу.
Розробка плану страховика повинна бути підпорядко-вана вирішенню головного для нього завдання на певному етапі. Серед завдань можуть виділятись розширення видів „страхування й послуг, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій, тощо. Але в будь-якому випадку з поля зору страхових фахівців не повинно випадати надходження страхових платежів і внесків, за рахунок чого формується Первинний доход страховика. Саме його обсяг виражає фінансову базу для реалізації всіх планів страхової ком-панії. Тому можна вважати, що планування в страхуванні націлене на передбачення обсягу й напрямків використан-ня страхового фонду.
Його величина визначається як кількістю договорів в портфелі страхової організації, так і структурою видів страхування, які вона проводить. Якраз вони й харак-теризують потенційних страхувальників і тим самим економічну базу страхування (страхову суму, страховий внесок, страхове відшкодування, тощо).
В страхових організаціях розробляються плани різної тривалості, що зумовлюється змістом поставлених за-вдань. Такі плани можна розмежувати на довгострокові й короткострокові.
Найважливішим серед довгострокових є п'ятирічний план. Він не випадково займає центральне місце у фінансовому плануванні страхової організації — адже більшість видів страхування має тарифну основу п'ять років. Це означає, що за п'ять років страховик повинен забез-печити еквівалентність відносин зі своїми партнерами.
Крім п'ятирічних планів складаються річні плани, для яких властива конкретизація завдань страхової компанії, виявлення можливих диспропорцій в її діяльності, шляхів їх подолання та включення резервів. Ця робота направлена на визначення балансу доходів та витрат.
Основою його є план надходження страхових пла-тежів, який доцільно розглядати не лише як інструмент управління виробника страхових послуг з точки зору їм обсягу, асортименту, якості, а й як план заходів досягнення певної величини й структури страхового фонду, його руху.
При формуванні фінансового плану страхової ор-ганізації розраховуються, аналізуються й використову-ються багато показників, що розглядались в попередніх розділах роботи. Найважливішими показниками в фі-нансовому плануванні е обсяг страхових платежів й підсумкові результативні показники — прибуток, рен-табельність.
Показник величини страхових платежів покладений а основу всього процесу фінансового планування страховок компанії. Спираючись на нього, розробляють планове зав-дання по окремих видах страхування з врахуванням залу-чення потенційних страхувальників. Як було встановлена раніше, показник обсягу страхових платежів має синтетичний характер, тому при його плануванні застосо-вується обчислення середнього платежу, середньої страхо-вої суми, кількості діючих договорів, тощо.
Для складання фінансового плану особливе значення мають показники прибутку й доходу, темпи зростання яких та пропорції розподілу показують можливості розвитку страхової компанії. В попередніх розділах цієї роботи вже розглядались можливості зростання прибутку-страховика за рахунок інвестиційної діяльності. Тому & фінансовому плануванні використовуються окремо два. показники доходу й прибутку, що відносяться безпосе-редньо до страхових операцій та інвестиційної діяль-ності.
2. Планування обсягу платежів страхувальників
Розміри страхових платежів, перебуваючи під впливом різних факторів, мають певні коливання по роках. Разом з тим, динаміка Цих факторів досить стабільна, що дозволяє планувати як рівень цих фак-торів, так і синтетичний показник обсягу платежів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Фінансове планування в страховій організації

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок