Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Розлучення –як суспільне зло

Розлучення –як суспільне зло

Назва:
Розлучення –як суспільне зло
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,32 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
РЕФЕРАТ
на тему:
«Розлучення –
як суспільне зло»


« Не зійшлись характерами...» Таке пояс-нення причини розірвання шлюбу стало на-стільки поширеним, звичним, що ми не зав-жди замислюємося над ним. А замислити-ся варто, хоча б тому, що серед мотивів розлучень цей посідає одне з провідних місць. До того ж і після розлучення нерід-ко він стає перешкодою або причиною по-боювань наступних спроб влаштувати сі-мейне життя.
Що ж лежить в основі виникнення сімей-ної проблеми? Причин чимало. І соціаль-них, і економічних...
Кожне подружжя насамперед поєднує дві особистості. Саме міжособистісні сто-сунки чоловіка і жінки становлять психоло-гічний зміст шлюбу, породжують проблему сумісності. Вона відома людству з давніх-давен. «Підходять чи не підходять він і вона один одному і чому?» — питання, що часто постає і в буденному житті, і в літе-ратурі, фольклорі, особливо у народних шлюбних піснях.
Ідеал сумісності у шлюбі чудово сфор-мулював видатний німецький філософ І. Кант. Він вважав, що шлюбна пара має утворити немов би єдину моральну особис-тість. Та в реальних подружніх стосунках досягти такої єдності вкрай непросто. Спро-буємо усвідомити — що ж таке сумісність чи вона дається природою, чи формується і як, що потрібно для досягнення подруж-ньої сумісності — щасливий випадок чи свідомі зусилля? Якщо ж зусилля, то які саме?
Ці питання надзвичайно складні й оста-точних висновків чи рецептів наука тут да-ти не може.
Міжна-ціональний шлюб стає типовим сучасним шлюбом. Вже самим фактом такого шлюбу наречені виявляють відсутність національ-них упереджень, повагу до інших націй.
Нерідко у національно-змішаних сім'ях стикаються різні, подекуди протилежні, уявлення про чоловіка і жінку, про сім'ю. Адже здебільшого саме у сім'ї зберігають-ся національні традиції, культурно-історич-ні звичаї та ритуали. Тому можна ствер-джувати, що сімейна свідомість людини від-значається найбільшою консервативністю, схильністю до традиційності.
Але залишки патріархальних, традицій-них сімейних уявлень ще досить стійкі. Чималою мірою стосується це розподілу ролей у сім'ї. Так, для деяких чоловіків прос-то нестерпною стає думка, що його чолові-чу владу дружина може поставити під сум-нів.
Нерідко побутові суперечки виникають з докорів чоловіка дружині (особливо горо-дянці) : погано готуєш, лінива, тобі аби розважатися чи телевізор дивитися, не гос-подарка тощо. Тобто чоловік вважає, що дружина систематично недовиконує свою «законну» хатню роботу, а з точки зору жінки чоловік вимагає чогось нереального. А річ у тому, що чоловік вимагає не стіль-ки виконання якоїсь конкретної роботи, а просто хоче бачити свою дружину в госпо-дарських клопотах з раннього ранку до вечора.
Коли деяким невдалим шлюбам ставиться діагноз: «Не зійшлися характерами», то мається на увазі саме психологічна несуміс-ність подружжя. Але цей вираз не досить точний. Адже крім характеру й інші струк-тури людської психіки відіграють значну роль у спілкуванні, а особливо у спільному житті чоловіка і жінки. Отже, у разі психо-логічної несумісності двоє "не сходяться" не тільки характерами, а й інтелектами, почуттями, уподобаннями, потребами, уста-новками та чимало іншим. В реальному житті міра сумісності людських психічних властивостей істотно відрізняється. Так, наприклад, чоловік може мати зі своєю дружиною спільні інтереси, але різні уяв-лення про сімейні обов'язки, схожі життє-ві принципи, але протилежні темперамен-ти, однаково ставитися до виховання дітей, але мати інший тип емоційного реагуван-ня. Тобто сім'я виявляє різні психологічні «зони», в яких відносини подружжя колива-ються від «повної сумісності» до «несуміс-ності».
Складність досягнення психологічної су-місності передусім у тому, що внутрішнє життя кожної людини являє собою справж-ній світ зі своїми власними законами. Як же відбувається у подружньому житті вза-ємодія таких світів?
Подружжя, що живе в постійних супереч-ках, повинно усвідомити: хронічні зіткнен-ня — показник досить серйозної несумісно-сті, яка загрожує дальшим розладом сто-сунків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Розлучення –як суспільне зло

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок