Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціологія особистості

Соціологія особистості

Назва:
Соціологія особистості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,22 KB
Завантажень:
609
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
Соціологія особистості


План
Поняття і сутність особистості.
Структура особистості як соціальна проблема.
Основні напрямки досліджень механізмів регуляції життєдіяльності людини.


Соціологія особистості — галузь соціології, яка вивчає особис-тість як об'єкт і суб'єкт соціальних відносин крізь призму суспільно-історичного прогресу, ціннісних суспільних систем, взаємозв'язків особи і соціальних спільнот.
Поняття «особистість» давні римляни запозичили в ет-русків. Латиною воно означало — «персона». Римляни нази-вали цим словом ритуальну маску, яку знімали з обличчя померлого і зберігали у помешканні його нащадків. З цією маскою безпосередньо пов'язували ім'я, індивідуальні права і привілеї, які передавалися від батька до сина. З часом це поняття означало маску на обличчі актора, а також викори-стовувалося як ознака суспільної функції помітних та видат-них людей, діяльність яких стосувалася сфери політики землеробства, різних галузей творчості та військових справ.
На різних етапах розвитку пізнання було безліч спроб або безмежно розширити уявлення про людину, або ж, навпаки, звузити його до окремих часткових понять. Так, представни-ки античної філософії здебільшого наголошували на єдності людини і світу, ототожнюючи при цьому всесвітньо-космічну субстанцію і розум. У вченні Платона людина тлумачиться як комбінація двох суперечливих складових частин — душі й тіла. Душа належить до світу безтілесних богів-ідей, а її прихід у тутешній світ є наслідком «падіння». Аристотель, навпаки, стверджував про взаємозалежність душі й тіла. Вель-ми цікаво розгортає уявлення Платона про «світову душу» Плотін. Згідно з його теорією душа єдина за своєю сутністю і тільки на рівні окремих явищ нібито розпадається на індив-ідуальні душі.
Започатковане епохою Відродження нове бачення люди-ни як живої цілісності (П. Мірандола, Дж. Бруно, М. Фічіно, М. Кузанський та ін.) досить швидко заступили загальнопо-ширені уявлення, які випливали із вчення Р. Декарта про існування двох протилежних субстанцій — мислячої та протяжної. Тлумачення мислення як єдино достовірного свідчен-ня існування людини (cogito ergo sum) було покладено в ос-нову уявлень про тіло як машину, що має спільну природу в людини і тварини, і душу, яку стали ототожнювати із свідо-містю. Саме цей підхід на довгі роки ніби затиснув дослід-ників у псевдотеоретичних лещатах так званої «психофізич-ної проблеми», яка з часом набула дещо модифікованої, а по суті також збоченої «біосоціальної проблеми.
Так, багато фахівців психологічного спрямування стверджують, що пріоритетна роль у пізнанні особистості належить психології. Залежно від орієнтації вчених поняття «особистість» розкривається переважно у трьох основних аспектах:
1. Як щось ціле, висновок або єдність окремих ідей, відчуттів, потягів, цілей, мотивів, вольових актів, установок та інших ознак.
2. Як утворення, яке зумовлює реакцію на безліч зовнішніх подразників і впливів, гарантуючи істоті адапта-цію і виживання.
3. Як щось унікальне, неповторне, найцінніше, найвище в природі та соціальному бутті.
Визнаючи цінність людської особистості, неприпустимість обмежень щодо пізнання її засобами лише однієї наукової дисципліни, більшість дослідників акцентує увагу на со-ціальній сутності буття, на взаємозалежності особистості й соціального устрою суспільства. Однак такий підхід нерідко призводить до повного розчинення унікального духовного складу окремої людини в узагальнених соціальних утвореннях.
Поняття «індивід» допомагає глибше зрозуміти ознаки, за якими людина відрізняється від інших живих істот. На соціальному рівні загальне поняття «людина» конкретизу-ється через уявлення про конкретну людину, тобто індивіда певного зросту, статі, маси, віку, освіти та інших предмет-них ознак.
Сутність людини у широкому соціальному контексті відоб-ражає поняття «особистість», у якому сконцентровані риси єдності та протиріч між «мікрокосмом» особи кожного окре-мого індивіда і потенційними можливостями індивідуальностей відтворювати і змінювати не тільки себе, але й увесь світ.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Соціологія особистості

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок