Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

Назва:
Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,79 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
1. Поняття суспільства.
2. Системний підхід до суспільства в соціології. Поняття со-діяльної системи.
3. Суспільство як складна ієрархія соціальних систем. Осно-вні елементи суспільства.
4. Проблема суспільного розвитку: джерела, типологія сус-пільств та спрямованість історії.
Література
Белдикс Р. Современное общество // Американская социология. М.,
1992.
ВитанъиИ. Общество. Культура. Социология. -М., 1984.
РадугинА.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. -М.,1995.
Смелзер Н. Социология. - М., 1994.
Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. - М., 1990.
Сорос Дж. У твердження демократії.-К., 1994.
Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. — К, 1996.
Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Bun. І. -Львів, 1996.
Щекин Г.В. Социальная философия истории. -К, 1996.
Яку ба О.О. Соціологія. -Харків, 1996.
1. Поняття суспільства
Протягом всієї історії розвитку соціальної думки мислителі прагнули знайти відповіді на корінні питання спільного буття людей: як виникає сус-пільство і як воно існує? Що змушувало і змушує людей об'єднуватись? Яким чином це відбувається, якщо в індивідів, що складають суспільство, такі різноманітні і навіть протилежні інтереси та мотиви діяльності? Почне-мо розглядати ці питання з термінології. Суспільство, суспільний, соціаль-ний - поняття широко відомі. Латинське дієслово «соціо» означає зв'язувати, об'єднувати, починати спільну працю. Звідси - первісне значен-ня суспільства як спільноти, союзу, співтовариства. Але поняття суспільства не тотожне з поняттям людської спільності. Хоча, безумовно, суспільство складається з певних спільнот і навіть зароджується саме з них, як система міжособистих зв'язків. Спільнота є формою сумісного буття або взаємодії
людей, зв'язаних спільним походженням, мовою, долею або поглядами. Перші об'єднання людей грунтувалися на родинних і сусідських зв'язках, на звичці, на взаємному тяжінню і почуттях симпатії один до одного, врешті-решт через страх залишитися наодинці перед загрозою ззовні. Але з посту-пом історії, із зростанням населення, з ускладненням системи спільного життя виникають певні соціальні структури, що набувають власних законів розвитку. Вони підтримують цілісність та єдність суспільства, забезпечуючи його стабільність і можливість саморозвитку.
Суспільство є надскладною системою, яка формується в міру розвитку здатності людей відокремлюватися від природи, зберігаючи разом з тим зв'язок з нею. В суспільно-філософській та соціологічній літературі виділя-ють три групи факторів саморозвитку суспільства:
- трудова діяльність людей;
- соціальність, колективний характер людського життя, субстратом якого є культура, надбіологічна форма наслідування;
- духовний потенціал людства (наявність свідомості, інтелекту, пізна-вальної діяльності).
Суспільство визначається в соціології як системно організована сукуп-ність всіх форм і способів взаємодії і об'єднання, що породжується доціль-ною і цілеспрямованою діяльністю великих груп людей. В такому широкому значенні суспільство включає в себе все, що відрізняє цю систему від при-родних явищ і дозволяє розглянути створену людиною реальність як особ-ливу форму руху матерії.
Щоб зрозуміти феномен суспільства, потрібно визначити характер за-кономірностей, що об'єднують людей в єдине ціле, в суспільний організм. Суспільство як система взаємодії людей визначається певними внутрішніми суперечностями - між природою і суспільством, між різними соціальними спільнотами, між суспільством і особистістю. Ці зв'язки стали основою для розробки різноманітних соціологічних концепцій суспільства. Одні з таких теорій нехтують якісною різницею між суспільством і природою (натураліс-тичні концепції), інші - абсолютизують її (ідеалістичні вчення).
Так, для першого - натуралістичного підходу - характерним є розгляд суспільства, як продовження закономірностей природи, Космосу. Суспільно-історичні зміни і відмінні риси того чи іншого суспільства пояснюються географічним середовищем, природно-кліматичними характеристиками, ритмами сонячної активності і космічних випромінювань, специфікою лю-дини як природної істоти, її генетичними, расовими, статевими особливос-тями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок