Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальна система: дії, взаємодії, конфлікти

Соціальна система: дії, взаємодії, конфлікти

Назва:
Соціальна система: дії, взаємодії, конфлікти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,75 KB
Завантажень:
509
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціальна система: дії, взаємодії, конфлікти


Як уже було сказано, існує багато теоре-тичних парадигм суспільства, різних тлумачень його сутності. Проте спільним є системний підхід до розгляду суспільс-тва як цілісної сукупності елементів, що перебувають у тісному взаємозв'язку. Система — це певним чином упорядкована множинність вза-ємозв'язаних між собою елементів, які утворюють єдине ціле.
Соціальна система — це ключове поняття сучасної соціології, воно має великі пізнавальні можливості. Щоб не вивчати все розмаїття різних соціальних груп (колективів, спільнот), кожна з яких має свої специфічні риси, соціологи використовують за-гальне поняття «соціальна система», яке виражає найсуттєвіші риси різних соціальних груп. Суспільство також аналізується як особливий тип соціальної системи — макросистема. Основою су-спільства як соціальної системи є індивіди, соціальні дії, взаємо-дії та відносини, що є стійкими і відтворюються в історичному процесі, переходячи з покоління в покоління.
Засадничим у системному підході до вивчення суспільства є прагнення об'єднати різні знання про суспільство в цілісну сис-тему, яка б могла стати універсальною теорією суспільства.
Проте яке б тлумачення не бралося в основу соціологічного аналізу, усі вони одностайні в тім, що функціонування суспільст-ва можливе тільки за умови дії індивідів. За влучним висловом К. Маркса, суспільство є результатом цієї дії. Жодні соціальні системи, жодні зіткнення інтересів не спричиняться до жодних змін, аж поки не почнуть діяти їх суб'єкти-індивіди. Отже, головною ді-йовою особою соціальної системи є індивід, що виконує в межах даної системи певну соціальну роль. Проблеми соціальних зв'язків індивідів, їхні дії і взаємодії є центральними в соціологічній науці.
Соціальні зв'язки зумовлюють спільну діяльність індивідів у конкретних спільнотах у конкретний час для досягнення конкрет-них цілей. Вони мають об'єктивний характер, оскільки їх дикту-ють соціальні умови, в яких діють індивіди і які диктуються ни-ми, а їхня сутність проявляється у змісті й характері цих дій.
Соціальна дія є одним з найпростіших елементів соціальної системи, одиницею соціологічного аналізу.
Поняття «дія», «соціальна дія» уперше запровадив і обґрунтував М. Вебер. Дія, за Вебером, — людська поведінка, якій суб'єкт надає певного сенсу (мотивації). Соціальною дією вчений назвав дію, яка за своїм сенсом, що вкладає в неї діючий індивід чи група, орієнтована на відповідну поведінку інших співучас-ників взаємодії, тобто на певні очікування.
Отже, на думку М. Вебера, соціальна дія має принаймні дві необхідні ознаки: по-перше, вона повинна мати суб'єктивну мо-тивацію індивіда чи групи, бути усвідомленою; по-друге, орієн-тованою на минулу, нинішню чи очікувану в майбутньому пове-дінку інших людей (друзів, рідних, колег тощо).
Соціальні дії зумовлюються невдоволеністю (невідповідністю між тим, чого потребує людина й тим, що вона має), тобто потребою.
Невдоволеність виявляється в різних формах: голод, матері-альний дискомфорт, тривога, творчий неспокій. Рівень невдово-леності зміниться, якщо буде досягнуто мети. Мета — це очіку-ваний наслідок задоволення потреби.
Формування особистої мети, .спрямованої на задоволення влас-ної потреби з урахуванням можливої реакції оточення, є моти-вом соціальної дії.
У реальному житті, за М. Вебером, наявні різні типи дій:
цілераціональні, орієнтовані на очікування певної поведінки інших людей і стану об'єктів зовнішнього світу, побудовані на сві-домому виборі засобів досягнення усвідомлених цілей з визначен-ням усіх можливих побічних наслідків власної поведінки. Вони характеризуються досконалим розумінням, чого саме хоче людина, якими засобами буде цього досягати, які можуть бути наслідки;
ціннісно-раціональні, пов'язані з вірою в етичну, естетичну, релігійну чи якусь іншу самодостатню цінність (гідність, добро, обов'язок, честь) певної поведінки незалежно від її успіху.
традиційні, що базуються на звичках людей, а не на сенсі, і відбуваються за давно засвоєним взірцем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Соціальна система: дії, взаємодії, конфлікти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок