Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Типологія і структура сім'ї. Проблеми сучасної сім'ї

Типологія і структура сім'ї. Проблеми сучасної сім'ї

Назва:
Типологія і структура сім'ї. Проблеми сучасної сім'ї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,93 KB
Завантажень:
525
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Типологія і структура сім'ї. Проблеми сучасної сім'ї


З формуванням ринкових відносин збіль-шуватиметься можливість маневрування коштами. Сім'ї матимуть вільний доступ до банківських кредитів та інших видів позичок, а тому матимуть можливість придбати (побудувати) комфортабельний будинок чи дачу, автомобіль високого
класу, сучасну побутову техніку тощо. Це все забезпечує самопо-вагу людини, її задоволення власним життям, що у свою чергу позитивно позначатиметься на стабільності сім'ї та й суспільства в цілому.
Різноманітність сімейних відносин зумовлює появу багатьох типів сім'ї. У соціологічних дослідженнях їх класифікують за та-кими критеріями:
характером спорідненості:
консангвінальна (кровноспоріднена) — тип сімейної органі-зації, в якому основними є відносини дітей з батьками і дітей між собою, тобто відносини, що базуються на кровній спорідненості, а не на зв'язках між подружжям;
кон'югальна (подружня чи шлюбна) — тип сімейної органі-зації, в якій основним є відносини жінки і чоловіка, а не кровно-родинні зв'язки.
кількістю представлених поколінь:
однопоколінна, що складається з подружньої пари без ді-тей;
проста або нуклеарна — подружня пара з дітьми, які ще не одружені. Найбільш розповсюджений тип сім'ї в сучасному су-спільстві;
розширена, що складається з трьох і більше поколінь, які з'явилися внаслідок одруження дітей та онуків і зв'язані спіль-ним господарством;
типом подружжя:
проста — моногамія; .
складна — поліандрія, полігінія тощо (див. табл. на с. 274), що виникає, коли кілька нуклеарних сімей об'єднуються через спільного чоловіка чи жінку;
розширена, що складається із кількох нуклеарних сімей, які живуть разом і ведуть спільне господарство;
наявністю батьків:
повна, коли є батько і мати;
неповна, коли відсутній хтось із батьків;
кількістю дітей:
бездітна — немає дітей;
однодітна — одна дитина;
багатодітна — троє і більше дітей;
розподілом ролей:
партнерська— заснована на взаєморозумінні подружжя і добровільному розподілі ролей згідно з можливостями і схильно-стями кожного з них;
матріцентрична — центральне місце посідає мати через об-межену включеність батька в сімейне життя;
патерпальна — центральне місце посідає батько; він піклує-ться про інших членів сім'ї, ставиться до них поблажливо як до слабших;
ступенем самостійності:
автономна — така, що є самодостатньою, самостійною оди-ницею;
гетерономна— така, котра не є економічно самодостат-ньою, засоби до життя забезпечує один чи кілька її членів, харак-теризується чітким розподілом обов'язків, а отже, дотриманням норм, правил, що запроваджені іншими.
Окрім типів сім'ї в соціологічному аналізі використовується термін «структура сім'ї».
Під структурою сім’ї розуміють сукупність родинних, духов-них, моральних, правових, владних та інших відносин між по-дружжям, батьками і дітьми, іншими членами сім'ї.
Характер цих відносин визначає тип сім'ї, її ієрархія. Жорс-тке підпорядкування дітей батькам, чоловіка — дружині чи на-впаки характеризує авторитарну сімейну структуру. Розподіл ролей згідно з особистими якостями та здібностями подружжя, добровільний розподіл побутових обов'язків, однакові права й відповідальність щодо виховання дітей, спільне розв'язування сімейних проблем характеризує демократичну (рівноправну) сімейну структуру.
Особливе місце в сімейній структурі належить рольовим сподіванням і ролям, що їх виконує кожний член сім'ї. Систему взаємодій і відносин членів сім'ї відповідно до ролевих припи-сів характеризує ролева структура. її формування зазнає впли-ву цінностей, традицій та звичаїв, що склалися в суспільстві, регіоні загалом та сім'ї зокрема, найближчого соціального ото-чення та особистісного досвіду членів конкретної сім'ї, право-вих норм, традицій, що регламентують права та обов'язки кож-ного з них.
Зміст прав і обов'язків основних ролей сімейного життя (чо-ловіка — дружини, батька — матері, сина — доньки, брата — сес-три, свекрухи — невістки, тещі — зятя) значною мірою залежить від типу сім'ї (патріархальна, традиційна чи сучасна, бездітна чи багатодітна, проста чи розширена).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Типологія і структура сім'ї. Проблеми сучасної сім'ї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок