Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Епоха ренесансу (відродження) реформація в політичному житті

Епоха ренесансу (відродження) реформація в політичному житті

Назва:
Епоха ренесансу (відродження) реформація в політичному житті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,26 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
“Епоха ренесансу (відродження) реформація в політичному житті”


П л а н :
Політична думка доби феодалізму.
Теологічні тлумачення політичних інститутів і процесів.
Гуманістичні вчення доби реформації та відродження.
Раціоналістичні концепції політичної думки.
Особливість уявлень про політичну думку доби феодалізму по-лягала в богословському їх трактуванні. Але водночас навіть ви-датні теологи тієї епохи часто посилалися на Арістотеля, роблячи свої узагальнення щодо розвитку сучасного їм політичного життя.
В епоху середньовіччя людська сутність із політичної була зведена до релігійної. Християнство перетворило гнучкі ідеа-ли античних філософів на легкозасвоювані догмати. Релігійні догми одночасно стали і політичними аксіомами. Їх суть до-сить чітко визначив А- Августин, який писав, що весь рід люд-ський, життя якого від Адама до кінця цього віку є, так би мови-ти, житіям однієї людини, визначається божими законами,... а ке-рують ті, котрі піклуються, як чоловік — жінкою, батьки — дітьми, пани — рабами. Підкоряються ті, про кого дбають, як жінки — чоловікам, діти — батькам, раби — панам.
Найяскравіше це виявляється у зас-новників християнської політичної теорії — Аврелія Августина (354-430) і Фоми Аквінського (1226-1274). Августин, на відміну від Платона й Арістотеля, побуду-вав свою концепцію "кращого життя" (щастя від Бога) на мо-жливостях і здібностях людини, реалістичному гуманізмові: людина не зневажає іншу людину через її вади, вона ненави-дить вади, зате любить людину.
У християнському політичному вченні Ф. Аквінського дер-жава розглядається як певна частина універсального порядку, творцем і правителем якої є Бог. Мета держави — збереження порядку та громадянського спокою. Згідно з Аквінатом, влада має божий характер. Ідеальною формою управління він вва-жав змішану: монарх уособлює єдність, аристократія — нале-жні їй заслуги, а народ, який залучається до управління, є гарантом соціальної злагоди. Дії монарха обмежені законами. З волею народу слід рахуватися.
І Августин, і Аквінат намагалися обґрунтувати верховенство церкви над світською владою.
З часом релігійна концепція політики втрачає панівне ста-новище. Християнству не вдалося утримати її як світський придаток до релігії.
У суспільному житті відбулися серйозні зміни. На арену по-літичного життя вийшли нові сили.
Період Реформації (ХУІ-ХУІІ ст.) в більшій частині Західної Європи характеризувався зародженням нових економічних від-носин, активними політичними рухами низів і бурхливими сплесками в духовному житті. Особливо це виявилося в діяль-ності римсько-католицької церкви й ставленні до неї світської влади в більшості європейських країн, які прагнули незалежно-сті від Риму й установлення своєї державної релігії. Найяскра-віший приклад — протестантська Реформація в Німеччині. Це й повстання нижчих дворян під керівництвом фон Зікінгена в 1523 р., й Велика селянська війна 1525 р., й т. ін. Всі вони були спрямовані проти римсько-католицької церкви й увійшли в іс-торію з такими реформаторами, як М. Лютер і Т. Мюнцер.
М. Лютер виступав проти претензій католицького духовен-ства на контроль віри й совісті на правах посередника між людьми та Богом. Була висунута вимога ліквідації відособле-ного стану священиків, усієї їх надзвичайно дорогої ієрархії. Підупав авторитет папських декретів і постанов, рішень собо-рів. Єдиним авторитетом залишалося Святе писання.
Т. Мюнцер також виступав проти офіційної церкви. Його проповіді й організаторські здібності, що розкрилися в селян-ській війні, були пов'язані з боротьбою проти панівної цер-ковної та владної еліти. Він стверджував, що тільки трудовий народ, "ремісники і плугатарі", здатні розуміти мету Бога, адже їх інтереси цілком збігаються. На думку Мюнцера, майбут-ній лад можливий лише як результат боротьби народних мас проти поневолювачів. Ліквідацію феодалів і передачу всіх ма-теріальних благ до рук трудящих шляхом зрівняльного розпо-ділу він вважав початком "майнової спільноти".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Епоха ренесансу (відродження) реформація в політичному житті

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок