Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Основи соціальної стратифікації

Основи соціальної стратифікації

Назва:
Основи соціальної стратифікації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,20 KB
Завантажень:
110
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Основи соціальної стратифікації”


Поняття соцiальної диференцiацiї та стратифiкацiї
Вже давно помічено, що у людських суспільствах існує  соцiальна 
нерiвнiсть а саме  нерiвний подiл таких соцiальних благ як богатство, 
влада та пошана.
Із приблизно 4 столiть iснування Homo sapiens  близько 36 
столiть  нашi предки жили у невеликих групах мисливцiв та збирачiв, якi
дiлили їжу, шкури звiрiв, сховища та iншi ресурси. У цих суспiльствах
соцiальна нерiвнiсть - крiм тої, що була пов'язана з вiком або статтю,
- означала лише вiдносно невеликi вiдмiнностi у статусi певних
iндивiдiв. Одна особа могла мати вищий статус нiж iншi завдяки, нап-
риклад, таким особистим якостям, як мудрiсть, мисливськi вмiння або
врода.
Але коли суспiльства стали бiльш великими та складними - як це
склалося в бiльшостi за останнi кiлька тисяч рокiв -  виник зовсiм 
нший вид соцiальної нерiвностi: нерiвнiсть цiлих  категорiй  людей
Мешканцi цих суспiльств подiляються по рiзних верствах. Це виявляєть-
ся, зокрема, в тому, що в однiй верствi люди  вважають себе рiвними од-
ни одним, людей з вищої верстви вони вважають такими, що займають у
якомусь вiдношеннi вище становище, а людей з нижчої верстви вони вва-
жають такими, що займають у якомусь вiдношеннi нижче становище.
Цей вид нерiвностi формується на основi соцiальної структури в то-
му розумiннi, що вiн має тенденцiю переходити вiд попереднього по-
колiння до наступного. Наприклад, багатство i бiднiсть iснували в
суспiльствi до того, як Ви в нього прийшли, i вельми iмовiрно, що вашi
дiти теж з ними зустрiнуться.
I тому, що дiти народжуються в сiм'ях, що мають рiзний достаток,
вони вже з перших рокiв життя набувають досвiд вiд впливу багатства,
бiдностi або чого-небудь промiжного. Узагальнюючи такi явища, соцiоло-
ги виробили поняття  соцiальної стратифiкацiї.
 Соцiальна стратифiкацiя   це структурована нерiвнiсть цiлих кате- 
горiй людей, якi через нерiвний статус у соцiальнiй iєрархiї мають 
рiзний доступ до соцiальних благ.
Короче можна сказати, що соцiальна стратифiкацiя -  це структурова- 
не ранжування людей та груп Соцiальна стратифiкацiя залежить вiд
соцiальної диференцiацiї, але не спiвпадає з нею.
 Соцiальна диференцiацiя   це процес, в якому члени суспiльства 
стають рiзними через подiл мiж собою рiзних видiв дiяльностi та вико- 
нання вiдповiдних соцiальних ролей.
Дуже рано в своїй iсторiї люди вiдкрили, що подiл функцiй та
працi може значно пiдвищувати їх соцiальну ефективнiсть. I в усiх
суспiльствах iсторики знаходять певний подiл статусiв та ролей. При
цьому люди розподiляються в соцiальнiй структурi таким чином, що до-
повнюють рiзнi статуси та виконують пов'язанi з ними ролi.
При такому устрої люди мусять знати: (1) що вони мають робити,
() коли, (3) якими засобами, (4) як довго та (5) у яких вiдносинах з
iншими людьми.
Природа допомагає виконувати це завдання, визначивши, що тiльки
жiнки народжують дiтей та годують їх своїм молоком. Але поза цим при-
рода мало що визначає. Решту люди мають визначати самi.
І хоча в соцiальнiй структурi статуси можуть бути рiзними, вони
не обов'язково мають бути ранжованими стосовно один одного. Наприклад,
американцi розрiзняють статуси немовляти й дитини. Але вони не кажуть,
що один вище за iнший. Вони просто рiзнi.  Соцiальна диференцiацiя 
створює лише можливiсть для соцiального ранжуванняIнакше кажучи, там
де є соцiальна стратифiкацiя є й соцiальна диференцiацiя. Але навпаки
буває далеко не завжди.
Вимiри стратифiкацiї 
У метафорiчному розумiннi стратифiкацiю зображують як шари торту,
але щабелi дробини. Науковий погляд на стратифiкацiю iсторично змiню-
вався та уточнювався.
Так, Карл Маркс розробив таке бачення стратифiкацiї, в якому
встановленi групи вiдокремлювались одна вiд одної в залежності від їх
відношення до засобів виробництва. Ті, хто володіють основними засоба-
ми виробництва та контролють їх - це клас капiталiстiв, або буржуазiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Основи соціальної стратифікації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок