Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціологічні дослідження системи освіти в Україні, шляхи її вдосконалення

Загрузка...

Соціологічні дослідження системи освіти в Україні, шляхи її вдосконалення

Назва:
Соціологічні дослідження системи освіти в Україні, шляхи її вдосконалення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,39 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціологічні дослідження системи освіти в Україні, шляхи її вдосконалення


Для того щоб виявити дієвість освіти з позицій соціології, потрібне різнобічне оцінювання цього інституту. Дуже важ-ливо оцінити соціальне спрямування, мету, настанови й орієнтації як тих, хто вчиться, так і тих, хто вчить, а також тих, хто є споживачем продукції профе-сійної освіти, хто отримує професійних фахівців, що претенду-ють на відповідність потребам народного господарства. Саме з таких позицій підходить соціологія до вивчення ключових по-казників освіти.
Насамперед соціологів цікавить рівень знань учнів, студентів, населення країни. Нині показник працюючих у народному госпо-дарстві, що мають середню, середню спеціальну і вищу освіту, надзвичайно високий. З кожним роком він ще збільшується. Про-те якість професійної підготовки не задовольняє сучасні потреби суспільства. Кращі традиції, які мала вітчизняна середня та вища школа в кінці 50-х рр. XX ст., згодом було втрачено. Вона пере-стала забезпечувати засвоєння справжнього багатства людської культури, загальногуманістичних моральних цінностей.
Тематика соціологічних досліджень у нашій країні змінюва-лась одночасно з еволюцією соціальних відносин. Соціологічні дослідження проблем освіти активізуються у 60—70-ті рр., у пе-ріоди її реформування. Аналізуються взаємодія освіти із соціаль-ною структурою суспільства, соціально-професійна орієнтація молоді, чинники поліпшення якості освіти тощо. і Дослідження виявили брак належних зв'язків між навчально-виховною й науково-дослідною діяльністю вищої школи, пору-шення принципу безперервності освіти, ускладнення адаптації молодих фахівців через невідповідність якості підготовки потребам суспільства, причиною чого був здебільшого недостат-ній зв'язок освіти з виробництвом. Майбутні фахівці — випуск-ники спеціальних навчальних закладів — були мало поін-формовані про зміст і специфіку майбутньої професії, умови й оплату праці. А тому значна їх частина була невдоволена тим, як складалася їхня професійна доля і періодично змінювала професію чи місце роботи.
Дослідження показали, що значний вплив на якість підготовки фахівців справляє матеріально-технічна база, науково-методичне та організаційне забезпечення навчального процесу.
Для оцінювання ефективності та якості освіти велике значен-ня має задоволення процесом здобуття знань, методами та фор-мами надання знань, самими знаннями і тим, наскільки вони до-помагають людям у житті.
Соціологічні напрацювання свідчать, що вдоволеність освітою є дуже низькою у службовців і ще нижча у робітників. Учені по-яснюють це явище обмеженими можливостями соціального ста-тусу, а також недостатніми у свій час вимогами школи та батьків, які змусили б їх докладати більших зусиль для оволодіння знаннями.
Розвиток сучасної системи освіти в Україні також є дуже су-перечливим — реальні позитивні зміни часто є набагато менши-ми ніж негативні тенденції. Щодо багатьох питань триває стан цілковитої невизначеності.
Стара система освіти приділяла багато уваги трудовому навчанню, вихованню первинної потреби в праці. Але вона була малорезультативною, оскільки оперувала самими загальниками — працелюбність узагалі, трудове навчання взагалі без урахування конкретних запитів і побажань молоді.
Ефективність освіти, як зауважує Ж. Тощенко, багато в чому залежить від того, яку мету мають учасники цього процесу і на-самперед учні та студенти, що вони хочуть реалізувати у своєму житті за допомогою освіти. У цьому контексті дуже важливо ви-явити залежність між соціальною і професійною орієнтацією. Соціальна орієнтація — це визначення людиною свого місця в системі суспільних відносин, вибір бажаного соціального статусу і шляхів його досягнення. Професійна орієнтація — це усвідом-лення того «набору» професій, який пропонує в даний момент су-спільство, і вибір із них найбільш привабливої.
Соціальна і професійна орієнтації взаємодіють, бо соціальний статус людини в суспільстві значною мірою визначається харак-тером і змістом його професійної діяльності.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Соціологічні дослідження системи освіти в Україні, шляхи її вдосконалення

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок