Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Конституційний Суд України

Конституційний Суд України

Назва:
Конституційний Суд України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,03 KB
Завантажень:
177
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Конституційний Суд України
1. Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні
Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову Всі три види державної влади є самостійними, кожна з них діє в межах своєї компетенції, встановленої Конституцією і законами України. Існування судової влади поруч із законодавчою і виконавчою є ознакою демократичної держави. Основне призначення судової влади — забезпечення реалізації принципу верховенства права.
Згідно з Конституцією України (ст. 124), судочинст-во здійснюється Конституційним Судом України та су-
дами загальної юрисдикції. Конституція України (ст. 147) визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням Конс-титуційного Суду є гарантування верховенства Консти-туції України як Основного Закону держави на всій те-риторії України.
Інститут конституційного правосудця існує в пере-важній більшості сучасних країн. Це пов'язано, зокрема, з тим, що загальновизнаною стала ідея правової дер-жави, однією з визначальних рис якої є верховенство права і його головного джерела — конституції. Верхо-венство конституції означає підпорядкованість їй як усіх інших джерел права, так і усіх гілок влади, у тому числі і законодавчої. Світовий досвід підтверджує, що найбільш ефективною правовою гарантією верховенства консти-туції є судовий конституційний контроль.
Традиційно виділяють дві системи конституційного правосуддя: американську і європейську. За американсь-кої системи конституційність законів та інших правових актів перевіряють суди загальної юрисдикції. Найбіль-шого поширення ця система набула в країнах загального права. Американська система має два різновиди. В од-них країнах конституційний контроль здійснюється усі-ма судами загальної юрисдикції, тобто будь-який суд може вирішити питання про конституційність норматив-ного акта. В інших країнах конституційний контроль здійснює лише Верховний Суд. Головна відмінність єв-ропейської системи від американської полягає у тому, що конституційне правосуддя в цих країнах виділено із загального правосуддя.
Конституції багатьох країн розглядають конститу-ційні суди як органи правосудця. Конституція України, як уже відмічалось, визначає, що судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом та судами загаль-ної юрисдикції. Тому є підстави вважати, що Консти-туційний Суд поруч з судами загальної юрисдикції скла-дають самостійний вид державної влади — незалежну судову владу, В юридичній літературі висловлюється й інша точка зору на правову природу Конституційного Суду. Зокрема, Конституційний Суд розглядається як орган, що стоїть окремо від трьох гілок влади: законо-давчої, виконавчої і судової.
Необхідно відмітити у зв'язку з цим, що Консти-гуційний Суд як спеціалізований орган конституційної юрисдикції має як спільні, так і відмінні риси від судів загальної юрисдикції. Діяльність конституційних судів здійснюється в певних процесуальних формах, що збли-жує їх з судами загальної юрисдикції. Спільними для них є більшість принципів судочинства. Закон про Кон-ституційний Суд України (ст. 4) передбачає, що діяль-ність Конституційного Суду грунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівно-правності суддів, гласності, повноти і всебічності роз-гляду справ та обгрунтованості прийнятих ним рішень. Законодавство деяких країн вводить обмеження на за-стосування, наприклад, таких принципів як гласність і змагальність.
Відрізняються конституційні суди від судів загальної юрисдикції за способом їх формування, складом і, го-ловним чином, за характером справ, які вони вирі-шують. Предметом розгляду конституційних судів є кон-ституційні питання.
Незалежно від формального визначення правової природи конституційних судів, сама назва цих орга-нів свідчить про те, що вони розглядаються як особ-ливі органи правосуддя. Конституція України виділяє норми про Конституційний Суд України в окремий розділ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Конституційний Суд України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок