Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Види правотворчості громадянського суспільства

Види правотворчості громадянського суспільства

Назва:
Види правотворчості громадянського суспільства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,40 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Види правотворчості громадянського суспільства
Види правотворчості громадянського суспільства за суб'єк-тами:
1. Законотворчість громадянського суспільства (народу) — ре-ферендум. Це засадна конституційно-правова форма прийняття законів громадянським суспільством;
2. Підзаконна правотворчість:
а) органів місцевого самоврядування (представницьких орга-нів — рад народних депутатів, виконавчих органів і виборних посадових осіб);
б) громадських організацій (партій, профспілок та і їх посадо-вих осіб);
в) комерційних організацій (акціонерних товариств відкритого і закритого типу та ін., їх посадових осіб);
г) трудових колективів (колективні договори й угоди). Визнання безпосередньої правотворчості громадянського сус-пільства (народу) як самостійного виду правотворчості є умов-ним, оскільки референдум (народне голосування) — лише за-ключний етап правотворчості, на якому відбувається затверджен-ня нормативно-правового акта. Процес його прийняття (обговорення, доробки тощо) здійснюється, як правило, у пред-ставницькому державному органі. Громадянам на референдумі пропонується лише сказати: «так» чи «ні». Водночас завдяки ре-ферендуму громадянське суспільство виступає самостійним су-б'єктом правотворчості, надає законопроекту сили закону, який за своєю юридичною чинністю не поступається законам держа-ви. Таким чином, у правотворчості виражається державна воля народу. Факт участі громадян у референдумі є підставою для розгляду останнього як особливого демократичного виду право-творчості громадянського суспільства.
Рішення, ухвалені всеукраїнським референдумом (конституційним і законодавчим), мають найвищу юридичну чинність і не потребують будь-якого затвердження. Вони служать правовою підставою правотворчої та правозастосовної діяльності державних органів (про референдуми див. главу «Загальне вчення про демократію»).
Правотворчість органів місцевого самоврядування примикає до правотворчості державних органів і водночас утворює особли-вий, відокремлений від держави вид правотворчої діяльності. Право створювати і приймати нормативно-правові акти (рішен-ня) надається представницьким органам місцевого самовряду-вання і посадовим особам муніципальних утворень міста, сели-ща, села. Органи місцевого самоврядування (наприклад, Ради народних депутатів районів у містах) утворюються населенням для вирішення завдань місцевого значення, їх рішення діють у суворо визначених територіальних рамках.
Нормотворчість громадських об'єднань (організацій) виража-ється у розробці та прийнятті статутів, у яких визначаються пра-ва і обов'язки об'єднання або організації, порядок їхньої діяль-ності, реорганізації та ліквідації. Нормативні акти видаються також їх керівниками. Такі нормативні рішення мають силу остільки, оскільки відповідають чинним нормативно-правовим актам, виданим державою, і приймаються в межах повноважень фундаторів і керівництва об'єднання. На відміну від правотворчих функцій державних органів, нормотворча діяльність громад-ських організацій, як правило, виключає самостійне прийняття ними норм права.
Нормотворчість комерційних корпорацій полягає у виданні корпоративних норм, спрямованих на регулювання питань жит-тя колективу (як використовувати отриманий підприємством прибуток, у якому порядку провадити розрахунки з контраген-тами та ін.) і на деталізацію, конкретизацію законодавчих роз-поряджень (наприклад, інструкція про порядок провадження претензійної та позовної роботи — корпоративний акт, який регулює порядок пред'явлення претензій на конкретному під-приємстві та який деталізує і конкретизує законодавчі положен-ня). Нормотворчість корпорацій виражається в статутах підпри-ємств, які є актами фундаторського характеру, а також у поло-женнях, правилах, посадових інструкціях та ін.
Нормотворчість трудових колективів (державних і комерцій-них підприємств, установ, організацій) спрямована на розвиток норм трудового права, які поширюють свою дію лише на відно-сини одного підприємства, установи або організації, де їх прий-нято.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Види правотворчості громадянського суспільства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок